Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)A Gyógypedagógiai Szemle tartalomjegyzéke - 2012.

 

2012/1

Szám: 1

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Józsa Krisztián, Fazekasné Fenyvesi Margit: A beszédhanghallás és a beszédhiba összefüggése tanulásban akadályozott gyermekek esetében

Eigner Bernadett: Érzelmi- és viselkedészavarok gyökerei: a korai szülői hatások szerepe

Tóth Alinka, Ivaskó Lívia: Szerzett pragmatikai zavarok

Mlinkó Renáta: Új intelligenciavizsgáló eljárások felhasználása a mozgáskorlátozott tanulók kognitív képességvizsgálataiban

Illyés Sándor +, Radványi Katalin, Csorba János: Az értelmi fogyatékosság prevalenciája 40 és 60 év közötti korcsoportban Magyarországon

 

KÖNYVISMERTETÉS, ÚJDONSÁGOK

Mesterházi Zsuzsa: Csocsán Emmy: A látássérült gyermekek matematika-tanulása, -tanításának módszertana

Gadó Márta: Pajor Emese: "Látássérülés – bevezető ismeretek" és "A Braille-írás és olvasás"

Farkasné Gönczi Rita: Ronit Bird: Hogyan győzzük le a számolási nehézségeket?

 

FIGYELŐ

Gordosné Szabó Anna: Figyelő

Szabó Pál: Önkéntesként Portugáliában

 

: A Gyógypedagógiai Szemle munkatársai 2011-ben

 

===================================================================

 

2012/2

Szám: 2

 

Gereben Ferencné – Rosta Katalin – Kajáry Ildikó: 40 éves a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Bertalan Regina: A nyelvfejlődési zavarok logopédiai diagnosztikai megközelítésével kapcsolatos problémák

Horváth Viktória – Gósy Mária: Születési rizikótényező hatása az anyanyelv-elsajátításra

Györkő Enikő – Lábadi Beatrix – Beke Anna: Téri viszonyok és a nyelvi reprezentáció a koraszülötteknél

Balázs Boglárka: Hangterápiával is gyógyítható organikus hangképzési és beszédhibák

Fábián Zsuzsanna: "Teremtő Beszéd": a verbális kommunikáció képességének változása és ennek viselkedésszabályozó hatása

Rácz Katalin – F. Földi Rita – Barthel Betty: A beszéd- és mozgásfejlődés összefüggései

Gombkötő Andrea – Fehér Ildikó – Gifló Péter – Kovács Zsuzsanna – Perjés Beatrix – Simó Judit – Vályi Réka – Szauer Csilla: Autizmussal élő emberek életminőségének javítása az Országos Autizmus Stratégia fejlesztései által

Köböl Erika – Topál József: Játék vagy munka? A kutyás terápia lehetőségei a tanulásban akadályozott gyermekek fejlesztésében

Papp Gabriella – Perlusz Andrea – Schiffer Csilla – Szekeres Ágota – Takács István: Két út van előttem…? Speciális és többségi intézmények közötti kooperáció és konkurencia a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Sáringerné Szilárd Zsuzsanna: A Wii játék fejlesztő hatása az értelmi sérültek körében

 

KÖNYVISMERTETÉS, ÚJDONSÁGOK

Gróz Andrea: Bass László (szerk.): "Amit tudunk és amit nem ... az értelmi fogyatékos emberek helyzetéről Magyarországon."

Csányi Yvonne: Otto Speck: Iskolai inklúzió gyógypedagógiai szemszögből – retorika és realitás

Schmidt Noémi: Tony Attwood: Különös gyerekek. Kalauz az Asperger szindrómáról szülőknek és nevelőknek

 

===================================================================

 

2012/3

Szám: 3

 

Farkasné Gönczi Rita: Előszó

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Mede Perla – Csaba Imola – Csizovszkyné Modrovich Ágnes: Értelmileg akadályozott személyekkel foglalkozó publikációk

Radványi Katalin – Fazekasné Fenyvesi Margit – Radicsné Szerencsés Teréz: A pedagógiai diagnosztika lehetőségei enyhén és középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermekek együttnevelésében

Kádárné Monori Éva – Pál-Horváth Rita: Szempontok tanulásban akadályozott és értelmileg akadályozott tanulók iskolai együtt-fejlesztéséhez

Dávid Beáta – Kalocsai Adrienn: A középsúlyosan/súlyosan értelmi sérült felnőttkorú személyek és családjaik integrációs esélyei Veszprém megyében

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Szemelrock Zsanett: A Hublow-elmélet megközelítésének gyakorlati megvalósítása alternatív kommunikációs eszközökkel az értelmileg akadályozott gyermekek iskolai csoportjában

Márián Anett: Eset?-tanulmány: Halmozottan fogyatékos személyeket ellátó, bentlakásos intézetben élő személy kommunikációjának fejlesztése

Regényi Enikő Mária: Módszertani ajánlások értelmileg akadályozott személyek katekézisében

Selmeci László: Innováció a készségfejlesztő speciális szakiskolai képzésben

Jos van Loon: Arduin szervezeti változásainak kulcsfaktorai

 

KÖNYVISMERTETÉS, ÚJDONSÁGOK

Kajáry Ildikó: Radványi Katalin (szerk.): MÁSKÉ(P)P? Intellektuális fogyatékossággal élő emberek gyógypedagógusainak tankönyve

Hatos Gyula: Radványi Katalin (szerk.): Előadások az Ért. Ak. Klubban

Sándor Anikó: Theunissen, Georg: Empowerment und Inklusion behinderter Menschen. Eine Einführung in Heilpädagogik und Soziale Arbeit

Szebelédi-Kuruc Anita: Farkasné Gönczi Rita: Könnyen érthető konyha

 

===================================================================

 

2012/4

Szám: 4

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Csányi Yvonne: Tanulási zavarok – az Affolter-modell és -terápia

Papp Gabriella: Az integráció, inklúzió fogalmak tartalmi elemzése gyógypedagógiai megközelítésben nemzetközi és magyar színtéren

Jármi Éva – Soltész Fruzsina – Szűcs Dénes: Alapvető számolási képességek fejlődésének vizsgálata 3. és 5. osztályos gyermekeknél

Krajcsi Attila – Hallgató Emese: Fejlődési diszkalkulia diagnózisa felnőtteknél – Az Aritmetikai Képességek Kognitív Fejlődése teszt

Csonkáné Polgárdi Veronika: Ismertető a Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálatáról óvodás és kisiskolás korú gyermekeknél (1. rész)

 

KÖNYVISMERTETÉS, ÚJDONSÁGOK

Szekeres Szabolcs: Patrick McCabe: A mészároslegény

 

FIGYELŐ

Perlusz Andrea: Projekt-indító

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

40. Országos Szakmai Konferencia (Jubileumi konferencia – beszámoló)

 

===================================================================