Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)Szervezetünk

 

 

Az Elnökség

Az Egyesület Elnöksége a Közgyűlés által 5 évre választott szerv, amely gondoskodik az alapszabályban foglaltak, valamint a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról. Az Elnökség az évi Közgyűlések közötti időszakban dönt az Egyesület mindazon ügyeiben, amelyeket az alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az Elnökség 23 tagból áll. Az Elnökség saját tagjai közül a Titkárság tagjait 5 évi időtartamra megválasztja, továbbá  a díjak, emlékérmek odaítélését véleményezi és helybenhagyja. Az Elnökség tiszteletbeli elnök és tiszteletbeli elnökségi tag címet adományozhat.

 

A Titkárság

A Titkárság az Elnökség által és annak 23 főnyi tagságából 5 évre megválasztott 8 tagú ügyintéző és képviselő szerv, amely biztosítja az Egyesület feladatainak és a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak  végrehajtását, illetve ellátja az Egyesület  ügyvitellel kapcsolatos teendőit.
A Titkárság tagjai:

- az Egyesület elnöke,
- az alelnök,
- a főtitkár,
- általános titkár,
- gazdasági titkár,
- külföldi kapcsolatok titkára,
- a Gyógypedagógiai Szemle főszerkesztője,
- a jegyző.

 

A Felügyelő Szerv

Az Egyesület vagyoni jellegű viszonyainak felügyeletére a Közgyűlés 5 évre háromtagú Felügyelő Szervet (a továbbiakban Fsz.) választ. A Fsz. elnökét maguk közül választják.
A Fsz. az egyesületi vezető testületeitől (Elnökség, Titkárság) teljesen elkülönült szerv, tagjait a Közgyűlés az összeférhetetlenségi  elvek figyelembevétele alapján jelöli ki és választja meg.

 

A szakosztályok

A szakosztályok feladata - a fogyatékossági típusoknak vagy egyéb szakmai szempontoknak megfelelő ágazatok szerint - szakterületük keretében az egyesületi célok megvalósítása. Az Egyesület tagja köteles valamelyik, vagy több szakosztály munkájában tevékenyen részt venni. A szakosztály ülésén megjelent tagok egyszerű szótöbbséggel 5 évre 3 tagú elnökséget (elnök, két vezető tag) választanak.


- Autizmus szakosztály
- Logopédia szakosztály
- Hallássérültek pedagógiája szakosztály
- Látássérültek pedagógiája szakosztály
- Szomatopedagógia szakosztály
- Pszichopedagógia szakosztály
- Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakosztály
- Értelmileg akadályozottak pedagógiája szakosztály
- Korai fejlesztési,- iskola egészségügyi szakosztály
- Felnőtt fogyatékosságügyi szakosztály
- Súlyosan és halmozottan fogyatékosokat segítők szakosztálya
- Pedagógiai szakszolgálati szakosztály