Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)A Gyógypedagógiai Szemle tartalomjegyzéke - 2006.

 

2006/1

Szám: 1

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Süvegesné Rudan Margit: Egy budapesti kérdőíves felmérés néhány tapasztalata a "problémás gyermekek" ellátásának jelenleg működő formáiról

Oláh Örsi Tibor: Látens részképességproblémák és a nyelvi kompetencia kapcsolata

Szanati Dóra, Dr. Nagy Beáta: A koraszülöttség mint a preverbális képességek fejlődését befolyásoló tényező

Dr. Balázs János: "Gyógypedagógus pályatükör"

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Dr. Emmy Csocsán, Frank Laemers: ISaR - A látássérültek integrációját segítő virtuális módszertani központ

 

GYÓGYPEDAGÓGIA TÖRTÉNET

Szőllősiné Sipos Virág: 80 éve a nagyothalló gyermekekért

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Pásztor Éva, Dr. Perlusz Andrea: Egy Phare program tapasztalatai a felnőtt hallássérült személyek képzésében

 

VITAFÓRUM

Ilosvai Ferenc: Bármi lehet megbélyegző

 

FIGYELŐ

Dr. Hatos Gyula: Heinz Bach: Pedagógia mentálisan akadályozottakkal, az értelmileg akadályozottak pedagógiájának reviziója

dr. Gereben Ferencné: In memoriam Illyés Gyuláné sz. Dr. Kozmutza Flóra a Magyar Tudomány Napján (2005)

Urbánné Varga Katalin: Lindenbergerné Kardos Erzsébet: Zeneterápia szöveggyűjtemény - válogatott írások a művészetterápia köréből, a tudomány és a média világából

 

HÍREK, INFORMÁCIÓK

Dr. Hatos Gyula: Hírek, tudósítások gyógypedagógiai intézményeink életéből

 

===================================================================

 

2006/2

Szám: 2

 

V. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA

Mesterházi Zsuzsa: Szimpózium összefoglaló

Csocsán Emmy: Opponensi összefoglaló

Gordosné Szabó Anna: A hazai gyógypedagógus-képzés fejlődéstörténeti elemzése

Mesterházi Zsuzsa: Európai gyógypedagógus-képzési modellek napjainkban

Zászkaliczky Péter: Az antropológiai stúdiumok jelentősége a gyógypedagógusok képzésében

Balázs János: Gyógypedagógusok pályaútja és társadalmi helyzete

Gereben Ferencné: A gyógypedagógiai tudás hasznosulása a közoktatásban

Tölgyszéky Papp Gyuláné: A gyógypedagógiai kompetencia a gyakorlat nézőpontjából

Dr. Mesterházi Zsuzsa: Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága Gyógypedagógiai Albizottságának működéséről (2002-2005)

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Fazekasné Fenyvesi Margit, Józsa Krisztián: A DIFER programcsomag alkalmazási lehetősége tanulásban akadályozott gyermekeknél (I. rész)

Hohendorf Csilla: Súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek iskolai nevelése, oktatása Németországban

 

VITAFÓRUM

Muzsnai István: Hogyan tehető hozzáférhetővé a siket tanulók számára a magyarországi siketoktatás

 

KÖSZÖNTÉS

Gordosné Szabó Anna: Kitüntetések március 15-e alkalmából (2006)

 

IN MEMORIAM

Dr. Hatos Gyula: Tarnai Ottó emlékére (1925-2005)

 

===================================================================

 

2006/3

Szám: 3

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Józsa Krisztián, Fazekasné Fenyvesi Margit: A DIFER Programcsomag alkalmazási lehetősége tanulásban akadályozott gyermekeknél (II. rész)

Lőrik József: Jól és gyengén olvasó gyermekek olvasása (idő- és hibajellemzők) - I. rész

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Szauder Erik: Marginalitás és liminalitás a gyógypedagógiában

 

GYÓGYPEDAGÓGIA TÖRTÉNET

Subosits István: Egy pedagógiai segédkönyv tanulságai - nyolc évtized múltán

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Dr. Gáborné Seres Krisztina: "Tailor-made" - Adaptált ICT használata a speciális nevelési igényű (halmozottan sérült) gyermekek oktatásában-nevelésében

 

TANULMÁNYÚT - TAPASZTALATCSERE

Prof. Dr. Sieglind Ellger-Rüttgardt: Az iskolai integráció 30 éve Németországban (tapasztalatok és kihívások)

