Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)GYÁSZHÍR

 

A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének elnöksége

mély megrendüléssel adja hírül, hogy

tanítómesterünk,

 

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA,

(1928. július 7. - 2012. november 18.)

 

a gyógypedagógia történet, a gyógypedagógus-képzés történet,

az általános gyógypedagógia, az összehasonlító gyógypedagógia,

a felsőoktatáspedagógia kutatója,

a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola oktatója,

volt főigazgatója (1980-1988),

a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének alapító tagja,

a Gyógypedagógiai Szemle alapító főszerkesztője

 

alkotó munkásságának teljében,

életének 84. évében elhúnyt.

 

 

 

Viszontlátásra, - mondom és megyek.

Robognak vonatok és életek -

Bennem, legbelül valami remeg.

Mert nem tudom,

Sohasem tudhatom:

Szoríthatom-e még

Azt a kezet, amit elengedek.

 

Viszontlátásra: mondom mégis, mégis.

Viszontlátásra - holnap.

Vagy ha nem holnap, - hát holnapután.

Vagy ha nem akkor - hát majd azután.

És ha akkor sem - talán egy év mulva.

Viszontlátásra a földnek porában,

Viszontlátásra az égi sugárban.

Viszontlátásra a hold udvarán,

Vagy a Tejút valamely csillagán -

„Vidám viszontlátásra” mégis, mégis!

(Reményik Sándor)