Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)A Gyógypedagógiai Szemle tartalomjegyzéke - 2001.

 

2001/1

Szám: 1

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Hárdi István dr.: Értelmi fogyatékosság a dinamikus rajzvizsgálat (DRV) megvilágításában

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Dr. Csányi Yvonne: A gyermekkori cochleáris implantáció hazai helyzetének áttekintése

Végh Katalin - Pordán Ákos: Oktatási rendszeren túl... A családon kívüli élet új terei

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Rácz Sándor: Fogyatékos fiatalok szakképzése a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző, Speciális Szakképző Iskolájában és Kollégiumában

 

GYÓGYPEDAGÓGIA-TÖRTÉNET

Dr. Zsoldos Márta: A magyar gyógypedagógus-képzés megalakulásának 100 éves évfordulója

Hatos Gyula: Ünnepségek, megemlékezések 2000-ben, a jubileumi évben

Szöllősi Ferenc: Évfordulók ürügyén

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Gordosné dr. Szabó Anna: Küldöttközgyűlés

 

FIGYELŐ

Sándor Éva: Feuer Mária: A gyermekrajzok fejlődéslélektana

Dr. Torda Ágnes: A pedagógus személyisége, VI. Soproni Logopédiai és Pedagógiai Napok

Torda Ágnes: Fehérné Kovács Zsuzsa-Mácsainé Hajós Katalin-Szebényiné Nagy Éva: Együtt lenni jó...  Mozgás-, ritmus- és beszédfejlesztő feladatgyűjtemény 3-7 éves gyerekek részére

Lányiné dr. Engelmayer Ágnes: Dr. Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek

Gordosné Szabó Anna: Bemutatkoznak

 

===================================================================

 

2001/2

Szám: 2

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Rosta Katalin: A múltban gyökerezik a jövő - a logopédiai óvodai hálózat fejlődése

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Vassné dr. Kovács Emőke: A logopédia jelene és jövőjének kérdései

Győri Gáborné - Mooréhné Szikszai Klára: Paragrafus és valóság - Az alkalmazók felelőssége

Hanuska Mariann: A magatartás- (viselkedés) zavarok pszichopedagógiai vonatkozásai a kisiskoláskorban

Lendvay Réka: Új elemek az értelmi fogyatékosság értelmezésében

 

GYÓGYPEDAGÓGIA-TÖRTÉNET

Subosits István: "Az utóbbi nap az előbbi tanítványa" (Tanulságok a hazai beszédjavítás történetéből)

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Molnár László: Gyógypedagógiai rehabilitációs konzultációs munka a felnőtt afáziás betegek beszédrehabilitációjában

Fazekas Andrea: Integrált oktatás a Gyermekek Házában

Tasnádiné Hardy Judit - Káplár Istvánné: Közalapítványi kórház-iskola program

 

TANULMÁNYÚT TAPASZTALATCSERE

Németh László: Európai uniós támogatás értelmileg akadályozott gyermekekért

 

ÉRDEKVÉDELEM

Lendvay Réka: A népszámlálás egy gyógypedagógus számlálóbiztos szemével

 

FIGYELŐ

Mede Perla: I. Bajo - S. Vašek: Pedagogika mentálne posztichnutych

Dr. Pálhegyi Ferenc: Reflexiók Gordosné dr. Szabó Anna: A magyar gyógypedagógus-képzés története c. könyvére

Dr. Volentics Anna: Pukánszky Béla(szerk.): A gyermek évszázada?

Lendvay Réka: Reményik László: Akik a sötétben is látnak

Benczúr Miklósné dr.: Szent István emlékezete - színielőadás a Milleneum tiszteletére

Nádas Pál: Köszöntés

 

===================================================================

 

2001/3

Szám: 3

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Vékássy László: A dadogók mozgásos tulajdonságainak változása a kezelés során

Radványi Katalin: Down szindrómás gyermekek adaptív viselkedésének mérése a Heidelbergi Kompetencia Inventár segítségével

Tóth József Farkas: A Gyógypedagógiai Szemle öt évfolyamának (1995-1999) közleményei és hivatkozásai

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Hanuska Mariann: A gyógypedagógus szerepe az integrált bölcsődei fejlesztésben

Schmidtné Balás Eszter: Ildikó (egy teljesen szabálytalan terápiás kapcsolat)

 

GYÓGYPEDAGÓGIA-TÖRTÉNET

Rieger Lőrinc: 50 éves a gyógypedagógiai nevelés-oktatás Zalaszentgróton

 

TANULMÁNYÚT, TAPASZTALATCSERE

Németh Csilla: Hollandiai tanulmányút

 

REFLEXIÓK

Kappéter István: A magyar gyógypedagógia hagyományaihoz illő diszlexia-szemlélet

 

IN MEMORIAM

Subosits István: Madarász Márta (1934-2001)

Gáll András: Lakatos Károly (1926-2001)

 

FIGYELŐ

Volentics Anna: Egyetemi szintű Gyógypedagógiai szak

Gordosné dr. Szabó Anna: Benczúr Miklósné dr.: Sérülésspecifikus mozgásnevelés

Dr. Torda Ágnes: Ványi Ágnes: Fülhegyező. Helyesírást javító útinapló

Dr. Csányi Yvonne: Batliner, Gisela: Hallássérült gyermekek játékos fejlesztése

Benczúr Miklósné dr.: FONESZ - Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége

Fazekas Dóra - Bíró Beáta: Konferencia a sérült gyermekek vallásos neveléséről

Dr. Bernolák Béláné: Közlemények

 

===================================================================

 

2001/4

Szám: 4

 

IN MEMORIAM

Mesterházi Zsuzsa - Vízi Ildikó: In memoriam dr. Illyés Sándor (1934-2001)

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Dr. Buday József: Genotípus és fenotípus: öröklött és környezeti tényezők hatása Down kórosok testalkatára

Váry Ágnes: Helyzetkép a fejlesztésünk alatt álló cochleáris implantáción átesett gyermekekről

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Vančová, Alica, PhD: Halmozottan sérültek jelenlegi nevelési és oktatási lehetőségei Szlovákiában

Habšudová, Magdaléna, PhD.: Speciális segédeszközök a halmozottan sérült személyek nevelésében és integrálásában

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Vékássy László: Kezelési megoldások I. (dadogó esettanulmányok)

 

TANULMÁNYÚT, TAPASZTALATCSERE

Pozsonyi Eszter: Csak egy békés, áldott munkahely?

