Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.) 

Egyesületünk folytatja továbbképzési sorozatát a

GMP Beszédpercepciós diagnosztika

című továbbképzés áprilisi fordulójával.

A tanfolyam célja: a beszédpercepciós diagnosztika megtanulása, alkalmazása,
gyakorlati kérdések megvitatása, fejlesztési irányok megismerése.

A továbbképzést dr. Gósy Mária tartja.

A továbbképzés időpontja: 2016. április 21-22-23. (csütörtök 9–17, péntek 9³°–17, szombat 9³°–17 óráig.)

A továbbképzés helye: Budapest, VI. Benczúr u. 33. (MTA Nyelvtudományi Intézet), földszinti nagyelőadó.

Részvételi díj: 45 000 Ft. A díj tartalmazza a Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok c. könyv CD-s változatát, valamint az elméleti ismeretek összegzését, és tesztlapokat a gyakorláshoz. (A részvételi díj nem tartalmazza a diagnosztikához és a terápiához szükséges eszközöket, anyagokat. Ezek a továbbképzés ideje alatt megvásárolhatók.)

Akkreditációs szám: OKM-957/124/2013

A 30 órás továbbképzésen történt részvételt „TANÚSÍTVÁNY” igazolja, amely az akkreditáció
előírásainak megfelelően a jelenléthez és az ismeretek vizsga jellegű ellenőrzéséhez kötött.

Jelentkezési lap kitöltése:
https://docs.google.com/forms/d/1CwGpjBBJWFYL1gLhDZ1d-IIUHKEU8qUsowHhIj1W2Ps/viewform?embedded=true%22

Érdeklődni lehet: dr. Gyarmathy Dorottya 321-4830/172-es mellék.

Jelentkezhetnek: gyógypedagógusok, logopédusok, gyermekgyógyászok, neurológusok,
pszichológusok, pedagógusok (óvónő, tanító, tanár, fejlesztő).