Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)A Gyógypedagógiai Szemle tartalomjegyzéke - 2002.

 

2002/1

Szám: 1

 

Gordosné dr. Szabó Anna: Olvasóinkhoz

Gordosné dr. Szabó Anna: Simon Antal 1772-1808

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Mesterházi Zsuzsa: Integrált nevelés a nemzetközi és a hazai oktatásszervezésben

Farkas Lajos: A szándékos mozgásosság fejlődésének néhány elektrofiziológiai korrelátuma

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Vékássy László: Kezelési megoldások (II.) Dadogó esettanulmányok

Schiffer Csilla: Látók között kisiskolásként

 

TANULMÁNYÚT, TAPASZTALATCSERE

Madarász Éva: Camp Jened - egy tábor értelmi- és mozgásfogyatékos felnőttek számára

 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Kókai Nagy István: Egy magyar gyógypedagógiai intézmény (Homok) és egy francia protestáns alapítvány (Bischwiller) közös ünnepe

 

FÓRUM

Erhartné dr. Molnár Katalin - Makláry Cecília: Integrálunk. Integrálunk?

Dérczyné Somogyi Vera: Beszámoló egy "Integrációs kerekasztal"-ról a Fehér bot napján

 

GYÓGYPEDAGÓGIA-TÖRTÉNET

Dr. Farkas Miklós: Százéves a siketek egri iskolája

Pestukáné Semperger Erzsébet: Centenáriumi ünnepség Szegeden

Kovalinszky Pálné: 30 éve nyílt meg Vácott a Hallássérültek Kisegítő Iskolája, mai nevén: Simon Antal Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon

 

FIGYELŐ

Hatos Gyula: Dr. Szabó Pál Tivadar (szerk.): Hazai és külföldi pszichológusok önmagukról és mások róluk

Kovács Krisztina: Beszámoló egy nemzetközi konferenciáról

Prónay Beáta: Bővülő lehetőségek a látássérüléssel élő gyermekek képességeinek gazdagításáért

Szabó Ákosné dr.: Névfelvételi ünnepély és szakmai nap Gyulán

 

===================================================================

 

2002/2

Szám: 2

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Vékássy László: Hatásvonulatok a dadogók élettörténeti adataiban

Romposné Tóth Andrea: Viselkedés- és magatartásproblémák az értelmileg akadályozott gyermekek körében

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Farkas Lajos: A szándékos mozgásosság fejlődésének néhány elektrofiziológiai korrelátuma (II.)

Dr. Torda Ágnes: A más fogyatékosok csoportjába sorolható gyermekek, tanulók diagnosztizálásának dilemmái

Dr. Radványi Katalin: Magatartás- és viselkedésproblémák értelmi akadályozottság esetén

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Kerekes Ferenc Béla: Problémák az értelmileg akadályozottak szakképzésében

Katona Lajos: Rajzkészülék vakok számára, pozitív domború mértani rajzok szerkesztéséhez

 

FÓRUM

Dr. Torda Ágnes: "Minőségi rendszerek..." - "Más fogyatékosság..."

Herzogné Fürst Beáta: Néhány gondolat a "Minőségi rendszerek a különleges ellátásban és a pedagógiai szakszolgálati munkában" című konferencia után

 

TANULMÁNYÚT, TAPASZTALATCSERE

Dr. Csányi Yvonne: Látogatás a hannoveri Cochleáris Implantációs Centrumban (CIC)

 

GYÓGYPEDAGÓGIA-TÖRTÉNET

Subosits István: Megemlékezések, évfordulók

 

FIGYELŐ

Dr. Mesterházi Zsuzsa: Emlékeztető az MTA Gyógypedagógiai Albizottság 2002. március 18-án megtartott üléséről

Vágó Éva Anna: Reformok a gyógypedagógiában - A homoki gyógypedagógiai intézmény félévszázada

Vágó Éva Anna: Értelmileg sérült munkavállalók a nyílt munkaerőpiacon -  Támogatott foglalkoztatás

 

===================================================================

 

2002/3

Szám: 3

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Szücs Marianna: A hiperkinetikus szindrómás gyermekek integrációját nehezítő, illetőleg akadályozó tényezők az oktatási intézmények részéről

Gönczi Rita - dr. Perlusz Andrea: Az integrált nevelés szakmai feltételeit javító pályázati lehetőségek eredményeinek tapasztalatai

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Vékássy László: Kezelési megoldások (III.) Dadogó esettanulmányok

Bellákné Homor Ildikó: A csoporthatás jelentősége a dadogó gyermekek terápiájában

Lajos Péter: Egy psychogén dysphoniás nőbeteg rövid dinamikus fókuszterápiájának tapasztalatai

Janda Zsuzsanna - dr. Takács Bernadett: "Az integratív játék" módszere és megvalósulása a Mikkamakka Játéktárakban

Szabó Éva: Dadogás és terápia a köztes térben

 

GYÓGYPEDAGÓGIA-TÖRTÉNET

Gordosné dr. Szabó Anna: 150 éve született Frim Jakab

Subosits István: Az árvákról való intézményes gondoskodás kezdetei hazánkban

 

IN MEMORIAM

Gereben Ferencné dr.: Búcsú Buzási Lászlótól (1921-2002)

Haffnerné Dobos Szilvia: Radnóti Dezső (1935-2002)

 

FIGYELŐ

Csonka Imre: Hármas jubileum a Frim iskolában

Hírek a Seneca Beszéd Stúdió életéből

Subosits István: "Az igazság beszéde cicomátlan" - Seneca gondolatai a beszédről

Jacsa Zsuzsa: Štefan Pikálek: Súlyosan értelmi fogyatékosok nevelése és munkarehabilitációja

Subosits István: Az oktatás autonómiája - autonómia az oktatásban?!

