Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)A Gyógypedagógiai Szemle tartalomjegyzéke - 2008.

 

2008/1

Szám: 1

 

Mezeiné Isépy Mária, Rosta Katalin: Kedves Olvasó!

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Kullmann Lajos, Vargáné Molnár Márta, Tróznai Tibor, Paulik Edit: Fogyatékossággal élő emberek életminőség vizsgálatának fejlesztése

Erdélyi Andrea: Az augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK) mint a kommunikációtudományok egyik legifjabb részdiszciplinája

 

KÖSZÖNTÉS

Gyógypedagógusok kitüntetései a Magyar Kultúra Napja alkalmából

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Bombolya Mónika: Tanköteles hallássérült gyermekek aktív szókincsének vizsgálata

Deszpot Gabriella: A művészetpedagógia lehetőségei a "különlegesen különbözők" iskolai és társadalmi befogadásában - egy kutatás továbbgondolása

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Bozori Gabriella, Wagner Kinga: 10 éves a Magyar Lovasterápia Szövetség

 

KÖNYVISMERTETÉS, ÚJDONSÁGOK

Bata Sarolta: Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban (Gósy Mária szerk.)

Schuchné Rumpli Henriette: Márkus Attila: Számok, számolás, számolászavarok

Alkonyi Mária: Dallamterápia: Dúdolós - gyógyító dallamok I.

 

FIGYELŐ

Dr. Hatos Gyula: Huszonharmadik alkalommal...

Dr. Hatos Gyula: Andornaktálya ötven éve

 

IN MEMORIAM

Mihalovics Jenő: Illésfalvi Béla (1929-2007)

 

TANFOLYAM

GMP beszédpercepciós diagnosztika és terápia

Pedagógus-továbbképző tanfolyamok a Kossuth Klubban

 

HÍREK, INFORMÁCIÓK

Horváth Emília, Juhász Ágnes, Mezeiné Isépy Mária: Hírek, információk

 

===================================================================

 

2008/2

Szám: 2

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Dr. Balázs Boglárka: A gyermekkori diszfónia

Mészáros Andrea, Kas Bence: A kognitív funkciók megismerésének szerepe a nyelvfejlődési zavar diagnosztikájában

Herzogné Fürst Beáta: Átmeneti szegregációval a motiválás szolgálatában?

Szekeres Ágota: Enyhén értelmi fogyatékos gyermekek szociális integrációja

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Wisinger János: Értelmi fogyatékosság, cselekvőképesség, gondnokság és a gyógypedagógia

 

KÖNYVISMERTETÉS, ÚJDONSÁGOK

Papp Gabriella: Marcus Fabius Quintilianus: Szónoklattan

Rosta Katalin: Európai nyelvművelés – Az európai nyelvi kultúra múltja, jelene és jövője

Melegné Steiner Ildikó: Tracy Hogg és Melinda Blau: A suttogó titkai I-II.

Rosta Katalin: Felelősség korlátokkal? (filmismertetés)

 

FIGYELŐ

Dr. Kálmán Zsófia: Reflexiók dr. Erdélyi Andrea a Gyógypedagógiai Szemle XXXVI/1. számában megjelent írásához

Dr. Erdélyi Andrea: Válasz Dr. Kálmán Zsófia válaszához

Dr. Csányi Yvonne: Rendezvények külföldi vendégelőadókkal a hallássérült gyermekek fejlesztésének témájában

Földes Tamásné: Soproni Logopédiai és Pedagógiai Napok

Madarász Éva: Sérült emberek szabadidős programszervezése külföldön és hazánkban

 

KÖSZÖNTÉS

Köszöntés

 

HÍREK, INFORMÁCIÓK

Fejes Gabriella, Pálfi Zoltán: Új civil szervezet alakult - Magyar Cochleáris Implantáltak Egyesülete

