Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.) 

Tisztelt Elnökségi / Felügyelő Bizottsági Tag!


Tisztelettel meghívjuk a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének 2012. évi első negyedéves ülésére.

Időpont: 2012. március 2. péntek 14 óra
Helyszín: Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
1082 Budapest, Üllői út 76. Kistárgyaló

 

Napirendi pontok:

1) Elnöki és főtitkári beszámoló az eltelt időszak eseményeiről

2) 2012. évi költségvetési terv elfogadása

3) 2012. évi munkaterv elfogadása

4) Új civil törvény megbeszélése

5) Jogszabályok véleményezésének megvitatása

6) Közgyűlés előkészítése

7) Beszámoló a Gyógypedagógiai Szemle 2012. évi számainak munkálatairól

8) Jubileumi konferencia és kiadvány előkészítése

9) Tagdíjfizetési kedv felélénkítése

 

Az elnökségi ülés nyilvános, de szavazati joggal csak az elnökség tagjai rendelkeznek.
A határozatképesség biztosítása érdekében minden kedves elnökségi tag megjelenésére feltétlenül számítunk.

 

Budapest, 2012. február 15.

 

 Gereben Ferencné  elnök sk.

 Kajáry Ildikó  főtitkár sk.