Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)A Gyógypedagógiai Szemle tartalomjegyzéke - 2011.

 

2011/1

Szám: 1

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Dr. Radványi Katalin: A kompetencia alapú fejlesztés értelmezése a kognitív képességek jelentős elmaradása esetén

Dr. Hirschberg Jenő: Orrhangzós beszéd

Mészáros Andrea, Oláh Tünde: WISC-IV teszttel végzett vizsgálat a magyar nyelvfejlődési zavarral küzdő gyermekek intelligenciaprofiljának jellegzetességeinek feltárására

Gombkötő Andrea, Szauer Csilla, Páter Tünde, Szentkatolnay Miklós: Hogyan biztosítsunk a különféle közszolgáltatásokhoz egyenlő esélyű hozzáférést mindenkinek?

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Molnár Katalin: Cybergyerek, cyberiskola, cybertársadalom

 

KÖNYVISMERTETÉS, ÚJDONSÁGOK

Szarka Emese: Böszörményi Gyula: Fiókszavak – a honi mozgássérültek kalauza

 

FIGYELŐ

Baranyai Kamilla, Rosta Katalin: Megemlékezés az alapítóról, Illyés Gyuláné Kozmutza Flóráról

 

IN MEMORIAM

Krasznárné Erdős Felícia: Korompai Istvánné Temesvári Mária (1943–2010)

Mezei Lajosné: Vass László (1931–2010)

 

HÍREK, INFORMÁCIÓK

Kitüntetések a Magyar Kultúra napján

Felhívás

 

: A Gyógypedagógiai Szemle munkatársai 2010-ben

 

===================================================================

 

2011/2

Szám: 2

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Benczúr Miklósné: A szomatopedagógia kapcsolata a gyógypedagógia speciális pedagógiáival

Kullmann Lajos: A biológiai tárgyak szerepe a szomatopedagógus képzésben

Berényi Marianne, Katona Ferenc: A fejlődésneurológia szerepe a szomatopedagógiában

Lénárt Zoltán: A mozgásnevelés hatására bekövetkező minőségi változások mérhetősége hemipareticus gyermekek felső végtagi mozgásaiban

Vargáné Molnár Márta, Paulik Edit, Tróznai Tibor, Kullmann Lajos: A DIS-QOL életminőség vizsgáló eljárás adaptálásának hazai eredményei értelmi fogyatékos személyek körében

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Bernolák Béláné: Vízben végzett rehabilitációs foglalkozások értelmezése, jelentősége a gyógypedagógiában, tükröződése a gyógypedagógus képzésben

 

KÖNYVISMERTETÉS, ÚJDONSÁGOK

Sárközi Judit: Utazótanári tapasztalatok az inklúziós környezet megteremtésére – Útmutató a korai agykárosodás okozta mozgáskorlátozott (CP) gyermekek együttneveléséhez

Papp Gabriella: Zusammen aufwachsen. Schritte zur frühen inklusiven Bildung und Erziehung

 

FIGYELŐ

Benczúr Miklósné: "Házavató" – Történeti áttekintés a mozgáskorlátozott gyermekek gyógypedagógiai neveléséről egy házavató kapcsán

A Mozgásjavító az együttnevelésért

Radványi Katalin: Dr. Maria Bruckmüller születésnapjára

 

IN MEMORIAM

Rosta Katalin, Czeizel Barbara: Bicsákné Némethy Terézia (1955–2011)

 

Ónodi Csilla: Mikor lesz sztenderdizált diagnosztika Magyarországon?

 

===================================================================

 

2011/3-4

Szám: 3-4

 

Fehérné Kovács Zsuzsa: Előszó a Gyógypedagógiai Szemle logopédiai számához

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Szanati Dóra: A logopédus-egészségpszichológus szerepe a koraszülött gyermekek utánvizsgálatában

Sebestyénné Tar Éva: Atipikus fonológiai fejlődés és fonológiai folyamatok

Jordanidisz Ágnes: A kétnyelvű gyermekek olvasástanulásának és fonológiai tudatosságának kapcsolata

Lajos Péter: Beszéd és lélek. Adalékok a dadogás pszichoanalitikus értelmezéseihez

Bóna Judit: A beszédpercepció és a beszédprodukció összefüggései fiatal, idősödő és idős korban

Szamosi Tímea, Mészáros Krisztina, Nagy Éva, Banai János: Gastro-oesophagealis reflux (GOR) és rekedtség előfordulása beteganyagunkban

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Binder Anikó: Magamtól tanultam… – Óvodáskorú gyermekek írása, olvasása

Sahó Fanni: Vidéki és fővárosi nagycsoportos gyermekek spontán írásának és olvasásának összehasonlító vizsgálata

Deák Gabriella: Beszédfogyatékos tanulók integrált ellátása a zuglói Móra Ferenc Általános Iskola gyakorlatában

 

KÖNYVISMERTETÉS, ÚJDONSÁGOK

Sósné Pintye Mária: Smythe, Ian (szerk.): Diszlexia útmutató felnőtteknek az élethosszig tartó tanulás jegyében

Lőrik József: Fehérné Kovács Zsuzsa – Sósné Pintye Mária: Játsszunk beszédet!

 

A GYÓGYPEDAGÓGIA TÖRTÉNETE

Gáll Edina: Négy hét a beszédért, avagy az első vidéki hibás beszédet javító tanfolyam

 

FIGYELŐ

Szatmáriné Mályi Nóra: Túl az SNI ellenőrzésen

Őrley Zita: Ismertető az Európai Unió Logopédusainak Állandó Bizottságáról (CPLOL) és a szervezet honlapjáról

 

IN MEMORIAM

Szabó Ákosné: Buday József tanár úr tiszteletére (1941–2011)

 

HÍREK, INFORMÁCIÓK

Kitüntetések, díjak

 

===================================================================