Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)A Gyógypedagógiai Szemle tartalomjegyzéke - 1999.

 

1999/1

Szám: 1

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Dr. Csányi Yvonne: Változásban a hallássérültek pedagógiája

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Dr. Kálmán Zsófia: Van-e szükségük pozitív diszkriminációra Magyarországon a sérültséggel/fogyatékossággal élő embereknek?

Benczúr Miklósné dr.: Gondolatok a rehabilitációs foglalkoztató terápiáról és az induló szakirányú továbbképzésről

 

HÍREK

Dr. Bernolák Béláné: Rehabilitációs úszóoktató szakirányú továbbképzés a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Vékássy László: Képmagnetofon alkalmazása a dadogó kezelésében

Szabó Éva: Kiemelés (hangsúly) a dadogásban - Hanstilisztikai adalékok a dadogáshoz

Kókai Nagy István: Az alsófokú oktatási intézmények tanulóinak száma Jász-Nagykun-Szolnok megyében

 

GYÓGYPEDAGÓGIA-TÖRTÉNET

Szabó Imre: 90 éves a debreceni Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Diákotthon

 

TANULMÁNYÚT, TAPASZTALATCSERE

Szauer Csilla - Fekete Nóra: A Dán út

Fazekasné dr. Fenyvesi Margit: Értelmileg akadályozottak ellátása Németországban... magyarországi szemmel

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Gordosné Szabó Anna: Küldöttközgyűlés

Dr. Mesterházi Zsuzsa: A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola szakmai értékei és intézményi érdekei

 

IN MEMORIAM

Gordosné Szabó Anna: Szatmári Antalné sz. Vámi Júlia (1899-1998)

Gordosné Szabó Anna: Zsótér Pálné sz. Simon Etelka (1914-1998)

Krausz Éva: Hegyháti Alajos (1915-1998)

 

FIGYELŐ

Dr. Pálhegyi Ferenc: Gordosné dr. Szabó Anna: Látássérültek Magyarországon

Kozma Tamás: Mesterházi Zsuzsa et al.: Tanulásban akadályozottak pedagógiája

Csányi Yvonne: EASE Newsletter 1998.

Subosits István: A magyar hangtan válogatott bibliográfiája 1971-1995.

 

===================================================================

 

1999/2

Szám: 2

 

IN MEMORIAM

Dr. Gordosné Szabó Anna: dr. Göllesz Viktor (1930-1999)

Dr. Mesterházi Zsuzsa: Visszatekintés

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Szabó Ákosné dr.: Első kutatási tapasztalataink a tanulásban akadályozott gyermekek és fiatalok szexuális nevelése területén

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Dr. Zsoldos Márta: A tanulási- és magatartási zavarok kognitív terápiája - A Sindelar-program

Horváth Miklós: "Terminológia" - csupán játék a szavakkal, vagy pedagógiai állásfoglalás

Ambrus Zoltán: A speciális szükségletű (fogyatékos, hátrányos helyzetű) személyek esélyegyenlősége, iskolai és társadalmi integrációja biztosításának romániai gyakorlata

 

FÓRUM

Volentics Anna: Tradíciók és megújulás a gyógypedagógiában

Nagy Gyöngyi Mária: A gyógypedagógiai iskoláztatás jelenlegi helyzete

Zsoldos Márta: Tudomány - gyakorlat - képzés a gyógypedagógiában és a szociális munkában

Gereben Ferencné - Feketéné Gacsó Mária: A Logopédusok Etikai Kódexe

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Sr. Bernolák Béláné: Óvodáskorú értelmileg akadályozott gyermekek uszodai nevelésének tapasztalatai

Varga Lívia Éva: A szenzoros integrációs terápia gyakorlati alkalmazása

 

TANULMÁNYÚT, TAPASZTALATCSERE

Rudan Margit: Tanulmányutam a würzburgi Blindeninstitutsstiftung-ban

 

