Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)A Gyógypedagógiai Szemle tartalomjegyzéke - 2000.

 

2000/1

Szám: 1

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Vašek, Š. - Horváth J. - Vančova, A. - Vašeková, E. - Lamošová, I. - Jakubócyová, H.: Halmozott akadályozottság - egy szlovák-magyar kutatás tükrében

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Požar, Ladislav: A fogyatékos "ELIT" felelősségérzetének és motivációjának értelme

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Vékássy László: A képmagnetofonos elemzés anyaga: a dadogó önmaga látványáról

Dr. Papp Gabriella: Öt hazai integrált nevelési modell, tanulásban akadályozott gyermekek számára

Metzger Balázs - dr. Papp Gabriella: Kéttanáros integrációs modell Budapesten a XIII. kerületben

Dr. Földiné Angyalossy Zsuzsa - Helesfai Katalin: Integrációs szakmai program a HILTON-PERKINS Alapítvány támogatásával

Ilosvai Ferenc: Felnőtt értelmi fogyatékosok szexuális élete egy védőotthonban

Szabó Éva: Mozaikdarabok a dadogáshoz: dezautomatizáció és versengés

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Gordosné Szabó Anna: Küldöttközgyűlés

Köszöntés: A Magyar Kultúra Napján kitüntetett gyógypedagógusok - 2000 -

 

IN MEMORIAM

Dr. Mesterházi Zsuzsa - Dr. Farkas Miklós: László András (1926-1999)

Vékássy László: Dr. Szabó Pál Tivadar (1924-1999)

Wisinger János: Demeter Miklós (1942-1999)

 

FIGYELŐ

Szabó Ákosné dr.: Ők ketten: Szexuálpszichológiai módszertani segédlet az értelmi fogyatékosokkal való foglalkozáshoz

Dr. Illyés Sándor: Lányiné dr. Engelmayer Ágnes: Kiscsoportos lakóotthonok (a szervezés és a tartalmi munka aktuális kérdései)

Schiffer Csilla: Illat-kert

Subosits István: A Démoszthenész Egyesület ózdi konferenciája

Dr. Papp Gabriella: "Más" Fesztivál Egerben

Gordosné dr. Szabó Anna - dr. Földiné Angyalossy Zsuzsa: A FEHÉR BOT nemzetközi napja -1999-

Lachnerné Ár Gyöngyi - dr. Földiné Angyalossy Zsuzsa: Integrációs konferencia Pécsett

 

HÍREK

Dr. Mesterházi Zsuzsa: Gyermekfoniátriai tanszék alapítása

 

FOLYÓIRATSZEMLE

Subosits István: Hallássérültek

 

===================================================================

 

2000/2

Szám: 2

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Golyán Gabriella - dr. Bernolák Béláné: Mozgáskorlátozottságot meghatározó kóroki tényezők a Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság adatai alapján

Radványi Katalin - Bartalis Edit: Olvasási készségszint ismételt felmérése értelmileg akadályozottak általános iskolájában

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Dr. Csányi Yvonne: A differenciálás, mint új kihívás a hallássérültek pedagógiájában

Dr. Gaál Éva: Tanulásban akadályozott gyermekek szegregált és integrált nevelésének jelene és jövője

Puskorics Lívia: A lovasterápia - mint kiegészítő terápiás eljárás- helye a szomatopedagógiában

Szabó Ákosné dr.: Test - lélek - szellem

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Bertalan Péterné: Keresztyén nevelés értelmileg akadályozott gyermekek körében

Horváth Miklós: Szerezhet-e örömöt a tanulás a tanulásban akadályozott gyermekeknek? Egy lehetséges megoldás: a szabad tanulás

Dr. Volentics Anna: Pszichotikus fejlődésirányú gyermekek helyzete az ezredfordulón

Hanuska Mariann: A játék személyiség- és képességfejlesztő együttes hatása a pszichopedagógiai munkában

Gordosné Szabó Anna - Hatos Gyula: Köszöntés

 

FIGYELŐ

Subosits István: Adamikné Jászó Anna: Az írás és az olvasás története képekben

Bozori Gabriella: Sérült lovasok bemutatója Pákozdon

Szemkeő Péter: "Felfénylő szavak" Országos Szavalóverseny

 

===================================================================

 

2000/3

Szám: 3

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Vékássy László: A dadogás kialakulásáról

Fazekasné dr. Fenyvesi Margit: A beszédhanghallás, mint a beszéd, olvasás, írás fontos feltétele az értelmi fogyatékosoknál

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Dr. Klaniczay Sára: Lateralitás-problémák gyógypedagógiai és pszichológiai megközelítése

Csillag Mária: Korreferátumok

Barna Beatrix: Balkezesség

Lajos Péter: Az átszoktatás, a kezesség és a laterális dominancia összefüggései a dadogással

