Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)A Gyógypedagógiai Szemle tartalomjegyzéke - 1998.

 

1998/1

Szám: 1

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Dr. G. Tóth Viktória - Horváth Csilla - Bocskai Zsolt: Számolási képesség vizsgálatának tapasztalatai általános iskolásoknál

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Gordosné dr. Szabó Anna: Vértes O. András és a gyógyító pedagógia

Dr. Mesterházi Zsuzsa: A tanulási akadályozottság helye a gyógypedagógiai tipológiában

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Barbócz Károlyné: Képezhetőség, nevelési-oktatási lehetőségek az egészségügyi gyermekotthonban

Varvasovszky Jánosné: Zeneterápia halmozottan sérült gyermekekkel

Szabó Edit: Mozgásfejlesztés halmozottan sérült gyermekekkel

Madarászné Kovács Mária: Játékra nevelés halmozottan sérült gyermekekkel

 

FÓRUM

Dr. Volentics Anna: Tradíciók és megújulás a gyógypedagógiában (4.)

Hatos Gyula: A halmozottan sérültek projektje

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Gordosné dr. Szabó Anna: Küldöttközgyűlés

 

TANULMÁNYÚT, TAPASZTALATCSERE

Tiszai Luca: Camp Paquatuck - A nyár mindenkié

 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Csányi Yvonne: Az Európa Fórum Projekt

 

IN MEMORIAM

Dr. Horváth László: Prof. dr. Kiszely György orvos-biológus (1909-1997)

Dr. Buday József - Hatos Gyula: A lélek és a test gyógyításának szolgálatában: Dr. Kovács István (1937-1997), Dr. Vass Miklós (1936-1997)

 

FIGYELŐ

Dr. Buday József: Beiskolázási adatok 1994/95. tanév

Dr. Farkas Miklós: 100 éves a Siketek Kaposvári Iskolája

Dr. Zsoldos Márta: Aktuális tudományos kérdések a gyógypedagógiában és a szociális munkában

Dr. Buday József (ford.): A 6. Down syndroma Világkongresszus tanulságai. Madrid, 1997. október 23-26.

Hatos Gyula: Carl. H. Delacato: Miért más az autista gyermek?

 

===================================================================

 

1998/2

Szám: 2

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Réti Csilla - Csányi Yvonne: Gyakorló pedagógusok és leendő tanítók attitűdjének felmérése az integráció témájában

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Sebők Zsuzsa: A Rett-szindrómáról. A Magyar Rett Szindróma Alapítvány munkája

Csocsánné dr. Horváth Emmy: A látássérültek gyógypedagógusának kompetenciája

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Szilágyi Vera: Látássérültek szakiskolai képzése a vakok budapesti iskolájában

Tarnai Ottóné: A Korai Fejlesztő és Tanulást Segítő Központ bemutatása

Vékássy László: A dadogó életstratégiái

Vékony Andrea: Számítógép a logopédiában

Balogh József: Fűben-fában (Gyógyító pedagógiai lehetőségek a madárkertekben)

 

FÓRUM

Erhartné dr. Molnár Katalin: A rehabilitációs tevékenység bővítésének szükségessége, figyelemmel a fiatalkorú látássérült populáció összetételének radikális változására

 

IN MEMORIAM

Pataki László: Horváth Antal (1907-1998)

 

FIGYELŐ

Dr. Buday József: Beiskolázási adatok 1995/96. tanév

Horváth Péter: Éltes Mátyás születésének 125. évfordulóján

Dr. Torda Ágnes: Dr. Murányi-Kovács Endréné tiszteletére

Csocsánné dr. Horváth Emmy: Tóth Zoltán: A vakok képzeletvilága (1927)

Csocsánné dr. Horváth Emmy: Helen Keller: Csöndes sötét világom (1904)

Dr. Sebestyén Ibolya: Új házát avatta a 10 éves Világ Világossága Alapítvány Pécsett

 

Gordosné Szabó Anna: Köszöntés

 

===================================================================

 

1998/3

Szám: 3

 

IN MEMORIAM

Tölgyes Lászlóné: In memoriam: Angyal József (1908-1998)

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Farkas Lajos: Első megfigyelések egy látását korábban elvesztett személy írásképének változásáról

Subosits István: A hibás beszéd mechanizmusa - ahogy egy polihisztor magyarázta

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Hatos Gyula: Az AAMR 1992-es definiciója és alkalmazásának lehetőségei

Vágó Éva Anna: Tanulásszervezési modellek súlyosan akadályozott iskoláskorúakkal

Dr. Gaál Éva: A tanulásban akadályozottakról alkotott kép és a Nemzeti Alaptanterv

Horváth Miklós: Nyitott tanítási formák az enyhén értelmi fogyatékosoknak minősítettek általános iskoláiban

Szabó Ákosné dr.: Szexuális nevelés a tanulásban akadályozott gyermekek és fiatalok általános iskolájában és diákotthonában

Dr. Papp Gabriella: Jövőnk Európában

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Szabó Éva: Közlések a dadogásban - azaz a dadogás hírértéke

 

FIGYELŐ

Dr. Kappéter István: Hárdi István: A lélek egészségvédelme - a lelki egészségvédelem jelene és távlatai

Vágó Éva Anna: Egy belga színtársulat Budapesten...

