Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)A Gyógypedagógiai Szemle tartalomjegyzéke - 1995.

 

1995/1

Szám: 1

 

Gordosné Szabó Anna: Köszöntés

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Lajos Péter: A dadogás tüneteinek hálózatos szerkezete - előzetes közlemény

Mesterházi Zsuzsa: A tanulási képességről és a tanulási akadályozottságról

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Réthy Endréné: Sarbó Artúr és a kisgyermekkori beszédfejlődés és -fejlesztés elmélete a századfordulón

Dr. Pálhegyi Ferenc: A család, mint a gyógyítónevelés színtere és tárgya

Pákozdiné Kenderessy Katalin: Gondolatok a család szerepéről a gyógypedagógiában a század első felében, Magyarországon

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Vékássy László: A dadogó szándékformuláinak egy anyaga: a változtatási nehézség

 

TANULMÁNYÚT, TAPASZTALATCSERE

Kiss Istvánné: Az Amerikai Egyesült Államokban, a Carroll Vakok Központjában voltam

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Gordosné Szabó Anna: Az 1994. évi küldöttközgyűlés

 

SZAKMAI ÉRDEKVÉDELEM

Gyógypedagógus kamarák a szakmai összefogásért

 

IN MEMORIAM

Tölgyes Lászlóné: Bíró Géza (1927-1994)

 

FIGYELŐ

Fehérné Kovács Zsuzsanna: Kovács Gyögyné-Szebényiné Nagy Éva-Torda Ágnes: Mondd ki, írd le, törd a fejed!

Csányi Yvonne: Az EASE 1994. évi 2. száma

Dr. Torda Ágnes: "Hiszen a világon a gyermekhang a legszeb"

Gordosné Szabó Anna: Megnyílt a Mikkamakka Játéktár és a Játékmódszertani Központ

 

===================================================================

 

1995/2

Szám: 2

 

IN MEMORIAM

Lányiné Engelmayer Ágnes: Illyés Gyuláné dr. Kozmutza Flóra (1905-1995)

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Temmel Márta - Németh Márta: Felmérés a Vakok Állami Intézete kollégiumából kiköltözöttek életéről

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Dr. Szabó Pál Tivadar: A Szombathelyi Gyógypedagógiai Defektológiai Állomás megszervezésének és további fejlődésének története

Csányi Yvonne: Gondolatok a jelnyelv alkalmazási lehetőségeiről a súlyos fokban hallássérült gyermekek és fiatalok nevelése során

Dr. Illyés Sándor: Az évezredforduló új kihívásai a gyógypedagógiával szemben

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Dérczyné Somogyi Veronika - Poór Erzsébet: Kezdeményezések a családdal való hatékonyabb együttműködésre a vakok óvodájában és iskolájában

Kurtz Mária - dr. Székelyné Kárpáti Ildikó: Családi életre nevelés

Bahunek Anna - Kovácsné Pusztai Mária: Halmozottan sérült vak tanulók életre felkészítése iskolai és családi körben

Bágya Ferencné: A család és a korai fejlesztés szerepe a látássérült gyermek életében

 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Mesterházi Zsuzsa: A 31. Dozententagungról

 

TANULMÁNYÚT, TAPASZTALATCSERE

Márkus Eszter: Tanuljunk egymástól! - egy szakmai kirándulás tapasztalatai

Szabó Ildikó: Mozgásfogyatékos gyermekek iskolai integrációja Hollandiában

 

HÍREK - INFORMÁCIÓK

A SIPE nemzetközi kollokviuma Budapesten

"Művészetek -szimbólumok - terápiák" (szakmai konferencia)

 

FIGYELŐ

Kovács Krisztina: A Fehér Bot Nemzetközi Napja

Subosits István: Nyelvi norma és kiejtési sztenderd a magyarban (szerk.: Bolla Kálmán)

Dr. Csocsán Lászlóné: Paraszkay Sára: Közelről nézve

Pákozdiné Kenderessy Katalin: Születésnap DÖMDÖDÖM-éknél(szerk.: Kiss Judit)

Dr. Papp Gabriella: Franziska Schäffer: Arbeit - Spass - Training

 

===================================================================

 

1995/3

Szám: 3

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Vékássy László: Dadogók párkapcsolata (dadogók válásainak elemzése)

Subosits István - dr. Göllesz Viktor: A beszéd rendellenességei Balassa József munkásságának tükrében

