Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)A Gyógypedagógiai Szemle tartalomjegyzéke - 2007.

 

2007/1

Szám: 1

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Németh Ágnes: Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása

Garai Dóra: Identitásvesztés és identitás-alakulás az emlékek tükrében

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Dr. Torda Ágnes: Jövőnk, jelenünk tükrében

Dr. Kálmán Zsófia: Humbug vagy hatékony módszer? - Kommunikációelméleti megfontolások az augmentatív kommunikációról

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Károlyi Kinga: Szakmai nap Győrben

 

FÓRUM

Gordosné dr. Szabó Anna: A Magyar Tudomány Ünnepe (2006)

Gordosné dr. Szabó Anna: Kiállítás Göllesz Viktor gyógypedagógiai bélyeg- és éremgyűjteményéből

Márkus Eszter: Könyvbemutató - Gyógypedagógus-történetek

 

TANULMÁNYÚT, TAPASZTALATCSERE

Demeter Csilla, Demeter Gyula: Gyógypedagógusként két év az Egyesült Államokban

 

IN MEMORIAM

Szabó Imre: Kovács Tibor (1924-2006)

 

FIGYELŐ

Veress Éva, Konner Eszter Éva: Megalakult a Látássérült Személyek Rehabilitációs Szakembereinek Egyesülete (LÁRESZ Egyesület)

Vankóné Kálló Krisztina: A tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos) tanulók hosszmetszeti növekedésvizsgálatának eredményei, tapasztalatai 30 év tükrében (1975-2005)

Dr. Radványi Katalin: Add a kezed! - A korai fejlesztés és speciális óvodai nevelés programja

Dr. Benczúr Miklósné: Budapest Bridge - I. Nemzetközi Paralimpiai Sport Film Fesztivál

Dr. Csányi Yvonne: Brandau, H. - Pretis, M. - Kaschnitz, W.: Az ADHS szindroma kisgyermekeknél és óvodáskorúaknál

Dr. Papp Gabriella: Az olvasási képesség fejlődése, fejlesztése

 

KÖSZÖNTÉS

Gordosné dr. Szabó Anna: Gyógypedagógusok kitüntetése a Magyar Kultúra Napján 2007-ben

 

===================================================================

 

2007/2

Szám: 2

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Dr. Csányi Yvonne: Nagyothalló tanulók szövegértése

Sára Mónika: Állapotfelmérés óvodás korú értelmileg akadályozott gyermeket nevelő családok életéről - "Talán ez is megoldódik..."

Domonkos Ágnes: A Strassmeier fejlődési skála bevezetésének tapasztalatai az értelmileg akadályozott óvodás gyermekek képességstruktúrájának megismerésében, a fejlesztés tervezésében

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Dr. Papp Gabriella: A pedagógus megváltozott felelőssége az együttnevelésben

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Fazekas Andrea: Cochleáris implantáció lehetősége hallássérült gyermekeknél

 

GYÓGYPEDAGÓGIA TÖRTÉNET

Rosta Katalin: 25 év a gyógypedagógus-képzés és a gyógypedagógia szolgálatában

Lányiné dr. Engelmayer Ágnes: A gyógypedagógus-képzés és a gyakorlati műhelyek

Gordosné Dr. Szabó Anna: Illyés Gyuláné Dr. Kozmutza Flóra, az alapító

Kozmutza Flóra: Értelmességi és ösztönvizsgálatok (részletek)

 

FÓRUM

Dr. Zsoldos Márta, dr. Csépe Valéria: Különös fejlődés - fejleszthetőség (Konferencia Illyés Sándor emlékére)

 

KÖSZÖNTÉS

Gordosné dr. Szabó Anna: Gyógypedagógusok állami kitüntetése a Parlamentben a Nemzeti ünnepen 2007-ben

Mesterházi Zsuzsa: Artiles, A. J. (2006): A gyógypedagógia változó identitása. Paradoxonok és dilemmák a kultúra és a tér nézőpontjából

 

IN MEMORIAM

Dr. Hatos Gyula: Búcsú a normalizációs elv atyjától (Bengt, Nirje - 1924-2006)

 

FIGYELŐ

Gordosné dr. Szabó Anna: Egy negyedszázados nevelő-fejlesztő munka tapasztalatai (1981-2006)

Gordosné dr. Szabó Anna: Fejezetek Mérei Ferenc munkásságából

 

===================================================================

 

2007/3

Szám: 3

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Dr. Csányi Yvonne, Bodorné Németh Tünde, dr. Perlusz Andrea: Kiket és hol tanítunk?

