Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)A Gyógypedagógiai Szemle tartalomjegyzéke - 2010.

 

2010/1

Szám: 1

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Zsoldos Márta, Csányi Yvonne: Diszfáziás hallássérült tanulók (gyógy)pedagógiai tipológiája

Radványi Katalin, Mede Perla, Regényi Enikő Mária: Az értelmileg akadályozott iskoláskorú gyermekeket ellátó intézmények helyzete – kérdőíves felmérés eredményei

Bóna Judit: Mindig hadar-e a hadaró? – Akusztikai-fonetikai vizsgálatok tanulságai

Kereki Judit: A koragyermekkori intervenció rendszerének anomáliái és jó gyakorlata

Ribiczey Nóra: Környezeti hatások és intellektuális fejlődés – Különböző megközelítések a környezet releváns aspektusainak megragadására

 

KÖNYVISMERTETÉS, ÚJDONSÁGOK

Zászkaliczky Péter: Lányiné Engelmayer Ágnes: Intellektuális képességzavar és pszichés fejlődés

Tóth Noémi: Torey Hayden: Néma gyereknek a pók se érti a szavát

Hatos Gyula: Budayné dr. Balkay Sarolta – dr. Bődör Jenő: Egyéni korrekció

Vágó Éva Anna: Hatos Gyula: Az értelmi akadályozottsággal élő emberek: nevelésük, életük

 

FIGYELŐ

Benczúr Miklósné: Mozgásjavító Kupa

 

IN MEMORIAM

Lőrik József: Subosits István (1929–2009)

 

HÍREK INFORMÁCIÓK

Kitüntetések, elismerések

Hírek, információk a MAGYE életéből

 

: A Gyógypedagógiai Szemle munkatársai 2009-ben

 

===================================================================

 

2010/2

Szám: 2

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Krajcsi Attila: A numerikus képességek zavarai és diagnózisuk

Kas Bence, Lőrik József, Szabóné Vékony Andrea, Komárominé Kasziba Henrietta: A korai nyelvi fejlődés új vizsgálóeszköze, a MacArthur-Bates Kommunikatív Fejlődési Adattár (KOFA) bemutatása és validitási vizsgálata

Horváth Viktória, Gyarmathy Dorottya: A beszédhallás szerepe a beszédhang-differenciálásban

Buday József, Márialigeti Ilona: Tanulásban akadályozott gyermekek komplex vizsgálata

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Radványi Katalin: Érzékelés, észlelés, integráció – Kükelhaus élménykertje

 

A GYÓGYPEDAGÓGIA TÖRTÉNETE

Kawao Toyoshi, Tóth Gábor: Az első értelmileg akadályozottakat foglalkoztató és oktató intézet megteremtése Japánban – Ishii Fudeko és a Takinogawa Intézet története

>Gál Anikó: A gyógypedagógiai iskola "egységes tanterve" 1947-61 között

 

FIGYELŐ

Gordosné dr. Szabó Anna: Dr. Tóth Zoltán Életmű-díj

Schüttler Vera: A Korai Intervenció helyzete, fejlesztési stratégiák, jó gyakorlatok című nemzetközi konferencia

Paksa Tibor: 1000 gyermek öröme

 

>HÍREK, INFORMÁCIÓK

>Könczei György: Becsület és alázat – Fogyatékosságtudományi Tudástár

 

TANFOLYAM

A Magyar Lovasterápia Szövetség továbbképzései

 

===================================================================

 

2010/3

Szám: 3

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Vecsey Katalin: Transzszexuális "hangterápia“

Fehér Ildikó, Schmitsek Szilvia, Schüttler Vera, Szauer Csilla: Az EU 2020 Stratégia és a fogyatékos emberek számára hozzáférhető szakiskolai innovációk Magyarországon

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Berta László: Befutó modell

Füves Sándorné: A sajátos nevelési igényű gyermekek helyzete Győr nevelési, nevelési-oktatási intézményeiben

Oroszné Kosik Gabriella: Mozgásterápia mint kiegészítő terápia a beszédfejlesztés terén

 

A GYÓGYPEDAGÓGIA TÖRTÉNETE

Gordosné Szabó Anna: Bárczi Gusztáv 1890–1964 Az ELTE BGGYK névadója születésének 120. évfordulójára

 

KÖNYVISMERTETÉS, ÚJDONSÁGOK

Schmidt Noémi: Julia Moor: Hogyan játsszunk és tanuljunk autista gyerekkel. Ötletek, tapasztalatok szülőknek és nevelőknek

Farkasné Gönczi Rita: Siker – öröm – fejlődés. Tanulmányok az értelmileg sérült tanulók társadalmi integrációját elősegítő kulcskompetenciák és kiemelt fejlesztései területek fejlesztéséhez

Schuchné Rumpli Henriette: B. Gaál Katalin: Legyőzöm a diszlexiát!

Farkasné Gönczi Rita: B. Ingerborg Milz: A számolási gyengeség felismerése és kezelése – Részképességzavar a matematikai gondolkodás terén

 

FIGYELŐ

Benczúr Miklósné: Boldog lelkek tánca

Veress Éva, Fehér Zsigmond, Somorjai Ágnes: "A füstben mi is vakok vagyunk"

Victor Lechta, Anna Boresová: A magyar gyógypedagógia több kiváló, nagyra becsült személyiségétől búcsúzott el

 

HÍREK, INFORMÁCIÓK

Kitüntetések, elismerések

 

===================================================================

 

2010/4

Szám: 4

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Fejes József Balázs, Szenczi Beáta: Tanulási korlátok a magyar és az amerikai szakirodalomban

Balázs Boglárka: Az allergia

Vecsey Katalin: A beszédtanár és a színház

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Hohendorf Csilla: Integrációs lehetőségek a szabad munkaerőpiacon, munka-asszisztencia integrációs munkahelyeken Németországban

 

KÖNYVISMERTETÉS, ÚJDONSÁGOK

Csányi Yvonne: Quaiser-Pohl, Claudia – Rindermann, Heiner: Fejlődésdiagnosztika (Entwicklungsdiagnostik)

Csányi Yvonne: Klöck, Irene – Schorer, Caroline: Gyakorlatgyűjtemény a korai fejlesztéshez (Übungssammlung Frühförderung)

 

A GYÓGYPEDAGÓGIA TÖRTÉNETE

Gordosné Szabó Anna: 110 éves a gyógypedagógus-képzés Magyarországon

 

FIGYELŐ

Szekeres Szabolcs: Nagyon könnyed, nagyon nyári – Az Esőember a Belvárosi Színházban

Szabóné Vékony Andrea, Nádor László: Gyógypedagógiai Info-Technológiai Eszközök – a GyITE-projekt bemutatkozása

"A füstben mi is vakok vagyunk" (kiegészítés)

 

IN MEMORIAM

Eigner Bernadett: Volentics Anna (1948–2009)

 

HÍREK, INFORMÁCIÓK

Gereben Ferencné: Beszámoló – MAGYE XXXVIII. Országos Szakmai Konferencia

 

===================================================================