Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.) 

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Budapest, Szalay u. 10-14.

Balog Zoltán
miniszter úrnak

 

Tisztelt Miniszter Úr!

A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete mint a hazai gyógypedagógia sok évtizedes hagyományokkal rendelkező legnagyobb civil szervezete megdöbbenéssel – kerülő úton – szembesült azzal a kormányzati szándékkal, miszerint a kitüntetések adományozására vonatkozó előterjesztés az ÉLTES MÁTYÁS-DÍJAT megszüntetni kívánja.

Feltételezzük, hogy ezt a javaslatot nem a magyar gyógypedagógus-társadalom leminősítésének, az értelmiségi hierarchiában sok feszültséggel terhelt kedvezőtlen társadalmi megbecsülésének szándéka, hanem a döntés-előkészítők szakmai tájékozatlansága vezérelte. Ezért az alábbi észrevételt tesszük.

Az ÉLTES MÁTYÁS-DÍJAT a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének javaslatára 1992-ben kormányzati szándékkal hozták létre a fogyatékosok nevelését, oktatását, fejlesztését, társadalmi integrációját segítő kollégák kiemelkedő gyógypedagógiai munkásságának elismeréseként. A díjra méltó kollégáink a szakma széleskörű elismerését élvezik

Éltes Mátyás (1873–1936) a magyar gyógypedagógia nemzetközileg is elismert, kiváló képviselője, korábbi képzőintézményünk, a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola tanára, a Magyar Gyógypedagógia szakfolyóirat szerkesztője, a Magyar Gyermektanulmányi Társaság és a Magyar Gyógypedagógiai Társaság tagja, az első magyar "kisegítő iskola" tudós igazgatója volt. Nevét büszkén viseli az ország több intézménye, szakmai tevékenysége a magyar gyógypedagógia szellemtörténetének része.

Nehezen hihető, hogy a köznevelési rendszer átalakulása, valamint a fogyatékossággal élő személyek társadalmi integrációra irányuló törekvések időszakában – a rendszerváltást követően alapított Éltes Mátyás-díj 20. évfordulóján – a gyógypedagógiai tevékenység ilyen formában történő elismerése ne képezhesse részét a kitüntetések adományozására irányuló kormányzati rendszernek.

A javaslatra vonatkozóan a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete – a magyar gyógypedagógus-társadalom nevében – tiltakozását fejezi ki és kéri Miniszter Urat, támogassa az ÉLTES MÁTYÁS-DÍJ további fennmaradásának lehetőségét.

Levelünk tartalmát interneten is közzétesszük, és az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 2012. október 17-i ülésén, a képzőintézmény számára is nyilvánosságra hozzuk.

Budapest, 2012. október 17.

 

Gereben Ferencné PhD sk.
főiskolai tanár, a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének elnöke
a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjének 2012. évi
kitüntetettje

Kajáry Ildikó sk.
gyógypedagógiai tanár, igazgató
 a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének főtitkára