Fejes Gabriella, Pálfi Zoltán: Szülőtalálkozó a főiskolán

Pál-Horváth Rita: Sajátos nevelési igényűek nevelése-oktatása szakterület

Nagyné Vánkay Katalin: Tudósítás

Durmits Ildikó, Könczei György, Hernádi Ilona: Fogyatékosságtörténeti Vándorkiállítás

 

IN MEMORIAM

Elhunyt Mérei Vera (1916-2007)

 

HÍREK, INFORMÁCIÓK

Dr. Szabó Ákosné, Rosta Katalin: GYOSZE digitális megjelenéss

 

===================================================================

 

2008/3

Szám: 3

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Gereben Ferencné: Gyógypedagógia a változó világban

Dr. Balázs Boglárka: A környezetszennyezés hatása a hangképzésre

Gósy Mária, Horváth Viktória: Kettős deficit: beszédhibás iskolások beszédfeldolgozása

Bóna Judit: A beszédészlelés szerepe az írásban és a helyesírásban

Farkasné Gönczi Rita: Diszkalkulia a gyógypedagógia és határtudományai aspektusából

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Bicsákné Némethy Terézia: Az integráció támogatása a Nyitott ház Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézetben

Őszi Tamásné: Autizmus spektrum-zavarok: a terápiás megközelítések értékelésének szempontjai

 

KÖNYVISMERTETÉS, ÚJDONSÁGOK

Farkasné Gönczi Rita: ÖRÖK kiadványok

 

FIGYELŐ

Bohács Krisztina: 7. biennális európai konferencia a mentális retardációról és a kognitív fejlődési rendellenességekről

Wagner Kinga: A Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány célja és feladatai

 

IN MEMORIAM

Fehérné Kovács Zsuzsanna: Mérei Verára emlékezünk (1916-2007)

Lőrik József: Válogatás Mérei Vera műveiből

 

HÍREK, INFORMÁCIÓK

Az év szavai - várjuk 2008 legtalálóbb és legelcsépeltebb szavait!

Kitüntetések, elismerések

 

===================================================================

 

2008/4

Szám: 4

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Zsoldos Márta: A figyelemzavar-hiperaktivitás vizsgálata hallássérült tanulóknál

Loványi Eszter, Angyalné Várszegi Éda: Fejlesztési lehetőségek kései cochleáris implantáció (hallásjavító műtéti eljárás) után a beszédtanulás ideje előtt vagy alatt fellépő hallássérülés esetén

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Tőke-Farkas Vanda: Súlyos, halmozott fogyatékossággal élő személyek kommunikációfejlesztésének megközelítése nyelvészeti szempontok alapján

 

KÖNYVISMERTETÉS, ÚJDONSÁGOK

Csányi Yvonne: Hackenberg, Waltraud: Fogyatékos személyek testvérei

Csányi Yvonne: Preckel, Franzis - Brüll, Matthias: Intelligenciatesztek

Dr. Radványi Katalin: Értelmi fogyatékos gyermekek testi fejlődése

Schuchné Rumpli Henriette: Csabay Katalin: LEXI tankönyvcsalád

 

FIGYELŐ

Dr. Faix Dóra: Esélyegyenlőség az ELTE Bölcsészettudományi Karán

Kapcsáné Németi Júlia: Esélyteremtés, minőségi oktatás és egyenlő hozzáférés

Kas Bence: KÖSZÖNTŐ - tanévnyitó a Bárczin

Mihalkovics Jenő: Coclearis implantáció - hallás- és beszédrehabilitáció

Jordanidisz Ágnes: Felhívás

 

IN MEMORIAM

Hatos Gyula: Laborfalusi Gyula (1910-2008)

Gordosné Szabó Anna: Gyurkovics Tibor (1931-2008)

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Bujdosóné Arató Adrienne: Hallásfogyatékosság-ügyi szakosztály beszámolója

Dr. Hatos Gyula: Értelmileg akadályozottak pedagógiája szakosztály

Dr. Benczúr Miklósné: Mozgásfogyatékosság-ügyi szakosztáy

 

Durmits Ildikó, Rosta Katalin: Tisztelt Olvasók!

 

===================================================================