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Montesinos, Isabel Maria - Albarraun, Apolonia: Sajtószakkör Down-kóros fiataloknak

 

IN MEMORIAM

Sziráki Katalin: Dr. Vass Miklós (1936-1997)

 

GYÓGYPEDAGÓGIA-TÖRTÉNET

Gálik András: A Homoki Gyógypedagógiai Intézet fél évszázada

 

TANULMÁNYÚT, TAPASZTALATCSERE

Kiss László: Dániai tanulmányút

Ifj. Juha Pál: Másfél hónap a skóciai Camphill közösségben

 

FIGYELŐ

Szerkesztőség: Kárpáti János: Az MTI jelentése a Roosevelt-díj átvételéről

Dr. Buday József: Beiskolázási adatok 1995/96. tanév

Dr. Buday József: Beiskolázási adatok 1996/97. tanév

Subosits István: Tanulságok egy életrajzból

Horváth Gyöngyi: Névfelvétel Iregszemcsén

 

===================================================================

 

2000/4

Szám: 4

 

Gordosné Szabó Anna: 100 éves a gyógypedagógus-képzés

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Škodaček, Igor: Pszichoaktív anyagokkal kapcsolatba kerülő fiatalkorúak demográfiai változói és szubjektív adatai

Vassné Zóna Julianna: Harmadik-negyedik osztályos tanulók olvasásteljesítményének vizsgálata

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Ilosvai Ferenc: Az olvasóvá nevelés útján

Szilágyi Vera: Látássérültek szakképző és komplex szolgáltató központja Hollandiában

 

TANULMÁNYÚT, TAPASZTALATCSERE

Kiss Istvánné: Speciális nevelési szükségletek

 

ÉRDEKVÉDELEM

Lovászi Gyula: A gyógypedagógiai pótlékokról

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Gordosné Szabó Anna: XXVIII. Országos Szakmai Konferencia - Gyula

 

IN MEMORIAM

Lányiné dr. Engelmayer Ágnes: Búcsú Jankovichné Dalmai Máriától (1912-2000)

 

FIGYELŐ

Dr. Buday József: Beiskolázási adatok 1998/99. tanév

Nagy Attila: Az első 365 nap a gyermek életében

Vágó Éva Anna: S. Vašek - A. Vancova - Gy. Hatos és munkatársai: Pedagogika Viacnásobne Postihnutých (Halmozottan sérültek pedagógiája)

Pákozdiné Kenderessy Katalin: Fazekasné dr. Fenyvesi Margit: Figyelj, fülelj! Játsszunk a hangokkal! 2.

Pákozdiné Kenderessy Katalin: "Segíts, hogy magam csinálhassam..."

Kováts Lajos György: A Gyógypedagógiai Szemle a világhálón

Gordosné Szabó Anna: Köszöntés

Benczúr Miklósné - Nádas Pál: Közlemény

 

===================================================================

 

2000/Különszám

Szám: Különszám

 

HUSZONÖT ÉV A HALMOZOTTAN FOGYATÉKOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT GYERMEKEK SZOLGÁLATÁBAN

Gordosné Szabó Anna: Előszó

Nádas Pál: Bevezetés

Lányiné dr. Engelmayer Ágnes: A súlyosan és halmozottan sérült gyermekek gyógypedagógiai ellátásának hazai előzményei

Nádas Pál: Huszonöt év a halmozottan fogyatékos mozgáskorlátozott gyermekek szolgálatában (történeti visszatekintés)

Képzési specialitások az iskola pedagógiai programjában

Schumeth Judit: Speciális tantárgyak és egyéni fejlesztő foglalkozások (A mozgásnevelés helye a képzési rendszerben)

Dombainé Esztergomi Anna - Menyhárt Henriett: A munkatevékenység helye a rehabilitációs folyamatban

Látrányi Gáborné: Egyéni fejlesztési programok

Tóthné Szilágyi Zsuzsa: Kompenzáló technikák alkalmazása

Csongorné Rézsó Eszter: A szocializációs szakasz, mint alternatív lehetőség

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Zelinkáné dr. Simor Ágnes: Halmozottan fogyatékos tanulók gépírás, gépi írás oktatásának tapasztalatai

Szauer Csilla: "Ó, jaj az út lélektől lélekig!" Komplex művészeti nevelés

Nagy Ildikó: Kézkorrekciós eljárások

Dombainé Esztergomi Anna: Beszédterápia

Bartókné Luthár Barbara: Beszédképtelen gyermekek augmentatív kommunikáció-fejlesztése

Zelinkáné dr. Simor Ágnes: A Ráby utcai tagozaton végzett tanulók sorsának alakulása

Molnárné Lányi Ágnes: Az Országos Szakértői Bizottság a halmozottan sérült gyermekekről

Márkus Eszter: Képzési kötelezettség vagy tankötelezettség?

 

===================================================================