Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)A Gyógypedagógiai Szemle tartalomjegyzéke - 1996.

 

1996/1

Szám: 1

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Vékássy László: Dadogók párkapcsolata (az újrakezdés)

Szilágyi Veronika: Az RLF százalékos arányának növekedéséről és annak következményeiről a Vakok Általános Iskolájában

Kincses Gyula: A nystagmus betegség, vagy kompenzációs tevékenység?

 

KÖSZÖNTÉS

Gordosné Szabó Anna: A Magyar Kultúra Napján kitüntetett gyógypedagógusok

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Tóth Gábor: Az ép Én szerepe az akadályozott Te másságával szemben

Gerebenné dr. Várbíró Katalin: Fejlesztő központok a gyógypedagógiában

Dr. Mesterházi Zsuzsa: A tanulást segítő gyógypedagógiai szolgáltatások kialakulása

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Fehérné Kovács Zsuzsanna: Hazánk beszédhibásainak logopédiai ellátásáról

 

GYÓGYPEDAGÓGIA-TÖRTÉNETI SZEMELVÉNYEK

Gordosné dr. Szabó Anna: Dokumentumok a magyar gyógypedagógusképzés történetéből

 

TANULMÁNYÚT, TAPASZTALATCSERE

Dr. Illyés Sándor: Interjú a német gyógypedagógusok szakmai szövetségének vezetőivel

 

HÍREK

Zászkaliczky Péter: Jelentkezés az Európa Fórum 1996. évi szakmai tanfolyamára

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Gordosné Szabó Anna: Az 1995. évi küldöttközgyűlés

Révay György: Tíz esztendő MAGYE-tanfolyamai

 

FIGYELŐ

Subosits István: Bánfalvy Csaba: Gyógypedagógiai szociológia

Subosits István: Az andreutika mentálpedagógiai alkalmazása (szerk.: Fekete György)

Gordosné dr. Szabó Anna: Dr. Hárdi István: Pszichológia a betegágynál

 

===================================================================

 

1996/2

Szám: 2

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Sándor Éva: Művészet, kreativitás, lelki egészség...

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Hatos Gyula: Az értelmileg akadályozott gyermekek és fiatalok sajátos nevelési szükségletei és a pedagógiai tervezés

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Módné dr. Hollós Mária: Tanulási zavar komplex terápiája

Kókai Nagy István: Utógondozás és rehabilitáció

Soltész Nagy Ibolya: Rehabilitációs foglalkoztatás a karcagi egészségügyi gyermekotthonban

 

GYÓGYPEDAGÓGIA-TÖRTÉNETI SZEMELVÉNYEK

Gordosné dr. Szabó Anna: A gyógypedagógia a Millennium évében

 

FÓRUM

Csocsánné Horváth Emmy: Tradíciók és megújulás a gyógypedagógiában

Dr. Illyés Sándor: A Nemzeti Alaptanterv és a fogyatékos gyermekek iskolai fejlesztésének tartalmi szabályozása

 

IN MEMORIAM

Dr. Szántó Péterné: Wagner Pál (1946-1996)

 

FIGYELŐ

Mesterházi Zsuzsa: Urs Haeberlin: Heilpädagogik als wertgeleitete Wissenschaft

Nádas Pál: Zsótér Pál emlékérem

Horváth Péter: A gyógypedagógia története képekben (Gondolatok és tények egy kiállítás megnyitója kapcsán)

 

===================================================================

 

1996/3

Szám: 3

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Pásku Tibor: A pedoaudiológia jelenlegi helyzete a hallássérülteket oktató-nevelő általános iskolákban - fejlesztési elképzelések

Pauliczky Beáta - Csányi Yvonne: Halló és hallássérült gyermekek játékfeltételeinek és játékszintjének összehasonlító vizsgálata

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Vernooij, A. Monika: Oktatás a magatartászavarral küzdők iskoláiban a TOS elvei alapján

Piccioni, Anna: Látássérült gyermek a családban

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Kissné Haffner Éva: ŐK és MI... Szülők, gyógypedagógusok együtt a sérült csecsemők és kisgyermekek korai fejlesztéséért

Rétháti Györgyi - Tatár András - T. Laurencz Eszter: Autista gyermekek lovagoltatása során szerzett tapasztalataink

Vékássy László: Gyilkosság vádjával előzetes letartóztatásban levő dadogó szakértői vizsgálata

 

FÓRUM

Csocsánné Horváth Emmy: Tradíciók és megújulás a gyógypedagógiában (2.)

Gordosné dr. Szabó Anna: A gyógypedagógia kompetencia körébe tartozó népesség megnevezése és értelmezése Magyarországon - problématörténet

Dr. Mesterházi Zsuzsa: A gyógypedagógia kompetencia körébe tartozó népesség megnevezése és értelmezése Magyarországon - aktuális dokumentumok és szakmai álláspontok

 

TANULMÁNYÚT, TAPASZTALATCSERE

Fekete Nóra - Fónay Henrietta - Kálló Krisztina - Szauer Csilla: "Blue velvet" avagy Egy kölni látogatás tanulsága

 

FIGYELŐ

Mesterházi Zsuzsa: Urs Haeberlin: Heilpädagogik als wertgeleitete Wissenschaft (2.)

Gordosné Szabó Anna: Boér Klára: A műgyűjtő

 

===================================================================

 

1996/4

Szám: 4

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Gósy Mária: A beszédprodukció és a beszédpercepció összefüggései megkésett beszédfejlődés esetén

Nádas Pál: A paralimpiai játékok története

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Subosits István: A beszédautomatizáció korszerű értelmezéséről

Mikulajová, Marina: Vigotszkij ma

 

HÍREK

Gordosné Szabó Anna: Megalakult a "Gyermekszemgondozók Baráti Köre" (Debrecen)

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Klaniczay Sára: Művészeti terápia és gyógyító pedagógia

Herzogné Fürst Beáta - Melegné Steiner Ildikó: Harmadik osztályos gyermekek beszédészlelési és beszédmegértési vizsgálatai

 

TANULMÁNYÚT, TAPASZTALATCSERE

Hütter Márta: A paralimpiai játékok gyógytornász szemmel

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Gordosné dr. Szabó Anna - Csocsánné dr. Horváth Emmy: XXIV. Országos Szakmai Konferencia - Kaposvár

 

FIGYELŐ

Mesterházi Zsuzsa: Urs Haeberlin: Heilpädagogik als wertgeleitete Wissenschaft (3.)

Subosits István: Írott szöveg - hangzó forma (szerk.: Bolla Kálmán)

Gordosné dr. Szabó Anna: Fehér bot napja - 1996

Gordosné dr. Szabó Anna: Köszöntés

 

===================================================================