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Gordosné dr. Szabó Anna: XXIX. Országos Szakmai Konferencia - Esztergom

 

IN MEMORIAM

Haffnerné Dobos Szilvia: Wilberding Istvánné szül. Krüger Margit (1917-2001)

 

FIGYELŐ

Dr. Földiné Angyalossy Zsuzsa: Hatos Gyula: Értelmileg akadályozott felnőttek pedagógiai kísérése

Dr. Földiné Angyalossy Zsuzsa: Romanek Inka: Szívtől a keresztig a csillagokon át

Dr. Zsoldos Márta: Tudomány Napja 2001-ben, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai karon

Hatos Gyula: Király Károly (szerk.): Társadalmi tényképek Heves megyéből 1997

Csányi Yvonne: Rüter, Matthias - Mayer, Frank: Hallani képes a gyermekem

Szabó Ákosné: Ünnepélyek, rendezvények

Benczúr Miklósné: Köszöntés

Mezeiné Isépy Mária - Módné Hollós Mária: Közlemény

 

===================================================================

 

2001/Különszám 1.

Szám: Különszám 1.

 

DR. PALOTÁS GÁBOR EMLÉKÉRE

Gordosné Szabó Anna: Előszó

Gordosné Szabó Anna: Palotás Gábor életpályája

Pléh Csaba: A nyelvi fejlődés elmaradásának elméletei és a magyar gyermeknyelvi fejlődés

Pataki László: A garatszűkítő műtét indikációjáról

Krasznárné Erdős Felícia: Afázia-terápia, logopédusképzés és betegellátás

Csépe Valéria: Diszlexia a kutatásban és a gyakorlatban - Quo vadis Európa?

Subosits István: A kábítószerezés hatása a beszédteljesítményre

Vassné Kovács Emőke: A hazai logopédusok jelenlegi helyzete

Bittera Tiborné: Az orrhangzós terápiáról

Dékány Judit: A diszkalkuliáról

Feketéné Gacsó Mária: A dadogók RIT terápiájáról

Marosits Istvánné: A laterális dominanciáról

Mácsainé Hajós Katalin: A szülőcsoportos dadogó-terápiáról

Szebényiné Nagy Éva: A diszlexiáról

 

===================================================================

 

2001/Különszám 2.

Szám: Különszám 2.

 

MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA 1999-200.

Gordosné dr. Szabó Anna: Előszó

 

A DIAGNOSZTIKUS ELJÁRÁSOK HELYE ÉS SZEREPE A GYÓGYPEDAGÓGIA ÉS A SZOCIÁLIS MUNKA GYAKORLATÁBAN

Gereben Ferencné dr.: A gyógypedagógiai pszichodiagnosztikai problémákról neuropszichológiai megközelítésben

Vassné Kovács Emőke - Fehérné Kovács Zsuzsanna: A logopédiai diagnosztika szemléletbeni változásai

Dr. Bernolák Béláné - Benczúr Miklósné dr. : A szomatopedagógiai diagnosztika a rehabilitáció szemszögéből

Dr. Csányi Yvonne: A cochleáris implantáción átesett gyermekek hallásfejlődését nyomonkövető pedagógiai diagnosztika

Keresztessy Éva: Hallássérült gyermekek audiológiai vizsgálata

Lőrik József: A logopédiai diagnosztika nyelvi megalapozottságáról

Zsoldos Márta: A gyógypedagógiai pszichodiagnosztika határterületei: egy empirikus kutatás tapasztalatai a tanulási zavarról

Nagyné dr. Réz Ilona: A MAWGYI-R teszt standardizálása utáni tapasztalatok mozgáskorlátozott gyermekekkel végzett vizsgálatok tükrében

V. Radványi Katalin: A Heidelbergi Kompetencia Inventár alkalmazása értelmileg akadályozott gyermekek fejlettségének vizsgálatánál

Dr. Farkas Miklós: A családi háttér, a lakóhelyi környezet és a speciális megsegítés lehetőségének szerepe a gyógypedagógiai diagnosztikában

 

A GYÓGYPEDAGÓGIA FEJLŐDÉSÉNEK TUDOMÁNYOS ALAPJAI

Dr. Csocsán Emmy: Laudáció

Dr. Mesterházi Zsuzsa: A gyógypedagógia és a neveléstudomány viszonya

Gereben Ferencné dr.: A gyógypedagógiai pszichológia jelen helyzete

Dr. Buday József: A humánbiológia eredményei és hatásuk a gyógypedagógiára

Dr. Csocsán Emmy: A "tudományos sokszólamúság" a látássérültek pedagógiájában

Dr. Csányi Yvonne: Adatok az integráció magyarországi helyzetéhez

Dr. Kulmann Lajos: A gyógypedagógusok szerepe az egészségügyi rehabilitációban

Könczei György D.SC.: Következő lépés a diszkrimináció kutatásában

Zászkaliczky Péter: Emberkép, értékorientáció, tudomány: a gyógypedagógiai filozófiai kérdésfeltevései

 

===================================================================