IN MEMORIAM

Borešova, Anna - Lechta, Viktor: Elhunyt Kábele professzor (1913-1998)

Borešova, Anna - Buday József: Isten veled Drobnŷ professzor! (1934-1998)

Tölgyes Lászlóné: Makó Judit (1941-1999)

 

FIGYELŐ

Dr. Magas Lászlóné: Névadó ünnepség Sopronban

Benczúr Miklósné dr.: Nemzetközi lovasterápia-tanfolyam

Radványi Katalin: Down-szindrómás gyermeket nevelni

Benczúr Miklósné dr.: "Huszonöt év a halmozottan fogyatékos mozgáskorlátozott gyermekek szolgálatában"

László Márta: Beszámoló a bécsi Heilstättenschule (Gyógyhelyiskola) fennállásának 50. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi ülésről

Gordosné dr. Szabó Anna: "Project Access" A magyar siket diákok bevezetése az informatika világába

Lendvay Réka: Jason Kingley és Mitchell Levitz: Figyelj ránk!

Nádas Pál: Köszöntés

 

===================================================================

 

1999/3

Szám: 3

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Subosits István: "A t. cultus miniszter urhoz egy interpellatiot vagyok bátor intézni:" (Jókai Mór interpellációja a vakok oktatásáért)

Horváth Miklós: Az enyhén értelmi fogyatékosnak minősített fiatalok szakképzése, foglalkoztatása és rehabilitációja a gyógypedagógus szemével

Dr. Csányi Yvonne - Keresztessy Éva - Nagyné Győry Mária: A gyógypedagógiai (szurdopedagógiai) szaktudás helye és szerepe a gyermekkori cochleáris implantációnál

Lezcano, Asución - Troncaso, Maria Victoria: A Down-kórosok nyelvhasználatának értékelése és a fejlesztés lehetőségei

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Vékássy László: A dadogó szándékformuláinak egy anyaga: a megbékülési nehézség

Dr. Bernolák Béláné: A mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók integrált nevelésének utazótanári megsegítése

Gődény Edit: Kreatív játéktár

 

GYÓGYPEDAGÓGIA-TÖRTÉNET

Dr. Pánczél Márta: Megemlékezés Pánczél Imréről

 

TANULMÁNYÚT, TAPASZTALATCSERE

Mester Edina: Egy olaszországi civil szervezet a gyógypedagógiai és szociális ellátás területén

 

FIGYELŐ

Magai Margit: Konferencia a sérült gyermekek vallásos neveléséről (VIII.)

Rudan Margit: Baumgart,Erdmute-Bücheller,Heide: Egy hiánypótló kézikönyvről

Haffner Tamásné: Előzetes könyvismertetés: Lassan zárul a kör

 

===================================================================

 

1999/4

Szám: 4

 

EREDETI KÖZLEMÉNY

Hatos Gyula - Rudan Margit - Tóth József Farkas: A gyógypedagógusok szakirodalmi tájékozottsága az értelmileg akadályozottak iskoláiban

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Klaniczay Sára: Megkapaszkodás és tér

Benczúr Miklósné dr.: Gyógylovaglás-lovagoltatás helye és szerepe a hazai rehabilitációban

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Szentesiné dr. Tóth Edit: A szülői szerep többoldalú megsegítése

Schmidtné Balás Eszter: Óvodáskorú dadogó gyermekek terápiája szülőcsoporttal

Tiszai Luca: Karola gitározik

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Simon Cs. József - Gordosné dr. Szabó Anna - dr. Farkas Miklós - Jankó-Brezovay Pálné - Benczúr Miklósné dr. - dr. Volentics Anna - dr. Buday József - Gereben Ferencné dr. - Hatos Gyula: XXVII. Országos Szakmai Konferencia - Szolnok

 

HÍREK

Dr. Fonyó Ilona: Pótfelvételi

Lányiné dr. Engelmayer Ágnes: Köszönet

 

===================================================================