Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)A Gyógypedagógiai Szemle tartalomjegyzéke - 1994.

 

1994/1

Szám: 1

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Méhes József: Intenzív akcelerációs program a "legogram" olvasási teszt alapján

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Dr. Buday József: Atlanto-axiális instabilitás és következményei a Down-kórosok mozgásnevelésében

Vinczéné Bíró Etelka: Sérültek pedagógiája és integrációja

Dr. Zsoldos Márta - Keresztessy Éva: Hallássérültek neurogén tanulási zavaráról egy nemzetközi konferencia tükrében

Gordosné Szabó Anna: Köszöntés

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Vékássy László: A dadogó szándékformuláinak egy anyaga: a görcs-érzés

Bernd, Herrlich: Korai Gondozás: a szülők kísérője

Vincze Tamás: Művészeti nevelés a hallássérültek személyiségfejlesztésében

 

TANULMÁNYÚT, TAPASZTALATCSERE

Bernolák Dóra - Komonczy Eszter - Salát Luca - Cholnoky Zsófia - Juhász Zsófia - Matesz Mónika - Ónodi Szabó Katalin: Beszámoló két 1993. évi, júliusi, angliai tanulmányútról

 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Csocsán Lászlóné: A Hilton/Perkins magyarországi programról

Zászkaliczky Péter: Az új Európa új gyógypedagógiája?

Csányi Yvonne: Hírek

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Gordosné Szabó Anna - Mikecz Pálné: Az 1993. évi küldöttközgyűlés

Gordosné Szabó Anna: Köszöntés

 

IN MEMORIAM

Juhász Ágnes: Dr. Palotás Gábor (1927-1993)

Dr. Méhes József - Mihalovich Jenő: Duráczky József (1909-1994)

 

FIGYELŐ

Buday József: Beiskolázási adatok 1992/93. tanév

Gordosné Szabó Anna: 75. évfordulóját ünnepelte a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

Gordosné Szabó Anna: Kilenc évtized a mozgáskorlátozott gyermekek szolgálatában

Wagner Pál: Egy rendhagyó kiállítás kapcsán

Subosits István: Bánréti Zoltán: Kommunikálj!

Csányi Yvonne: Helios Flash

 

===================================================================

 

1994/2

Szám: 2

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Subosits István - Göllesz Viktor: Egy emberbarát politikus a vakok és a siketnémák oktatásáról

Subosits István: A szájról olvasás néhány információelméleti összefüggése

Hatos Gyula: Az értelmileg akadályozottak nyugaton és nálunk az összehasonlító kutatások tükrében

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Husslein, Erich dr.: Újabb fejlődési irányzatok az NSZK gyógypedagógiájában

Mesterházi Zsuzsa: A "Tanulási-klinika" program a tanulási problémák megelőzéséért, enyhítéséért - gyerekeknek és pedagógusoknak

Vassné dr. Kovács Emőke - Fehérné Kovács Zsuzsa: A magyar logopédusképzés múltja, jelene és jövője

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Dr. Földiné Angyalossy Zsuzsa: A vakok és aliglátók integrált nevelésének-oktatásának helyzete hazánkban

Sum Ferenc: Kelet-magyarországi helyzetkép az integráció előtt

Szakács Zsuzsanna: Az érzelmek szerepe a korai fejlesztésben

 

FÓRUM

Dr. Buday József: A Magyarországi Bárka Közösség új kézműves műhelyének megnyitása

 

TANULMÁNYÚT, TAPASZTALATCSERE

Dr. Sarkady Kamilla: Beszámoló a L'Arche (Bárka)-közösségek nemzetközi találkozójáról

 

IN MEMORIAM

Dr. Horváth László: Meghalt Ilus néni... Ongjerth Richardné (1902-1993)

 

FIGYELŐ

Kiss Tiborné: Kocsis Lászlóné - Rosta Katalin: "Ez volnék én?"

Dr. Torda Ágnes: "A terápiás légkört intézményi légkörré kell emelni"

Bódy Géza: "Hétköznapok - Ünnepnapok" Az írott sajtó a fogyatékosságügyért

Csányi Yvonne: Helios Flash 1994. 3. szám

Dr. Dobos László: Hírek

 

===================================================================

 

1994/3

Szám: 3

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Vékássy László: Milyenek a dadogók?

 

TOVÁBKÉPZÉS

Mills, Charles Gerard: Szegregáció vagy integráció? Az érzelem- és magatartászavaros gyermekek jogainak védelme

Dr. Sári Jánosné: Integráció és szegregáció együttélése a hallássérült gyermekek érdekében

Csocsánné Horváth Emmy: Abakusz és/vagy szorobán - korszerű régi számolóeszközök

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Tímárné Hága Györgyi: Pedagógia a tumor-leukémiás gyermekek betegágyánál

Huberné Firkola Gabriella: A korai fejlesztésre jelentkezett gyermekek életkor szerinti megoszlása

Halmos Sándorné: A korai nevelés problémái, tevékenység-rendszere a nagyothalló gyermekek intézményében

Csatószegi Győzőné: A felnőtt nagyothallók életének pozitív alakítása az önszerveződéssel létrejött Török Béla Baráti Kör tevékenységével

 

TANULMÁNYÚT, TAPASZTALATCSERE

Dr. Sarkady Kamilla: Integráció Kanadában

Urbánné Varga Katalin: Beszámoló a VII. Zeneterápiás Világkongresszusról

 

FÓRUM

Szabó Ákosné: Gondolatok az ünneplésről egy nyírbátori évforduló kapcsán

Kullmann Tamás: Asthmásként az osztályban

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Dr. Farkas Miklós: Javaslat a Hallássérültek Iskolaszövetsége megalapítására

 

SZAKMAI ÉRDEKVÉDELEM

Mihalovics Jenő - Hartainé Benkő Ibolya: Megalakult a Hallássérültek Iskolái Országos Szövetsége

Ábel András - Királyhidi Dorottya: Megalakult a Siket-vakok Országos Egyesülete

 

FIGYELŐ

V. Radványi Katalin: Életminőség-fejlesztő speciális mozgalmak a fogyatékosságügyben

Subosits István: Bolla Kálmán: A magyar beszéd szegmentális elemei

Torda Ágnes: Mi lenne énvelem nélküled?

