Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.

 

 
 
 


Aktuális hírek

(A címekre kattintva mindegyik hír tovább olvasható)

 

 

 

Tisztelt Egyesületi Tag!

 

Tisztelettel meghívjuk a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének 2013. évi közgyűlésére.

Időpont: 2013. május 30. csütörtök 15 óra
Helyszín: Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
               1082 Budapest, Üllői út 76.

 

 

Tisztelt Elnökségi/Felügyelő Bizottsági Tag!

 

Tisztelettel meghívjuk a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének 2013. évi második negyedéves ülésére.

Időpont: 2013. május 28. kedd 14 óra
Helyszín: Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
               1082 Budapest, Üllői út 76.

 

EGYESÜLETÜNK TATABÁNYÁN RENDEZI MEG A

2013. ÉVI ORSZÁGOS SZAKMAI KONFERENCIÁJÁT

 

A konferencia kerettémája:

"A hagyományait megőrizve megújult magyar gyógypedagógiai tevékenység"

 

A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESÜLETE

SZERETETTEL ÉS TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT

 

2013. évi Országos Tavaszi Konferenciájára

 

 

komany.hu kormányzati portálon a mai naptól érhető el az 51/2012 számú EMMI rendelet (a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről) módosításának tervezete. A módosítás részét képző új kerettantervek az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) honlapján keresztül ismerhetőek meg.

 

 

Kedves Kollégák!

 

Mint bizonyára értesültetek róla, a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete idei Országos Szakmai Konferenciája Tatabányán lesz 2013. június 20-22. között  "A hagyományait megőrizve megújult magyar gyógypedagógiai tevékenység" mottóval.

 

Alább olvasható a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének készített összefoglaló, mely részletesen és statisztikai adatokkal megerősítve bemutatja a lap 2012-es évének történéseit, a laparculat bővülését, az olvasószám alakulását és összetételét, illetve röviden kitér a jövőre, a tervekre is.

 

 

 

Egyesületünk folytatja továbbképzési sorozatát a

GMP Beszédpercepciós diagnosztika

című tanfolyam áprilisi fordulójával.

A tanfolyam célja: a beszédpercepciós diagnosztika megtanulása, alkalmazása,
gyakorlati kérdések megvitatása, fejlesztési irányok megismerése.

Bővebben...

 

A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata egy különszámként megjelenő

EMLÉKKÖTETBEN

kívánja megörökíteni

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA,

a Gyógypedagógiai Szemle alapító főszerkesztőjének szakmai munkásságát.

 

Tisztelt Elnökségi/Felügyelő Bizottsági Tag!

 

Tisztelettel meghívjuk a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének Elnöksége 2013. évi első negyedéves ülésére.

Időpont: 2013. február 21. csütörtök 14 óra
Helyszín: Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
               1082 Budapest, Üllői út 76.

 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR
DÉKÁN

Budapest, 2013. január 30.

 

Az új köznevelési törvény a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátására a fogyatékosság típusának megfelelő szakirányon végzett gyógypedagógus alkalmazását írja elő. A felsőoktatásra vonatkozó jelenlegi előírások, szabályok alapján 2013. januárjában az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (BGGYK) a következő lehetőségeket kínálja a köznevelési törvény alapján "diplomaszerzésre kötelezett" szakembereknek.

 

Kedves Kollégák!

A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete az új középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók számára készítendő pedagógiai programok és helyi tantervek elkészítését segíti a következő témakörökben:

 - Kapcsolat a „Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve” NEFMI rendelettel,
 - Két tanéves órakeret felhasználása,
 - Szabadon tervezhető órakeret felhasználása,
 - Kötelező és rugalmasan szervezhető elemek,
 - Tanácsok, ötletek az elkészítéshez,
 - Értékelés, stb.

A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének álláspontja

a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

 

 

 

1. Az előterjesztés célja

1.1 A miniszteri rendelet kiadásáról szóló előterjesztés elfogadásával elérni kívánt közpolitikai cél

A Nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében 2013. január elsejével a pedagógiai szakszolgálatok állami irányítás alá kerülnek és feladataikat az állam látja el.
A szétaprózott, a gyakran azonos feladatokat ellátó intézményrendszer megszűnik, s megyei szervezetek jönnek létre, melyek járási tagintézményei teljes körű feladatellátást biztosítanak. Az egységes rendszer előnye, hogy egy nyilvántartásból nyomon követhető, egy-egy gyermek mikor, milyen, mennyi ideig tartó szakszolgálati ellátásban részesült, valamint, hogy így a gyermek egy helyen jut hozzá a szükséges ellátásokhoz.