Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)A Gyógypedagógiai Szemle tartalomjegyzéke - 1973.

 

1973/1

Szám: 1

 

Angyal József: Köszöntő

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Dr. Göllesz Viktor: A fogyatékos fiatalok foglalkozásbeli rehabilitációjának néhány szociálpszichológiai problémája

Horányi Magdolna: Az egyéni alkalmasság szerepe a fogyatékos fiatalok foglalkozásbeli rehabilitációjában

Sziklay Béla: Értelmi fogyatékos tanulók pályaválasztása és pályairányítása

Uhri Imre: Gyógypedagógusok Bélyeggyűjtő Köre

Szilágyi Zoltán: A továbbképző iskola jelentősége a fogyatékos fiatalok szakirányú képzésében

Udvarhelyi Miklós: Debilis fiatalok továbbképzése Csepelen

Gordosné dr. Szabó Anna: A World Federation of the Deaf új tagjai

Erdélyi Károly: Érdekvédelmi szövetségért

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Sziklay Béla: Beszámoló az egyesület egyéves működéséről és az 1973. évi munkaprogramjáról

Csávás Dezsőné: A Mozgásfogyatékosságügyi Munkabizottság eddigi tevékenységéről

Titkárság: A MAGYE 1973. évi rendes közgyűlése

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Dr. Bődör Jenő: Feladatlapok alkalmazása a számfogalmak kialakításánál a kisegítő iskola első osztályában

Révay György: Pillantás a vidéki gyógypedagógiai nevelő- intézetek életébe

 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Gordosné dr. Szabó Anna: Svéd-magyar kapcsolatok

Gordosné dr. Szabó Anna: Szlovák-magyar kapcsolatok

 

TANULMÁNYÚT, TAPASZTALATCSERE

Mérei Vera - Vassné Kovács Emőke: Belgiumi tanulmányutunk tapasztalataiból

 

FIGYELŐ

Csávás Dezsőné: Paul Goldschmidt: Logopädische Untersuchung und Behandlung bei frühkindlich Hirngeschädigten (C. Marhold) 1970.

Gordosné dr. Szabó Anna: Hárdi István: Pszichológia a betegágynál (Medicina) 1972.

Mérei Vera: Papers in interdisciplinary speech research (Szerk.: Hirschberg J., Szépe Gy., Vass-Kovács E.) 1972., (Akadémiai Kiadó)

Dr. Csabay László: Antropológiai vizsgálatok fogyatékosokon

Sziklay Béla: Továbbképző tanfolyamok

 

IN MEMORIAM

Dr. Göllesz Viktor: Szentgyörgyi Gusztáv (1885-1972)

Dr. Illyés Sándor: Schnell János (1893-1973)

 

RENDEZVÉNYEK

Gordosné dr. Szabó Anna: A Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság és a MAGYE Logopédiai Szakosztálya Vándorgyűlése

Gordosné dr. Szabó Anna: Simon Antal emlékünnepély és I. Országos Szakmai Konferencia

Dr. Göllesz Viktor: Magyar Fül-Orr-Gégeorvosok Egyesülete Audiológiai Szekciója tudományos ülése

Dr. Pálhegyi Ferenc: Az EASE flensburgi konferenciája

 

FÓRUM

László András: A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola és művelődésügyi osztályok együttműködése

Lányiné dr. Engelmayer Ágnes: Megkezdte működését a Gyógypedagógiai Vizsgáló és Kutató Intézet

 

===================================================================

 

1973/2

Szám: 2

 

Szerkesztőség: Köszöntés (Hegyháti Alajos)

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Novák Gábor - Novák Mária: Egy kisegítő osztály társas szerkezetének elemzése

Csocsánné Horváth Emmy: Olvasásteljesítmény-mérések vak és aliglátó tanulókon

Ordódy Judit: Olvasásteljesítmény-vizsgálatok gyengénlátó tanulókon

Csapóné Tóth Zsuzsanna: Olvasásteljesítmény-mérések a Vakok Általános Iskolájának kisegítő tagozatán