 

FÓRUM

Dr. Kálmán Zsófia: Kommunikáció a Közös Világban

 

IN MEMORIAM

Dr. Szabó Ákosné: Szauder Erik (1967-2006)

 

FIGYELŐ

Kappéter István dr.: Dr. Hárdi István tiszteletére

Anna Borešová: Vancová, Alica: Az értelmileg akadályozottak pedagógiájának alapismeretei

Dr. Hatos Gyula: Armin Gugelmann: A sajátosra szükség van

Vágó Éva Anna: A Csalogány utcai iskola feledhetetlen ajándéka...

 

===================================================================

 

2006/4

Szám: 4

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Lőrik József: Jól és gyengén olvasó gyermekek olvasása (idő- és hibajellemzők) II. rész

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Dr. Csocsán Emmy: A szonifikáció didaktikai vonatkozásai a matematika oktatásban

Dr. Radványi Katalin: A gyermek szocializációját elősegítő tényezők a korai gyógypedagógiai segítségnyújtásban

Dr. Balázs Anna, Gy. Stefanik Krisztina, Őszi Tamásné: Evidencia-alapú szakmai állásfoglalás az autizmus spektrum zavarral élő személyek ellátásáról

 

FÓRUM

Márkus Eszter PhD.: Változások és állandóság a gyógypedagógiában

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Gordosné Szabó Anna: XXXIV. Országos Szakmai Konferencia és a MAGYE 2005. évi rendes Közgyűlése

Őszi Tamásné: Autizmus Szakosztály

Szabó Ákosné dr.: Értelmi Fogyatékosság-ügyi Szakosztály Tanulásban akadályozottak szakcsoportja

Kerekes Ferenc Béla: Értelmi Fogyatékosság-ügyi Szakosztály Értelmileg akadályozottak pedagógiája szakcsoport

Földes Tamás: Felnőttfogyatékosság-ügyi Szakosztály

Bujdosóné Arató Adrienne: Hallásfogyatékosság-ügyi Szakosztály

Dr. Kern Ágnes: Iskolaegészségügyi Szakosztály

Dr. Patakiné Barkóczy Ildikó: Kórházpedagógiai Szakosztály

Weiss Ildikó, Hódi Marianna: Látásfogyatékosság-ügyi Szakosztály

Gereben Ferencné dr.: Logopédiai Szakosztály

Benczúr Miklósné dr.: Mozgásfogyatékosság-ügyi Szakosztály

Szarka Attila: Pszichopedagógiai Szakosztály

 

HÍREK, INFORMÁCIÓK

Tisztelt Kollégánk!

 

===================================================================

 

2006/Különszám

Szám: Különszám

 

MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA 2004.

Az olvasóhoz (Főszerkesztő)

Dr. Buday József: Előszó

Dr. Berényi Marianne: Köszöntés

Dr. László Aranka: Az értelmi fogyatékosság anyagcsere-genetikai háttere

Dr. Szemere György: "Szűrni vagy nem szűrni" ez itt a kérdés!

Dr. Kiss Péter: A szindróma diagnosztika jelentősége az értelmi fogyatékosság vizsgálatában

Dr. Ferencz Antal: Az új genetika bioetikai kérdései

Dr. Vígh Béla: Az idegrendszer fejlődése

Dr. Kabai Péter: Tanulás, cortex, és ami alattuk van

Dr. Pronzkel Erzsébet: A koraszülöttek utóélete

Dr. Horváth Katalin: Saját eseteink

Hozzászólás (Gráf Rózsa)

Dr. Csiky Erzsébet: Koraszülöttek utóvizsgálatának eredményei

Dr. Csepely Hilda: Rendszeres orvosi vizsgálatok Down szindrómások körében

Dr. Kullmann Lajos: Funkcionális diagnosztika a gyógypedagógiában és a medicinában

Dr. Papp László Tivadar: Szembetegségek oktatásának szükségessége és nehézségei a gyógypedagógus hallgatóknál

Dr. Pataki László: A hallás diszkrimináció vizsgálatának újabb eredményei

Dr. Balázs Boglárka: A logopédia szerepe a gégén és a nyakon végzett műtétek után

Dr. Buday József: A Tudományos Diákköri munka története a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán

 

===================================================================