Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)A Gyógypedagógiai Szemle tartalomjegyzéke - 1974.

 

1974/1

Szám: 1

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Subosits István - Gáspár Árpád: A szótagok kapcsolódása hangnyomásmérések tükrében

Dr. Göllesz Viktor: Oligofrének foglalkoztatásának szempontjai és lehetőségei a szociális otthonokban

Csocsánné Horváth Emmy: Az elemi számolási készségek mérése vakoknál

Novák Gábor: A hétvégi szabadidő tevékenységi formáinak vizsgálata egy kisegítő iskolai osztályban

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Lund, Walter: Speciális nevelés Svédországban

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Kecskeméti Gáspárné: Ipari jellegű foglalkoztatás szociális otthonban

Dr. Egyed Dezsőné: Játékos foglalkoztatás a kéthelyi - elmebetegeket gondozó - szociális otthonban

Rátz Teofil: A tízes számkép és számkép-rendszer funkciója a matematika-oktatásban

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Dr. Pál László - Csetneky László: Megalakult a Kriminálpedagógiai Szakosztály

Dr. Csabay Lászlóné: Beszámoló a Vakügyi Munkabizottság tevékenységéről

 

TANULMÁNYÚT, TAPASZTALATCSERE

F. Csányi Yvonne: Tanulmányúton az Egyesült Államokban (2. rész)

Gordosné dr. Szabó Anna - Lányiné dr. Engelmayer Ágnes: Beszámoló egy Berlinben rendezett tudományos ülésről

F. Csányi Yvonne: Tanácsadás hallási fogyatékos gyermekek és szüleik számára

 

FIGYELŐ

Dr. Tóth György: Köcski Margit-Lovas Csilla: A fogalmak elsajátításának útja vaksüketnémáknál

F. Csányi Yvonne: John Tracy Clinic correspondence course for Parents of preschool Deaf Children

Csávás Dezsőné: Tudósítás a Szociálrehabilitációs Szövetség Fogyatékosságügyi Szakosztályának kerekasztaláról

Stollár János: Megjelent...

F. Csányi Yvonne: Att Undervisa 1973. 5/6.

Dr. Göllesz Viktor: Szociális Gondoskodás 1973/3.

F. Csányi Yvonne: Hjaelpe Skolen 1973/4.

Dr. Csabay Lászlóné: Vakok Világa 1973/1.

 

RENDEZVÉNYEK

Titkárság: Előzetes tájékoztatás a MAGYE 1974. évi országos rendezvényéről

 

===================================================================

 

1974/2

Szám: 2

 

Titkárság: Bárczi Gusztáv Emlékérem

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Dr. Göllesz Viktor: Gondoskodás a felnőtt süket-vakokról

Dr. Pálhegyi Ferenc: A szociometriai státus és a manifeszt agresszivitás összefüggései vak serdülőknél

Szabó Lajos: A fiatalkorú bűnözők intelligenciája a Wechsler-féle intelligencia teszt tükrében

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Dr. Bődör Jenő - Lányiné dr. Engelmayer Ágnes: A korrekciós osztályok kialakulásáról

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Újvári Imréné: Oktatómunka a korrekciós első osztályban. I. Olvasás-írás

Hodász Margit: A zenehallgatás személyiségformáló hatása debilis tanulókra

Dr. Bődör Jenő: Rátz Teofil számképrendszerének problémáiról

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Vincze Tamásné: Logopédusok klubja

Bujdosó Balázs: Kriminálpedagógiai tanácskozás

 

TANULMÁNYÚT, TAPASZTALATCSERE

F. Csányi Yvonne: Tanulmányúton az Egyesült Államokban (3. rész)

 

FÓRUM

V. Kovács Emőke - Wacha Imre: Kerekasztal-konferencia az „r hangról

Mesterházi Zsuzsa: Új tankönyvek a kisegítő iskolában

 

FIGYELŐ

Dr. Pálhegyi Ferenc: A vaksüketek fogalomkialakulásának kérdéséhez

Dr. Bődör Jenő: Venger-Vigodszkaja-Leongard: A gyermekek speciális óvodákba történő kiválogatása

Subosits István: A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Évkönyve VI.

F. Csányi Yvonne: UNESCO Courier 1974/3.

F. Csányi Yvonne: Att Undervisa1974/2.

Stollár János: Megjelent...

Dr. Csabay Lászlóné: Vakok Világa 1973/10.