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Csányi Yvonne - Zsoldos Márta: A speciális szükségletek pedagógiájáról

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

de Wit-Gosker, Trijntje: A szülők, mint partnerek

Szénásy Anna: "A zene felemeli a kezeimet"

Keresztessy Éva: A beszédkorrektor-program használata

 

FÓRUM

Dr. Illyés Sándor: A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola fejlesztési stratégiája és programja 2000-ig

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSEINK

Göllesz Zoltán: Múzeumpedagógia - Együttműködés múzeumokkal és más intézményekkel

 

TANULMÁNYÚT, TAPASZTALATCSERE

Dombóvári Péter: Három hét egy német gyermekotthonban

 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Dr. Csányi Yvonne: Európa Fórum - 1995

 

IN MEMORIAM

Majorné Szathmári Erzsébet: Kovács István (1923-1995)

Gordosné Szabó Anna: Dr. Ábrahámné Györök Margit (1955-1995)

 

===================================================================

 

1995/4

Szám: 4

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Szilágyi Veronika: Az iskoláskorú látássérültek szemészeti diagnózisának és a csatlakozó fogyatékosságok összefüggésének elemzése

Fazekasné dr. Fenyvesi Margit: A NAT és a gyógypedagógia - Értelmileg akadályozottak fejlesztési perspektívái

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Dr. Csányi Yvonne: A tanulási folyamat szervezésének lehetőségei, különös tekintettel a csoportos formákra

Gordosné dr. Szabó Anna: A nagyothallók gyógypedagógiájának úttörői Magyarországon

Csocsánné dr. Horváth Emmy: A látássérülés pedagógiai meghatározása

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Rosta Katalin - S. Pintye Mária: A mozgás- és testsémafejlesztés összefüggései és szerepük a diszlexia prevencióban beszédsérült gyermekeknél

Tóth Gábor: Tanulási zavar és jóga

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Gordosné Szabó Anna: XXIII. Országos Szakmai Konferencia - Eger

 

TANULMÁNYÚT, TAPASZTALATCSERE

Tóth Gábor: Töredékek. Egy tanulmányút emlékei

 

RENDEZVÉNYEK

Dr. Farkas Miklós: Emlékünnepség Jólészi Cházár András születésének 250. évfordulóján

 

FIGYELŐ

Csocsánné Horváth Emmy: Megalakult az MTA Pedagógiai Bizottságának Gyógypedagógiai Albizottsága

Pákozdiné Kenderessy Katalin: Kissné Haffner Éva-Alkonyi Mária: Ők és mi... Down syndrómás csecsemők és kisgyermekek korai fejlesztése

Rosta Katalin: Fogyatékos gyermekek lóháton és íjjal a kézben

 

===================================================================

 

1995/Különszám

Szám: Különszám

 

170 ÉVES A VAK GYERMEKEK NEVELÉSE-OKTATÁSA MAGYARORSZÁGON

Előszó (Főszerkesztő)

 

MÚLT - JELEN - JÖVŐ

Gordosné dr. Szabó Anna: A látássérültek gyógypedagógiájának 170 éve Magyarországon

Helesfai Katalin: Új kihívások a vak gyermekek oktatása-nevelése terén

Csocsánné dr. Horváth Emmy: A kísérleti gyógypedagógus-képzés 1992-es tantervéről

Brumbauer Magdolna: Látássérült gyermekek helyzete a befogadó iskolában

 

KUTATÁS - VIZSGÁLAT - FEJLESZTÉS

Dr. Méhes József: Új, gyorsított módszer a látó és a vak általános iskolai tanulók eulexiájának fejlesztésére és diszlexiáik gyógyítására

Molnár Béláné: A Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság működése és feladatai

Szilágyi Vera: A látásnevelésről

 

NEVELÉS - OKTATÁS - MÓDSZERTAN

Poór Erzsébet: Az óvodai nevelőmunka - kapcsolat a szülői házzal

Dr. Kovácsné Pusztai Mária: A halmozottan sérültekkel folytatott nevelőmunkáról

Várhelyi István: Az első billentyűktől a hálózatig...

Kiss Istvánné: A modern kommunikációs eszközök megjelenése a gépírás-oktatás történetében

Vitkay Lászlóné: Testnevelés és sport

 

DIÁKOTTHON - SZÜLŐI HÁZ

Kurtz Mária: A diákotthoni nevelőmunkáról

Acsay Antal: A szülők szerepe a látássérült gyermekek nevelésében

 

===================================================================