Dr. Tóth Gábor: A gyógypedagógiai ellátás helyzete Japánban - az örök kérdés: "szegregáció vagy integráció"

Marton Kinga, Szauer Csilla: Az Európa Tanács tízéves Akcióterve a befogadó társadalom megteremtéséért, valamint a dokumentum hatása a tagállamokra (I. rész)

Dr. Csocsán Emmy: Leonard Euler öröksége és a látássérültek pedagógiája

 

GYÓGYPEDAGÓGIA TÖRTÉNET

A főszerkesztő ajánlása

Prof. Dr. Hoyningen-Süess Ursula: A gyógypedagógia tudományának közös svájci és magyar gyökerei

Dr. Buday József: Adatok a Down syndroma hazai kutatásának történetéhez

 

KÖSZÖNTÉS

a Főszerkesztő: Pedagógusnap alkalmából

 

TANULMÁNYÚT, TAPASZTALATCSERE

Dr. Csányi Yvonne: Látogatás a Hallássérültek és a Kommunikáció Központjában Würzburgban

 

IN MEMORIAM

Gordosné dr. Szabó Anna: Erhartné dr. Molnár Katalin (1949-2007)

 

OLVASNIVALÓ

Muzsnai István: Miért kell tanulószervezetté válni?

 

KÖSZÖNTÉS

a Főszerkesztő: Az Esélyegyenlőség Világnapja alkalmából

 

===================================================================

 

2007/4

Szám: 4

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Hárdi István, Péva Mária: Dinamikus rajzvizsgálat és rehabilitáció

Takács István: Az Ötödik Rend ifjúsága és pedagógusai

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Szauer Csilla, Marton Kinga: Az Európa Tanács tízéves Akcióterve a befogadó társadalom megteremtéséért, valamint a dokumentum hatása a tagállamokra (II. rész)

 

GYÓGYPEDAGÓGIA TÖRTÉNET

Dr. Buday József: Adatok a Down syndroma hazai kutatásának történetéhez (II. rész)

 

KÖSZÖNTÉS

Szent István napi kitüntetések

 

IN MEMORIAM

Dr. Szabó Ákosné: Páricska Katalin (1942-2007)

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Gordosné dr. Szabó Anna: XXXV. Országos Szakmai Konferencia és a MAGYE 2007. évi rendes Közgyűlése

Őszi Tamásné: Autizmus Szakosztály

Kerekes Ferenc Béla: Értelmi Fogyatékosság-ügyi Szakosztály - Értelmileg akadályozottak pedagógiája szakcsoport

Dr. Szabó Ákosné: Értelmi Fogyatékosság-ügyi Szakosztály - Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakcsoport

Bujdosó Adrienne: Hallásfogyatékosság-ügyi Szakosztály

Dr. Kiss Tiborné: Iskolaegészségügyi Szakosztály

Hódi Marianna: Látásfogyatékosság-ügyi Szakosztály

Dr. Gereben Ferencné: Logopédiai Szakosztály

Dr. Benczúr Miklósné: Mozgásfogyatékosságügyi Szakosztály

Szarka Attila: Pszichopedagógiai Szakosztály

Zahoránszky Mária: Súlyosan-halmozottan fogyatékosokat segítő szakemberek szakosztálya

 

FIGYELŐ

Subosits István: Szöllősi Ferenc: 180 éves a magyarországi vakok oktatása

Csányi Yvonne: Irene von Mende-Bauer: Így jobban megértem! (So verstehe ich besser!)

Dr. Benczúr Miklósné: "Ismerkedő könyv" (Paralimpiai sportok - társadalmi befogadás - szemléletváltás)

 

===================================================================