Subosits István: dr. Varga Katalin, dr. Diószeghy Gábor: Hűtésbefizetés avagy a szuggesztiók szerepe a mindennapi orvosi gyakorlatban

 

Torda Ágnes - Benczúr Miklósné: Közlemények

 

===================================================================

 

2002/4

Szám: 4

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Gordosné Szabó Anna: Visszatekintés a kezdetekre- a magyar gyógypedagógia bicentenáriumán

Mesterházi Zsuzsa: Az emberi erőforrás átalakulása a gyógypedagógiában

Könczei György: A gyógypedagógia jelene és jövője

Farkas Miklós: A 200 éves "Váczi Királyi Magyar Siketnéma Intézet" hatása a magyar siketnéma-oktatásra és a gyógypedagógiai tanárképzés megindítására

 

GYÓGYPEDAGÓGIA-TÖRTÉNET

Borsfai László: 25 éves a győri Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény és Gyermekotthon

Máténé Homoki Tünde - Rummel József: 50 éves a hódmezővásárhelyi Kutasi úti gyógypedagógiai intézmény

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Gordosné Szabó Anna - P. Mészáros András - Csereklye Károly - Sum Ferenc - Hatos Gyula - Jankó-Brezovay Pálné - dr. Farkas Miklós - Benczúr Miklósné dr. - Szarka Attila - dr. Buday József - dr. Patakiné Barkóczy Ildikó - Őszi Tamásné: XXX. Országos Szakmai Konferencia és vezetőségválasztó küldöttközgyűlés

 

FÓRUM

Mérei Vera: Tanévnyitó az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karon, 2002. szeptember 9.

 

FIGYELŐ

Subosits István: Jenei Gábor: A hangok birodalma

Grambličkova Katarína: Alica Vančová: Halmozottan fogyatékosok nevelése

 

Jakobi Nóra: Közlemény

 

===================================================================

 

2002/Különszám

Szám: Különszám

 

MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA 2001.

Gordosné dr. Szabó Anna: Előszó

 

PLENÁRIS ÜLÉS

Vassné dr. Kovács Emőke: Mérei Vera köszöntése

Dr. Kálmán Zsófia: Az emberi és a szociális jogok mesterséges kettéválasztása: a nevezetes olló

Dr. Balázs János: Értékrend és egyenlőtlen esélyek

Gereben Ferencné dr.: Képzési feladatok - esélynyújtási törekvések a gyógypedagógus-képző felsőoktatásban

Bass László-Dr. Mányai Judit: Egy kisrégió településeinek szociális eltérései - válaszok a gyakorlatban

Dr. Volentics Anna: Pedagógusok speciális tudástartalmai, mint az esélyegyenlőség elengedhetetlen feltétele

Hatos Gyula: Emberi méltóság, és ami ebből következik

Dr. Papp Gabriella: Esélynövelés az integrációval

 

SZEKCIÓÜLÉS

Mlinkó Renáta-Dr. Csiky Erzsébet: A korai esélyegyenlőség lehetőségei

Magyar Zsuzsanna: A retinopathia praematurorum stádium-megoszlásának tanulmányozása

Marton Ildikó-Gereben Ferencné dr.: Diszfázia - felismerés - esélynyújtás

Dr. Lajos Péter-Lőrik József: A dadogás, mint a nyelvi képességek funkciójának zavara

Szabó Ákosné dr.: Az oktatási egyenlőtlenségek típusai és kapcsolódási pontjai

Vassné dr. Kovács Emőke-Fehérné Kovács Zsuzsanna: Középiskolás diszlexiások olvasási teljesítménye

Kuncz Eszter: Rögös úton a diploma felé

Dr. Pataki László: Esélyegyenlőség és gyógypedagógus-képzés

 

SZEKCIÓÜLÉS

Dr. Barcy Magdolna: Mi is az a rasszizmus tulajdonképpen?

Nagy Krisztina: Társadalmi egyenlőtlenségek megjelenése a gyermekotthoni szociális munkában

Szabó Ildikó-Garai Dóra: A pszichodráma esélyegyenlőséget segítő szerepe mozgáskorlátozottaknál

Kovács Krisztina: Látássérült fiatalok információszerzésének esélyegyenlőségei

Fábri Tímea: Új lehetőség a látássérültek információszerzésében

Prónay Beáta: A felnőtt korban látássérültté vált személyek esélyegyenlősége

Dr. Szabó Lajos: Krónikus pszichiátriai betegek esélyegyenlőtlensége a változó világban

Billédi Katalin: Segítő hivatást választó hallgatók emberi kapcsolati jellemzői

 

===================================================================