Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)A Gyógypedagógiai Szemle tartalomjegyzéke - 1997.

 

1997/1

Szám: 1

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Dr. Schneider Júlia - dr. Simon Ferenc: Egy primér prevenciós módszer széleskörű alkalmazása során szerzett tapasztalatok és távlati lehetőségek

Fehérné Kovács Zsuzsanna - Kátai Réka: A megkésett és akadályozott beszédfejlődésű gyermekek nyelvi rendszerének felmérése, a nyelvi profil bemutatása

Horváth Emília dr. - Gósy Mária dr.: A hangminőség objektív elemzése egyoldali gégerezekció után

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Mills, Charles G.: A reziliencia elmélete: "támaszkodás a gyermek pozitív erőforrásaira"

Kassai Ilona: Nyelvfejlődési zavarok korai felismerése

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Vékássy László: A dadogó szándékformuláinak egy anyaga: a függőségérzés

Hegedűs Andrea - dr. Horváth Emília - dr. Pataki László: A mesterséges beszéd alkalmazása kommunikációs-zavarban szenvedőknél

Csabay Katalin - Győri Gáborné: Tapasztalatok a beszédhibás gyermekek beiskolázási vizsgálatairól a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottságban

Kocsis Judit: A beszédészlelési és beszédmegértési retardáció óvodáskorúak körében végzett korrekciója

Dr. Mogánné Tölgyesy Szilvia: A foglalkoztató terápia szerepe a felsővégtag-prothesisek használatának betanításában

Krasznárné Erdős Felícia: Az afáziás betegek logopédiai rehabilitációjáról

 

TANULMÁNYÚT, TAPASZTALATCSERE

Schmidtné Balás Eszter: Szakmaközi együttműködés: illúzió vagy vízió?

 

IN MEMORIAM

Dr. Major Józsefné: Karkas Mihály (1937-1996)

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Gordosné dr. Szabó Anna: Tisztújító közgyűlés

 

KÖSZÖNTÉS

Gordosné Szabó Anna: A Magyar Kultúra Napján kitüntetett gyógypedagógusok - 1997

 

FIGYELŐ

Vízi Ildikó: Fiatalok a katedrán

Gordosné Szabó Anna: Dr. Török Béla-emléknap a nagyothallók iskolájában

Molnárné Kékesi Beáta: Beszámoló a Gyermekszemgondozók Baráti Körének 1996. november 21-én, Debrecenben tartott tanácskozásáról

 

HÍREK

Zászkaliczky Péter: Jelentkezés az Európa Fórum 1997. évi szakmai tanfolyamára

Fehérné Kovács Zsuzsanna: Megalakult a Magyar Gyermekgyógyász Társaság és a Magyar Rehabilitációs Társaság Fejlődéspediátriai Munkacsoportja

 

===================================================================

 

1997/2

Szám: 2

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Urbán Zsolt - dr. Fekete György - Urbán Emese - Urbánné Deres Judit: Williams-szindróma: kognitív profil és fejlesztési lehetőségek

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Kárpáti Andrea: Kiemelkedő vizuális képességeket mutató autista gyermekek rajzfejlődése

Lynas, Wendy: Az integráció elősegítése hallássérült gyermekek oktatása terén: az angol tapasztalat

Horváth Miklós - Hatos Gyula: A tanulásban és értelmileg akadályozottak nevelése Ausztriában

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Varga Sándor: A hangszeres játék felhasználásának lehetőségei a mozgásfogyatékos gyermekek fejlesztésében

Read, Simon: A kertészet, mint terápia

 

FÓRUM

Muzsnai István: Kinek az érdekét hivatott szolgálni a szurdopedagógia?

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Gordosné dr. Szabó Anna: Elnökségi ülés

Dr. Farkas Miklós: A Hallás-fogyatékosságügyi szakosztály tudományos ülése a MAGYE XXIV. Országos Szakmai Konferenciáján

 

FIGYELŐ

Subosits István: Emlékülés és nemzetközi tudományos konferencia

Pálhegyi Ferenc: Dr. Kappéter István (szerk.): Az agresszió problémái korunkban

Csányi Yvonne - Kálmán Zsófia: Hírek

 

===================================================================

 

1997/3

Szám: 3

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Dr. Göllesz Viktor - Subosits István: A "Siketnémák kéz-alphabetjök" a reformkor sajtójában

Kisházi Gergely: Vissza, számlálás... Hatékonyság, eredményesség a gyógypedagógiai oktatásban

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Vinczéné Bíró Etelka: A fejlesztő programok szerepe, funkciója a gyógypedagógiai nevelésben

Gugelmann, Armin: Észrevételek az integráció témájában

Szauer Csilla - Fekete Nóra: Kína a nagy fal mögött

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Gordosné Szabó Anna: György Júlia

Klaniczay Sára: Szemlélet és attitűd jelentősége a megelőzésben

Volentics Anna: Rossz gyermek nincs

 

FÓRUM

Dr. Mesterházi Zsuzsa: Tradíciók és megújulás a gyógypedagógiában (3.)