Szőllősi Ferenc: Látogatás az agárdi Madárvártában

 

===================================================================

 

1998/4

Szám: 4

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Gordosné dr. Szabó Anna: Köszöntés

Gordosné dr. Szabó Anna: A szomatopedagógia előzményei a magyar gyógypedagógia történetében

Lányiné dr. Engelmayer Ágnes: Újító gondolatok, eredmények és buktatók egy szakma fejlődésében

Benczúr Miklósné dr. - Márkus Eszter: A szomatopedagógus-képzés, mint a gyógypedagógiai tanárképzés része

Péntek-Dózsa Melinda - Sebők Zsuzsa: Életünk három éve a ritmikában - avagy a szomatopedagógus képzésről hallgatói szemmel

Gardi Zsuzsa: Hozzászólás

Márkus Eszter: "Csillagház" Csillaghegyen

 

GYÓGYPEDAGÓGIA-TÖRTÉNET

Gordosné dr. Szabó Anna: Rekviem a magyar gyógypedagógia két épületcsoportjáért

Vízi Ildikó: 110 éves a siketek oktatása Kolozsváron

Zoltai Gusztáv: Ünnepi megnyitó

 

IN MEMORIAM

Gereben Ferencné dr. - Lőrik József: Ajtony Péter (1952-1998)

Gordosné dr. Szabó Anna: Dr Tegyei Jenőné sz. Ábel Vilma (1902-1998)

Szabó Imre: Domonkos Imre (1924-1998)

Farkas Jánosné: Pápay Endre (1914-1998)

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Gordosné dr. Szabó Anna - Göncz Árpádné - Horváth Lajos - Dr. Gimesi Szabolcs - Hatos Gyula - Sum Ferenc - Dr. Farkas Miklós - Helesfai Katalin - Jankó-Brezovay Pálné - Márkus Eszter - Feketéné Gacsó Mária: XXVI. Országos Szakmai Konferencia - Sopron

 

FIGYELŐ

Subosits István: A kognitív szemlélet és a nyelv kutatása

Sarkadi Ágnes: Folyóiratok Spanyolországból

Gordosné Szabó Anna - Csányi Yvonne: Hírek

 

===================================================================

 

1998/Különszám

Szám: Különszám

 

MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA 1997

Gordosné dr. Szabó Anna: Előszó

Dr. Illyés Sándor: Bevezetés

Dr. Mesterházi Zsuzsa: A gyógypedagógia kompetenciája és interdiszciplináris helyzete

Vassné dr. Kovács Emőke - Fehérné Kovács Zsuzsanna: Kompetencia és interdiszciplinaritás kérdése a logopédiában

Dr. Gaál Éva: A tanulásban akadályozottakról (enyhén értelmi fogyatékosnak minősítettekről) alkotott kép a gyógypedagógia társtudományaiban

Hatos Gyula: Érték- és érdekkülönbségek a súlyosan akadályozottak szociális ellátásának gyakorlatában

Gereben Ferencné dr.: Részképességzavarok - munkamodell a gyógypedagógia számára

Dr. Jászberényi Márta: Szupervízió a gyógypedagógiában

Szabó Ákosné dr.: Szegénység és tanulási akadályozottság

Dr. Csányi Yvonne: Fogyatékosok integrált nevelésének kutatása Magyarországon

Dr. Farkas Miklós: A család, a társadalom és a gyógypedagógia felelőssége a fogyatékosok integrált nevelésében

Fótiné Hoffmann Éva: Elővizsgálat - spontán és tudatosan integrált - mozgáskorlátozott tanulók körében

Dr. Buday József: Tanulásban akadályozott gyermekek érzékszervi és mozgásszervi vizsgálata

Dr. Götze Árpád: Hallászavar, mint tanulási akadály

Horváth Miklós: Tanulásban akadályozott gyermekek érzékszervi és mozgásszervi vizsgálatának jelentősége a gyógypedagógus szemével

Dr. Hegyesi Gábor: A szociális munka a megváltozott szociálpolitika rendszerében

Dr. Barczy Magdolna: Mediáció roma közösségben - a szociális munka lehetőségei a kisebbségekkel folytatott munkában

Dr. Mányai Judit: A szociális munka lehetőségei fogyatékos gyermeket nevelő családok segítésében

 

===================================================================