Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.

 

 
 
 


 

A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESÜLETE, a LOGOGOPÉDIAI SZAKOSZTÁLY, valamint a MAGYE többi szakosztálya csatlakozik a CPLOL kezdeményezéséhez és kéri tagjait, kísérjék figyelemmel a témával kapcsolatos információkat. A kommunikáció zavarai a gyógypedagógiai megsegítést igénylő népesség valamennyi csoportját érintik, közös érdekünk a hazai és nemzetközi szintű szakmai munka támogatása a képzés és gyakorlati tevékenység színterein egyaránt.

 

 

TISZTELT LOGOPÉDUS KOLLÉGÁK!
 
2016. március 6.
A LOGOPÉDIA NAPJA EURÓPÁBAN
 
 
A CPLOL, az Európai Unió Logopédusainak Állandó Bizottsága (Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes/Logopèdes de l'Union Européenne, Standing Liaison Committee of Speech and Language Therapists/Logopedists in the European) kezdeményezésének szellemében a Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége, mint a CPLOL állandó teljes jogú tagja, ebben az esztendőben is felhívást intéz honlapján a hazai logopédusokhoz, logopédiai szakmai szervezetekhez, logopédiai ellátást végző közoktatási és egészségügyi, szociális  intézményekhez, alapítványokhoz, egyesületekhez, logopédusképzést nyújtó felsőoktatási intézményekhez, hogy csatlakozzanak az európai kezdeményezéshez, és nyissák ki kapuikat, mutassák meg településük lakóinak, vezetőinek, az érintettek hozzátartozóinak, az érdeklődőknek, hogy mit jelent a logopédiai tevékenység, mit tesznek a kommunikációs zavarok megszüntetése, enyhítése, az érintettek támogatása  érdekében.
 
Kérjük, látogassanak el az MLSZSZ honlapjára, csatlakozzanak  kezdeményezésünkhöz!
Töltsék fel tervezett programjukat a honlapra, amelyet ebben az évben is központi sajtótájékoztatóval népszerűsít az mlszsz!
 
 
2016. témája a DISZPRAXIA
 
E nap megünneplésére az Európai Unióban minden évben azért kerül sor, hogy felhívjuk a figyelmet a különböző kommunikációs zavarok következményeire, befolyására az érintettek életében. Ebben az esztendőben a gyermeki beszédben megjelenő diszpraxia került a középpontba. Célunk e témában az ismeretnyújtás, az elérhető szolgáltatások, támogató, terápiás lehetőségek bemutatása. 
A diszpraxia idegi eredetű zavar, hatása a mozgássorozatok kivitelezésének, a mozgáskoordináció fejlődésének eltérésében érhető tetten. Egyes esetekben a diszpraxia a beszédben (beszédmozgásokban) jelenik meg, befolyásolva ezzel az artikuláció pontosságát, a beszédmozgások következetes végrehajtását. Példája ennek az a gyermek, aki képtelen egy adott szót következetesen, azonos módon kiejteni, vagy azok, akik számára egyes beszédhangok már túl bonyolultak, ezért képtelenek azokat kivitelezni. Gyakran megfigyelhetjük a magánhangzók módosult ejtését is, miközben beszédük a környezet számára rendkívül egyhangúnak, dallamtalannak, hangsúlynélkülinek, monotonnak tűnik.
A diszpraxia előfordulási aránya a gyermeknépességben legalább 0,2%, ami a beszédzavarban érintett gyermekek 4,3%-át jelenti. Kialakulhat a környezettől való izolálódás, elszigetelődés következményeként is, de más zavarokkal is összefüggést mutathat. Fiúknál gyakrabban fordul elő, mint a lányoknál. 
A diszpraxiás beszéd a környezet számára nehezen érthető, ezért befolyással van az érintett gyermekek társas kapcsolatára, kommunikációjára is, valamint iskolai előmenetelükre. 
A logopédusoknak rendelkezésre állnak a diszpraxia kezeléséhez szükséges eszközök. Információt nyújthatnak azoknak a családoknak, amelyek veszélyeztetettek, amelyeknél a rizikótényezők előfordulnak.  A kutatások megfelelő eredményeket mutatnak azoknál a terápiáknál, ahol a beszéd gesztusait szavakkal, kifejezésekkel kapcsolják össze. (forrás: cplol.eu)
 
Budapest, 2016. február 14.
 
 
A Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége Egyesület elnöksége