Dr. Illyés Sándor: Egyetemi szintű okleveles gyógypedagógus-képzés

 

IN MEMORIAM

Dr. Szabó Pál: Dr. Vértes O. András (1911-1997)

Dr. Marton Károly - Rajtáné Szabó Zsuzsa: Siklósi Edit (1928-1997)

Grünwald Ferenc: Pápay Ágoston (1934-1997)

 

FIGYELŐ

Dr. Buday József: Beiskolázási adatok 1993-94. tanév

Buda Béla dr.: Zászkaliczky Péter: "... önmagában véve senki sem..."

Dr. Farkas Miklós: Vízi Ildikó: Hallássérültek pszichológiája

Dr. Farkas Miklós: Vízi Ildikó: Módszertani segédkönyv a hallássérült gyermekek óvodai nevelésének beszédtanításához

 

===================================================================

 

1997/4

Szám: 4

 

25 ÉVES A FOGLALKOZTATÓ ISKOLAI NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM

Hatos Gyula: A gyógypedagógia láncszemei

Kissné Haffner Éva: Az értelmi fejlődésükben középsúlyos fokban akadályozott csecsemők és kisgyermekek korai és óvodai fejlesztése az elmúlt 25 év tükrében

Németh László - Szabó Imre: A középsúlyos fokban értelmi fogyatékos (értelmileg akadályozott) tanulók iskolájának tantervi megújítása

Radványi Katalin: Értelmileg akadályozott tanulók kultúrtechnikákat megalapozó képességfejlesztése az iskoláskor kezdetén

Dr. Gaál Éva - Hatos Gyula - Horváth Miklós: Hogyan vélekednek az értelmileg akadályozott nők saját női szerepükről?

Locsmándi Alajos: Szabadidő, segítségnyújtás, pedagógiai kísérés - értelmileg akadályozott fiatalok és felnőttek számára

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Vékássy László: Dadogók párkapcsolati elvárásai

 

FÓRUM

Göncz Árpádné: Tanévnyitó a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán, 1997. szeptember 8.

 

IN MEMORIAM

Gereben Ferencné: Aschenbrenner, Hannes (1919-1997)

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Gordosné Szabó Anna - Kókai Nagy István: Beszámoló

 

FIGYELŐ

Gordosné dr. Szabó Anna: Jubileumi ünnepség és szakmai tanácskozás a Dr. Kettesy Aladár Általános Iskolában

Dr. Papp Gabriella: A mi Európánk

Gordosné Szabó Anna: Fehér bot napja - 1997

Hatos Gyula: "Egymás terhét hordozzátok..."

Gordosné Szabó Anna: Okos László: Huszonnyolc év a debreceni siketek általános iskolája és nevelőotthonában 1950-1978

Szedresi Károly: Mitró Ferencné: Az együttnevelés és együttoktatás kérdése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Gordosné Szabó Anna: dr. Dobos László (szerk).: Drogokról szülőknek

 

===================================================================

 

1997/Különszám

Szám: Különszám

 

25 ÉVES A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESÜLETE ÉS FOLYÓIRATA, A GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE

Gordosné dr. Szabó Anna: Bevezető

 

MÚLTUNK

Göncz Árpádné - Együd János - Angyal József - dr. Göllesz Viktor - dr. Méhes József - dr. Illyés Sándor - Gyene Piroska - Herzog Tamás: A jubileumi plenáris ülésen elhangzott köszöntések

Gordosné dr. Szabó Anna: Szakmai társulások a magyar gyógypedagógia történetében - a MAGYE öröksége

Mezeiné Isépy Mária: A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének története és munkássága

 

JELENÜNK

Hatos Gyula - Szemkeő Péter - Barbócz Károlyné - Tarnai Ottóné - Helesfai Katalin-Jankó Brezovay Pálné - Benczúr Miklósné dr. - Gereben Ferencné dr. - Dr. Farkas Miklós - Dr. Volentics Anna - Dr. Patakiné Barkóczy Ildikó: Beszámolók a szakmai konferencia szakosztályi üléseiről

 

JÖVŐNK

Horváth Péter - Török Klára-Móricz Andrea - Márkus Eszter-Lázárovics Izabella - Weisz Ildikó - Bakonyi Zoltánné: Fiatal gyógypedagógusok véleménye szakterületükről és azok jövőjéről (A záró plenáris ülésen elhangzott előadások)

 

===================================================================