Dr. Pálhegyi Ferenc: A városligeti „Vakok kertjé”-nek kritikai értékelése

Dr. Krajcsovics Pál: A rendőrorvos szerepe a gyermek- és ifjúságvédelemben

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Sziklay Béla: Közgyűlés

Vincze Tamásné: A Logopédiai Szakosztály eddigi tevékenységéről

Gordosné dr. Szabó Anna: Kerekasztal megbeszélés

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Kiszler József - Pintér József - Ürményi Győző: Eljárás az ismeretek begyakorlásához

Dr. Bődör Jenő: A hagyományos számképek domináns szerepének elvetéséről

Vincze Tamásné - Gereben Ferencné - Laczik Imréné: Gyakorlólapok a dyslalia javításához

 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Dr. Pálhegyi Ferenc: Az EASE haderslevi nagygyűlése után

Dr. Göllesz Viktor: Nemzetközi tanácskozás a gyógypedagógiai tanárképzésről

 

TANULMÁNYÚT, TAPASZTALATCSERE

Mérei Vera - Vassné Kovács Emőke: Látogatás az antwerpeni logopédusképző főiskolán

Halász Tünde: Gyógypedagógia Peruban

Lányiné dr. Engelmayer Ágnes: Nemzetközi tanácskozás az értelmi fogyatékosság problémáiról Sonnenbergben (NSZK)

 

FIGYELŐ

Dr. Göllesz Viktor: Szociális Gondoskodás 1972/3.

Stollár János: Megjelent...

Dr. Muray Jenőné: Megyei vitavezető óvónők továbbképzése Somogyban

Mérei Vera: Táncolunk (Hilda Landler: Lebenshilfe) 1972/3.

Csávás Dezsőné: H. Wolfgart - E. Begemann: Das körperbehinderte Kind im erziehungsfeld der Schule (Marhold) 1971.

Buday József: Eiben Ottó, Hegedűs György, Bánhegyi Mátyás, Kiss Klára, Monda Margit és Tasnádi Ilona: „Budapesti óvodások és iskolások testi fejlettsége (1968-1969)”

Dr. Göllesz Viktor: ATT UNDERVISA 1972, 4. és 5/6.

Dr. Göllesz Viktor: A Magyar Rehabilitációs Társaság 1973. évi nagygyűlése

 

EGYÉB

Szerkesztőség: A pedagógiai Tanárképző Főiskola könyvtárának rendszeresen járó külföldi folyóiratok jegyzéke

 

===================================================================

 

1973/3

Szám: 3

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Gallyas Györgyné: Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok a kisegítő iskolákban

Buday József - Kemény Ferenc: Adatok az értelmi fogyatékosok antropológiájához

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Dr. Völgyi Lajos: A fogyatékosokról való gondoskodás egységessége

 

FÓRUM

Illyés Gyuláné: Megnyitó (A MAGYE Értelmi-fogyatékosságügyi Szakosztálya Foglalkoztató Iskolai Munkabizottsága kerekasztala elé)

Dr. Göllesz Viktor: Kérdések az imbecillisek rehabilitációjának gyakorlatából

Horányi Magdolna: Védőmunkahelyek szervezése imbecillisek részére

Stollár János: A tankötelezettségi koron túli imbecillisek intézeti foglalkoztatása

Bujdosó Balázs: Biztosítja-e a gyógypedagógia és felnőttvédelmi szociális foglalkoztató intézmények összhangja az értelmi fogyatékosok rehabilitációjának folyamatosságát

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Rigó Alajos: Üzemi gyakorlati foglalkozásokon szerzett tapasztalataink

Dr. Csabay Lászlóné: Füzetek a Vakok Általános Iskolájában

Tóth Sándorné: Megkezdte működését a vak dolgozók általános iskolája levelező tagozata

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Dr. Csabay Lászlóné: Beszámoló a Vakügyi Munkabizottság eddigi tevékenységéről

Solti Gyuláné: Megalakult a Bábjátékosok Gyógypedagógiai Munkacsoportja

 

HÍREK

Uhri Imre: Gyógypedagógusok Bélyeggyűjtő Köre

 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Lányiné dr. Engelmayer Ágnes: A SSLV Ó-tátrafüredi konferenciája

Dr. Pálhegyi Ferenc: Az EASE haderslevi konferenciája

Dr. Pálhegyi Ferenc: Magyar-svéd kapcsolatok

 

FIGYELŐ

Budayné Balkay Sarolta: Virginia Mae Axline „Kinder-Spieltherapie”, Ernst Reinhardt (München-Basel) 1972.