Csányi Yvonne: Hírek

 

===================================================================

 

1994/4

Szám: 4

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Perlusz Andrea - Dr. Zsoldos Márta: Hallási fogyatékosok szakmákról alkotott nézete, előítélete

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Vassné dr. Kovács Emőke - Fehérné Kovács Zsuzsa - Vecsey Katalin: A szegregáció, mint az integráció előfeltétele

Zászkaliczky Péter: Abortusz és fogyatékosság

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Wagner Pál: Középsúlyos értelmi fogyatékosok lovagoltatása

Baharevné Nádudvari Katalin: A gépírás helye és szerepe a beszéd- és nyelvtanulási zavarok diagnózisára épített terápiában, hallássérült előkészítős tanulóinknál

Szabó Éva: Olvasónapló és gondolatmorzsák a dadogáshoz

 

TANULMÁNYÚT, TAPASZTALATCSERE

Buday József: Beszámoló a MAMH Egyesület konferenciájáról

Madarászné Losonczy Katalin: Zene- és terápia-kurzus

Dr. Zsoldos Márta: Hírek

 

FÓRUM

Dr. Ábrahámné Györök Margit - Lénártné Csillik Erika - Paál Éva - Újvári Erzsébet: Országos Utazó Szakmai Szolgálat az integrált nevelés megsegítésére

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Gordosné dr. Szabó Anna: XXII. Országos szakmai konferencia - Kőszeg

Dr. Csocsán Lászlóné: Beszámoló a MAGYE Látásfogyatékosságügyi Szakosztályának üléséről

 

IN MEMORIAM

Módis Péterné - Sum Ferenc: Lakatos Károlyné (1937-1994)

Göllesz Viktor: Stanley Segal (1920-1994)

 

FIGYELŐ

Dr. Pálhegyi Ferenc: Kicsoda az ember? Gondolatok egy kiállítás kapcsán

Dr. Torda Ágnes: Kutyák, macskák, egerek!

Csányi Yvonne: Müller: ...Nem hallok meg - mindent!

Urbánné Varga Katalin: "A zene felemeli kezeimet és játszik velük"

Hatos Gyula: A Speciális Olimpia Mozgalom III. Nemzetközi Játékok rendezvénye

Pálhegyi Ferenc: Erkölcstani vázlatok

 

===================================================================

 

1994/Különszám

Szám: Különszám

 

Kilenc évtized a mozgáskorlátozott gyermekek szolgálatában

Gordosné Szabó Anna: Előszó

Nádas Pál: A "Mozgásjavító" Általános Iskola és Diákotthon (korábban Nyomorék Gyermekek Országos Otthona) 90 esztendős története (1903-1993)

Péró Sára: A halmozottan sérült gyermekeket oktató-nevelő tagozat története és szakmai munkájának összefoglalója

Gordosné dr. Szabó Anna: A mozgáskorlátozottak és a gyógypedagógia kapcsolata - történeti előzmények

Dr. Benczúr Miklósné: A szomatopedagógia kompetenciája

Vásárhelyi Gyöngyi: Korrekciós nevelés, sérülésspecifikus korrekció

Dr. Bernolák Béláné: Új törekvések a mozgásfogyatékos gyermekek iskoláskor előtti nevelésében

Dr. Chikán Csaba: A honi érdekvédelmi munka jelene és kilátásai a jövőben

Jef van Valckenborgh: Eurokans

Jos Janssen: A mozgássérültek gondozásában St. Lodewijkban tapasztalható fejlődés a flandriai fejlődések tükrében

Kovácsné Szűcs Klára: Oktatási szerkezetünk sérülésspecifikus kiegészítői

Molnárné Lányi Ágnes: A mozgáskorlátozott gyermekek nevelésének-oktatásának hazai lehetőségei

Kiss Erika: A mozgásnevelés helye és szervezeti keretei

Lalik Veronika: Írásfejlesztés az előkészítő osztályban

Dombainé Esztergomi Anna: Beszédképtelen és súlyos beszédhibás gyermekek kommunikációs lehetőségei

Hütter Mária: A spina bifidás gyermekek szocializációs problémái gyógytornász szemmel

Földes Jánosné: A subaqualis torna jelentősége a mozgásnevelésben

Boross Margit - Nemlaha Katalin: A mozgásfogyatékos tanulók tehetséggondozása az 1992-es paraolimpia tükrében

Berki Erzsébet: A rajz tantárgy szerepe a mozgáskorlátozott gyermekek kreativitásának fejlesztésében

Manáné Izsó Ágnes: A technika tantárgy szerepe a mozgáskorlátozott gyermekek kreativitásának fejlesztésében

Tóthné Szilágyi Zsuzsanna - Zelinkáné dr. Simor Ágnes: A munkatevékenység, mint a halmozottan fogyatékosok speciális tantárgya

Kékesiné Jánó Rozália: A gépírás tantárgy oktatása

"Zsótér Pál" Alapítvány

 

===================================================================