Bujdosó Balázs: A mozgásfogyatékosok III. Sporttalálkozójáról

 

===================================================================

 

1974/3

Szám: 3

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Dr. Göllesz Viktor: A veleszületetten vakok ajakartikulációjának sajátosságairól

Vass János: Az alkoholizmus előzményei kisegítő iskolai tanulóknál

Dr. Hegedűs György - dr. Göllesz Viktor: Adatok a gyógypedagógiai intézmények egészségügyi ellátottságához (I. személyi ellátottság)

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Dr. Csabay Lászlóné: Ellenőrzés - értékelés - osztályozás

 

HÍREK

Titkárság: Közgyűlés

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Újvári Imréné: Oktatómunka a korrekciós első osztályban. II. Számtantanítás

Novák Gábor: A testnevelés oktatásának módszerei a kisegítő iskolai gyakorlatban

Nagy László: Így tanítom a földrajzot a kisegítő iskola 5. osztályában

 

HÍREK

Uhri Imre: Gyógypedagógusok Bélyeggyűjtő Köre

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Gordosné dr. Szabó Anna: Elnökségi ülés

Titkárság: A MAGYE munkaterve az 1974. évre

 

TANULMÁNYÚT, TAPASZTALATCSERE

F. Csányi Yvonne: Tanulmányúton az Egyesült Államokban (4. rész)

 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Pálvölgyi Szilveszter: Beszámoló az Európai Gyógypedagógusok Egyesületének II. Kongresszusáról

 

FIGYELŐ

Dr. Göllesz Viktor: Szociális Gondoskodás 1973/4.

F. Csányi Yvonne: Att Undervisa 1974/3.

László András: A szlovákiai szurdopedagógusok rendezvény sorozata

Stollár János: Megjelent...

Mérei Vera: Der Sprachheilpädagoge

Dr. Göllesz Viktor: Népegészségügy 1974/2.

Dr. Benczúr Miklósné: Beszámoló a mozgásfogyatékos gyermekek Wroclawban megrendezett sporttalálkozójáról

 

RENDEZVÉNYEK

Gordosné dr. Szabó Anna: Bárczi Gusztáv Emlékünnepély és III. Országos Szakmai Konferencia

 

===================================================================

 

1974/4

Szám: 4

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Lányiné dr. Engelmayer Ágnes: A Vineland szociális érettségi skála hazai alkalmazásának tapasztalatairól

Dr. Göllesz Viktor: A beszédlégzés dinamikájának néhány sajátossága süketeknél

Dr. Buday József - P. Erdélyi Katalin: Ötszáz középsúlyos értelmi fogyatékos (imbecillis) személy vércsoport genetikai vizsgálatának eredményei

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Dr. Bődör Jenő: Munkalapok relációk feldolgozásához a kisegítő iskolában

Dr. Tóth György: A védőmunkahelyi foglalkoztatás tapasztalatai a Zamat Keksz- és Ostyagyárban

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Ajánlások

 

FIGYELŐ

Gordosné dr. Szabó Anna: Horánszky Nándor: Közoktatási tantervek 1858-1971. 1. Az általános képzés tantervei

 

TANULMÁNYÚT, TAPASZTALATCSERE

F. Csányi Yvonne: Tanulmányúton az Egyesült Államokban (5. rész)

 

FIGYELŐ

Gordosné dr. Szabó Anna: Mindenki Lexikona

 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Gordosné dr. Szabó Anna - dr. Göllesz Viktor - Gerebenné Várbíró Katalin: II. Szlovák Logopédiai Konferencia

 

IN MEMORIAM

László András: Gáspár Árpád (1915-1974)

 

FIGYELŐ

Gordosné dr. Szabó Anna: Horényi János: A magyar gyógypedagógiai folyóiratok cikkeinek bibliográfiája

Farkas Miklós: A süketek kommunikációs lehetőségei

Boresová, Anna: Specialna Pedagogika I-III.

F. Csányi Yvonne: Att Undervisa 1974/4.

Subosits István: IALP-Kongresszus Interlakenben

Stollár János: Megjelent...

Mérei Vera: Die Sonderschule 1969. 2. 83-88. oldal

Mérei Vera: Die Sonderschule 1971. 2. Beiheft

Oriskó István: Zbornik prác zo surdopedagogiky (Szurdopedagógiai tanulmányok)

Dr. Csabay Lászlóné: Vakok Világa 1974/2.

Dr. Benczúr Miklósné - dr. Plesa István: Beszámoló a szocialista országok rokkantsport képviselőinek tanácskozásáról

Dr. Göllesz Viktor: Kerekasztal-konferencia a beszéd-érthetőségről

 

===================================================================