Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)A Gyógypedagógiai Szemle tartalomjegyzéke - 2003.

 

2003/1

Szám: 1

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Inde Mónika: Értelmi akadályozottsággal élő férfiak vallomásai: életükről, önmagukról

 

KÖSZÖNTÉS

Gordosné Szabó Anna: Köszöntés a Magyar Kultúra Napján, 2003-ban

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Bajusz Csaba: "Ha a halál árnyékának völgyében járok is..."

Vassné dr. Kovács Emőke - Fehérné Kovács Zsuzsanna: A logopédia jövője

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Vékássy László: A dadogók komplex kezelése módszer eredményességének vizsgálata

Ábel András: Siketvak gyermekek nevelése

Árkossy Zsuzsanna - Mihály Odette: Értelmileg akadályozott óvodás vak gyermekek fejlesztésének sajátosságai

 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Szauer Csilla - dr. Lovászy László: Diszkriminációmentesség + pozitív cselekvés = integráció, avagy a Madridi Deklaráció

Horváth Péter: "Élet! Szabadság! Biztonság!"

Feketéné Gacsó Mária: C.P.L.O.L. Európai tagországok logopédus szövetségeinek csúcsszervezete

 

IN MEMORIAM

Mesterházi Zsuzsa: Gaál Éva emlékére (1949-2002)

Kerekes Ferenc Béla: Szabolcsi Győző (1933-2002)

 

FIGYELŐ

Dr. Zsoldos Márta: Tudomány Napja az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karon

Kappéter István: Hárdi István: Dinamikus rajzvizsgálat

Subosits István: Pléh Csaba, Palotás Gábor, Lőrik József: Nyelvfejlődési szűrővizsgálat

Torda Ágnes: Schwalmné Navratil Katalin: Mondogatom... rajzolgatom...

Csányi Yvonne: Konrad Bundschuh: Gyógypedagógiai pszichológia

Vágó Éva Anna: Trencsényi Katalin: "Megfinomítom halandó göröngyöd". Színház Down-kórral élőkkel

 

===================================================================

 

2003/2

Szám: 2

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Csányi Yvonne: Létszám- és részleges profilváltás a hallássérülteket ellátó intézményekben

Erősné Brunner Katalin - Csabay Katalin - Győry Gáborné: Beszédészlelés, beszédmegértés, szövegészlelés

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Szabó Ákosné dr.: Velük vagy rajtuk? A roma gyerekek és szüleik szükségletei

Dr. Kálmán Zsófia: Lehet-e jogi kérdés a beszédgyógyítás?

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Tóth Borbála - Faragóné Bircsák Márta: A "Tanulási klinika-modell" kísérleti működésének magyarországi tapasztalatai

Vékássy László: A dadogás képi megjelenítése

Szabó Mária: Értelmileg akadályozottak iskolájában végzett fiatalok felmérése

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Gordosné Szabó Anna - Radicsné Szerencsés Teréz: MAGYE kihelyezett elnökségi ülés és Országos szavalóverseny Kiskőrösön

 

IN MEMORIAM

Révay György: Ghyczy Györgyné (1928-2002)

 

FIGYELŐ

Dr. Földiné Angyalossy Zsuzsa: Ünnepségek, szakmai rendezvények a látássérültek intézményeiben

Gordosné Szabó Anna: Szakmai konferencia az értelmileg akadályozottak Bárczi Gusztávról elnevezett (Budapest, VII.) Dohány utcai intézményének tevékenységéről

 

Benczúr Miklósné dr.: Közlemény

 

===================================================================

 

2003/3

Szám: 3

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Dr. Papp Gabriella: Tanulói kooperáció a tanulásban akadályozott gyermekek integrált oktatásában

Szabó Ákosné dr.: A roma gyerekek nevelési szükségletei

Márkus Eszter: A súlyos-halmozott fogyatékosság meghatározásának problémái nevelési és szociális szempontból

Dr. Mesterházi Zsuzsa: A pedagógiai és társadalmi integrációt elősegítő szakemberek képzése nemzetközi együttműködéssel

Dr. Szücs Marianna: A hiperkinetikus és részképességzavaros gyermekek iskolai integrációját akadályozó tényezők

 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Gordosné Szabó Anna: RMGYE testvéregyesületünk alakult Kolozsvárott

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Gordosné Szabó Anna: XXXI. Országos Szakmai Konferencia és a 2002. évi közgyűlés

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Vágó Éva Anna: Az értelmileg akadályozott gyermekek iskolai tanulása