Stollár János: Megjelent...

Dr. Benczúr Miklósné: Korlátozott munkaképességű fiatalkorúak rehabilitációs helyzete és lehetőségeik

Dr. Göllesz Viktor: ATT UNDERVISA 1973. 2/3.

Dr. Göllesz Viktor: Szociális Gondoskodás 1973/1.

László Emma: Tudósítás a centenáriumi rehabilitációs ankétról

 

RENDEZVÉNYEK

Gordosné dr. Szabó Anna: Az Éltes Mátyás Emlékünnepély és II. Országos Szakmai Konferencia után

Gordosné dr. Szabó Anna: A Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság és a MAGYE Logopédiai Szakosztálya Vándorgyűlése után

Tóth Lajos: A miskolci kisegítő iskolák jubileumi ünnepségeiről

Sziklay Béla: Tanácskozás Kecskeméten

Lányiné dr. Engelmayer Ágnes: „Gyógypedagógiai nap” a várpalotai pedagógiai hetek keretében

 

===================================================================

 

1973/4

Szám: 4

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Dr. Tóth György: A gyógypedagógiai szociológiai vizsgálatok koordinálásának szükségessége hazánkban

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Horányi Györgyné: A Nevelési Tanácsadók szerepe a gyermek- és ifjúságvédelemben

Csávás Dezsőné: Egyes tónusos reflexek jelentősége az agyi bénultak korai felismerésében és kezelésében

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

V. Mecséry Viktória: A pályaválasztási tanácsadás lehetősége és tapasztalatai kisegítő iskolában

Dr. Csabay Lászlóné: Feladatlapok a látási fogyatékosok oktatásában

Dr. Bődör Jenő: A mérés szerepe a számfogalmak kialakításában

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Gordosné dr. Szabó Anna: Elnökségi ülés

Gordosné dr. Szabó Anna: Közgyűlés

Dr. Göllesz Viktor: Megalakult a MAGYE Kriminálpedagógiai Szakosztálya

 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Vincze Tamásné: A MAGYE és a SFSP 1974. évi munkaterve

Dr. Csabay László: A SSLV Typhlopediai Szakosztálya ünnepi tudományos ülése

 

TANULMÁNYÚT, TAPASZTALATCSERE

F. Csányi Yvonne: Tanulmányúton az Egyesült Államokban

 

FÓRUM

Mesterházi Zsuzsa: Az értelmi fogyatékosok nevelés-oktatásának legújabb tanügyi dokumentumai a kisegítő és foglalkoztató iskolák számára

Lányiné dr. Engelmayer Ágnes: Új tanterv és új szakok a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán

 

FIGYELŐ

Stollár János: Megjelent...

Bujdosó Balázs: A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége és a Szociálrehabilitációs Szövetség Fogyatékosságügyi Szakosztálya szakmai tanácskozása

Dr. Göllesz Viktor: ATT UNDERVISA 1973/4.

Dr. Göllesz Viktor: Szociális Gondoskodás 1973/2.

 

RENDEZVÉNYEK

Kemény Ferenc: A Siketek és a Nagyothallók Országos Szövetsége és a MAGYE Hallásfogyatékosságügyi Szakosztálya szakmai tanácskozása

Dr. Rendi László: A Magyar Rehabilitációs Társaság nagygyűlése

Dr. Göllesz Viktor: Kooperációval, integrációval a fogyatékosok rehabilitációjáért

 

FIGYELŐ

Mérei Vera: Werner Oorthmann: „Schulische Betreuung sprachbehinderter Kinder”, Carl Marhold (Berlin Charlottenburg), 1972.

 

===================================================================