Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.) 

Feladó: Gloviczki Zoltán Dr.
Dátum: 2012. november 15. 22:44
Tárgy: RE: Készségfejlesztő szakiskolai képzés
Címzett: Kajáry Ildikó

 

Tisztelt Konferencia!

Engedjék meg, hogy kényszerű távollétemben is szívből Üdvözöljem Önöket, jó munkát kívánva úgy a mai napra, mint - bizonyos vagyok benne - a következő hónapokra, évekre is.

Mint az ország sok pedagógusát, nyilván Önöket is elsősorban az állami feladatátvétel és ennek esetleges következményei foglalkoztatják ezekben a pillanatokban. Had erősítsem meg mindazokat az ígéreteinket, s immár jogszabályban is maholnap megjelenő tényeket, melyekre nyugalmuk alapozódhat.

Valamennyi, a jogszabályok szerint 2013-tól állami nevelési feladatot ellátó intézmény a jelenlegi kondíciókkal, a jelenlegi teljes foglalkoztatotti körrel (beleértve iskolatitkárokat, óraadókat, s valamennyi munkatársukat), a jelenlegi vezetőséggel, a jelenlegi illetményekkel, a jelenlegi feladatellátási hellyel - nem sorolom, tehát változatlan munkakörülmények mellett kerül át állami irányítás alá.

Külön kell megjegyeznem, hogy a feladatok átvételéről szóló készülő törvény külön kitér a főszabály alóli kivételként arra, hogy EGYMI-k, többcélú gyógypedagógiai és konduktív pedagógiai intézmények, gyermekotthonok nem kerülnek szétválasztásra, ezeknél egy-egy óvodás csoport vagy más, eredetileg nem állami fenntartásba utalt intézményegység is együtt maradhat a többivel.

A szakszolgálatok átszervezése sem egyik napról a másikra történik, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak négy hónapja lesz arra (a fenti biztosítékok megtartása mellett), hogy a rendszert az új rendelet szellemében újra strukturálja.

A nevelési-oktatási intézmények életét szakmai szempontból nem érinti változás a tanév közben. Általában rendszerszintű változás lesz azonban az egyes állami fenntartású intézmények önálló gazdálkodási jogkörének megszűnése, és ezzel az intézményvezetők egyes munkáltatói jogainak megszűnése is. A napi munkát a tényleges intézményi életet azonban továbbra is teljes jogkörrel ők irányítják.

Jogos kérdést válthat ki a nem megfelelő végzettséggel alkalmazott kollégák kezelése. A törvény módosításai igen nagy szabadságot adnak a megfelelő végzettség pótlólagos megszerzésére, tíz évvel a nyugdíj korhatár előtt pedig már elengedésére is.

Már nem konkrétan az átadás-átvétel problémaköre, de had tájékoztassam Önöket arról is, hogy a készségfejlesztő speciális szakiskolák jövőbeni működése, elsősorban tantervi szabályozása kérdésében tárcánk messzemenőleg támogatja annak a szigorú szakképzési keretek közüli kiemelését.

Remélem, a közeli napok, hetek egyre tisztább képet nyújtanak a közép-hosszú távú jövő alakulásáról, s egyben egyre megnyugtatóbbat is.

Ebben a reményben köszöntöm önöket a legnagyobb megbecsüléssel és szakmai tisztelettel:


Dr. Gloviczki Zoltán
közoktatásért felelős helyettes államtitkár

 

________________________________________

 

 

Feladó: Kajáry Ildikó
Küldve: 2012. november 6. 12:59
Címzett: Gloviczki Zoltán Dr.
Tárgy: Készségfejlesztő szakiskolai képzés

 

Tisztelt Államtitkár Úr!

Mai személyes megbeszélésünknek megfelelően mellékelten küldjük a kiegészített javaslatainkat a készségfejlesztő speciális szakiskolai képzéssel kapcsolatban.

Kérjük, hogy a megbeszéltek szerint, a számunkra megnyugtató törvényi és rendeleti szabályozást magyarázó összefoglalását az alábbi témaköröket érintve szíveskedjen konferenciánk közönsége számára levélben összeállítani (mellékeljük még a szakmai nap programját és előadóinak nevét, hogy tájékozódhasson, milyen témákat érintünk részletesen):

- a mellékletben összefoglalt szakiskolai javaslatokra adott válaszok,
- a többcélú gyógypedagógiai intézmények működése (egyben tartása), különös tekintettel a szakszolgálatokra, az EGYMIK-re és a különleges gyermekotthonokra a jövőben,
- az intézményvezetők munkáltatói jogkörének alakulása és szabályozása,
- képesítési feltételek szabályozásának alakulása a fenntartóváltással,
- általános iskola első évfolyamának a szakértői bizottság által javasolt, két tanév alatt történő elvégzésének lehetősége az új KNT-ben.

Megtisztelő válaszát konferenciánk valamennyi résztvevője nevében előre is köszönjük.


Köszönettel és tisztelettel: Borsfai László és Kajáry Ildikó