Buday Kornélia: A fogyatékos Isten - avagy az integratív valláspedagógia alapelvei

 

GYÓGYPEDAGÓGIA TÖRTÉNET

Gereben Ferencné dr.: A Gyógypedagógiai Pszichológiai Laboratórium Centenáriumán

Gordosné dr. Szabó Anna: Ranschburg Pál hatása a gyógypedagógiára - eddig ismeretlen adatok tükrében

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Debreczeni Gabriella: A merevütős tenisz bevezetésének indikációja és lehetőségei a magyarországi gyógypedagógia oktatásban

 

FIGYELŐ

Gordosné Szabó Anna: A tudásalapú társadalom pedagógiája

Sarkadi Ágnes: Atlétikai edzés Down-kóros fiataloknak

Dr. Torda Ágnes: Kerékgyártó Éva, Kórósi Kálmánné: A tanulás tanítása, tanulása

Dr. Torda Ágnes: Schwalmné Navratil Katalin: Szabálybarát. Helyesírási gyakorlóanyag

 

===================================================================

 

2003/4

Szám: 4

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Zászkaliczky Péter - Verdes Tamás: Minőségfejlesztés a felnőtt értelmi fogyatékosok lakhatást nyújtó szociális ellátásában: a LEWO-módszer (I. rész.)

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Dr. Erdélyi Andrea: A gyógypedagógiai oktatási- és iskolarendszer Németországban

Dr. Csocsán Emmy: Euroviziók - Gondolatok a gyengénlátók pedagógiája jövőjéről

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Munk Katalin - dr. Szücs Mariann: Egy optimális segítségnyújtási lehetőség a hiperkinetikus szindrómás gyermekek és családjaik számára

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Gordosné dr. Szabó Anna - dr. Hatos Gyula - Szabó Ákosné dr. - Jankó-Brezovay Pálné - Mihalovics Jenő - Benczúr Miklósné dr., Fótiné Hoffmann Éva - Gereben Ferencné dr., Feketéné Gacsó Mária - Balogh József - dr. Patakiné Barkóczy Ildikó - Szarka Attila - dr. Buday József: XXXI. Országos Szakmai Konferencia és a MAGYE 2002. évi rendes Közgyűlése

 

TANULMÁNYÚT, TAPASZTALATCSERE

Lendvay Réka: A svéd fogyatékosságügy szervezete: a SHIA

 

IN MEMORIAM

Gordosné dr. Szabó Anna: Kováts Lajos György (1950-2003)

Dózsa Béla - Fabényi Réka: Szigetvári Árpád (1941-2003)

 

FÓRUM

Gordosné dr. Szabó Anna: Tanévnyitó az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karon, 2003. szeptember 8.

Kappéter István dr.: Magyar gyógypedagógiai szemlélettel a hiperkinetikus és részképességzavaros gyermekek pedagógiai ellátásáról

 

FIGYELŐ

Csanádi Gabriella: Terápia a delfinek segítségével

Gordosné dr. Szabó Anna: "Légy a játszótársam" Nemzeti Játéknap

Subosits István: Márkné Ettlinger Zsuzsanna, Táp Ferencné, Földes Tamás (szerk.): Piac - Információ - Marketing

Dr. Csocsán Emmy: Renate Walthes: Einführung in die Blinden- und Sehbehindertenpädagogik

 

===================================================================

 

2003/Különszám

Szám: Különszám

 

MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA 2002.

Gordosné dr. Szabó Anna: Előszó

Hámori József: A kisagy születés utáni fejlődésének kísérletes vizsgálata

Katona Ferenc: Korai mozgás, korai értelem

Pléh Csaba: A nyelvfejlődési elmaradás elméleti értelmezései

Klaus Peter Becker: Nominális vagy funkcionális ekvivalencia - a globális szakmai kommunikáció problémái

Mesterházi Zsuzsa: Nemzetközi hatások a magyar gyógypedagógiában

Maria Bruckmüller: Az öregedés - új kihívás mindannyiunk számára

Eric Kool: A speciális nevelési szükségletű tanulók integrációja Hollandiában

Csányi Yvonne-Zsoldos Márta: A sajátos nevelési igényekkel kapcsolatos OECD politika és a magyar gyógypedagógia

Marton Klára: Elméleten alapuló gyakorlat vagy klinikai irányultságú kutatás: példa a gyermeknyelv vizsgálatok köréből

Illyés Sándor: Tudomány a gyógypedagógiában tegnap és ma

B. Aczél Anna: Egy kutatás utóélete

 

===================================================================