Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)A Gyógypedagógiai Szemle tartalomjegyzéke - 1975.

 

1975/1

Szám: 1

 

Sziklay Béla: Hazánk felszabadulásának harmincadik évfordulójára

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Vass János: A Vineland szociális érettségi skála alkalmazásának sajátosságai debilis gyermekeknél

Subosits István: A dadogók fonációjának kezdetéről

Csocsánné Horváth Emmy: „Írásbeli” műveletvégzés abakusz számolótáblán

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Novák Gábor: A mese szerepe a kisegítő iskolák alsó tagozatában

Sándor Éva: A kisegítő iskolai rajztanítás elsődleges célja az alkotóképesség fejlesztése

Dr. Vári Rezső: Kísérlet felnőttkorú elítéltek gyógypedagógiai oktatására

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Titkárság: Elnökségi ülés

Titkárság: Vezetőségválasztó közgyűlés

Pajor Bertalanné: A Gyógypedagógiai Iskolaegészségügyi Szakosztály megalakulása

 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Titkárság: A MAGYE és a SSLV 1975. évi együttműködési munkaterve

Sziklay Béla: A pozsonyi Kisegítő Iskola 50 éves jubileuma

Hégely Gábor: Beszámoló egy Besztercebányán rendezett kiállításról

Csetneky László: Beszámoló az ifjúsági kriminalitással foglalkozó szlovákiai konferenciáról

 

FÓRUM

Dr. Dobos László: A miskolci gyermekváros

 

FIGYELŐ

Dr. Hegedűs György: N. M. Grigorjeva: Down-kóros gyermekek néhány morfológiai sajátossága

Mérei Vera: Etta Wilken: Sprachförderung bei Kindern mit Down-Syndrom

Stollár János: Megjelent...

F. Csányi Yvonne: Att Undervisa 1974/5-6.

Dr. Göllesz Viktor: Tanácskozás a felnőtt értelmi fogyatékosok helyzetéről

Dr. Csabay Lászlóné: Vakok Világa 1974. évi szeptemberi, októberi, novemberi és decemberi számai

 

RENDEZVÉNYEK

Titkárság: Előzetes tájékoztatás a MAGYE 1975. évi országos rendezvényéről

 

===================================================================

 

1975/2

Szám: 2

 

Szerkesztőség: Köszöntés (Dr. Méhes József)

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Budayné dr. Balkay Sarolta: Magatartászavaros hallássérültek életútjának néhány kérdése

Vass János: Debilis gyermekek helyzete általános iskolai osztályközösségekben

F. Csányi Yvonne: Gondolatok a súlyos fokban hallássérültek anyanyelvi neveléséről egy információelméleti kommunikációs séma tükrében

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Sándor Éva: Tanmenetkészítés a kisegítő iskolai rajztanításhoz

Selmeci László: Szaktantermi tantárgycsoportos oktatás a kisegítő iskola felső tagozatában

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Murányi-Kovács Endréné: A Pszichopedagógiai Szakosztály megalakulása

Hittig Ágoston: Beszámoló a Foglalkoztató Iskolai Munkabizottság két országos szakmai találkozójáról

 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

F. Csányi Yvonne: Svéd gyógypedagógusok látogatása

 

TANULMÁNYÚT, TAPASZTALATCSERE

Mérei Vera: Foniátria és logopédia Finnországban

 

FIGYELŐ

Csocsánné Horváth Emmy: A vakok intézményes nevelésének 150 éves jubileuma

Dr. Tóth György: Tiflopedagógiai bibliográfia

Oriskó István: Gabriel Rehus a kollektív: K akutálnym otázkám speciálnej pedagogiky

Dr. Tóth György: Megjelent a Magyar Rehabilitációs Társaság nagygyűlésének anyaga

F. Csányi Yvonne: Att Undervisa 1975/2.

Stollár János: Megjelent 

Subosits István: Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Évkönyve VII.

F. Csányi Yvonne: Az EASE 5. sz. időszakos kiadványa

Dr. Buday József: Bibliográfia a fogyatékosok rehabilitációja szakirodalmából

Dr. Göllesz Viktor: Szociális gondoskodás 1974/3.

Dr. Tóth György: Reflexiók a kriminálpedagógiai jegyzetről

Dr. Csabay Lászlóné: A Vakok Világa 1975. évi februári, márciusi, áprilisi és májusi számai

Bujdosó Balázs: Tájékoztató a Szülői Albizottság tanácsadói munkájához

 

===================================================================

 

1975/3

Szám: 3

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Wagner Pál: Imbecillis tanulók szociális érettségének elővizsgálatai

Vass János: A kisegítő iskolai tanulók tisztségviselő rendszerének helyzete

Dr. Buday József: A gyógypedagógiai intézményhálózat fejlődése 21 év statisztikai adatainak tükrében

Kemény Ferenc: Beszédszervek kinematográfiás vizsgálata dadogóknál

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Elowson, Folke: „Iskolaotthon” - a speciális nevelés új válfaja

 

FÓRUM

Szerkesztőség: Egy sikeres rendezvénysorozat

Sziklay Béla: Kölcsönös törekvés az együttműködésre

Hittig Ágoston: A gyógypedagógiai és a felnőttvédelmi szociális foglalkoztatás együttműködésének értékelése a gyógypedagógiai Foglalkoztató Iskola szemszögéből

Stollár János: A szociális és a gyógypedagógiai foglalkoztató intézetek együttműködésének értékelése a szociális foglalkoztató intézetek szemszögéből

Dr. Göllesz Viktor: A társadalmiasítás útján

 

FIGYELŐ

Szerkesztőség: Új főiskolai jegyzetekről

Dr. Buday József: Gordosné dr. Szabó Anna: „Gyógypedagógia”

Dr. Tóth György: Dr. Pálhegyi Ferenc: Bevezetés a személyiség-lélektanba

Dr. Tóth György: Dr. Göllesz Viktor (szerk.): Szemelvények a szociálpolitika szakirodalmából I-II.

Dr. Buday József: Gordosné dr. Szabó Anna (szerk.): „Szemelvénygyűjtemény az Andragógia című tárgyhoz”

Mérei Vera: Der „Sprachheilpädagoge” 1974/3., 4. és 1975/1., 2.

Stollár János: Megjelent...

Mérei Vera: Tanulmányok a Logopédia köréből 2.

Dr. Buday József: „Az egészséges ifjúságért”

F. Csányi Yvonne: Att Undervisa 1975/3-4.

Dr. Göllesz Viktor: Szociális Gondoskodás 1974/4.

Dr. Benczúr Miklósné - Hajdu Levente: Beszámoló a testi fogyatékosok II. Világjátékáról

 

RENDEZVÉNYEK

Gordosné dr. Szabó Anna: „A gyógypedagógia 30 éve” Emlékünnepély és IV. Országos Szakmai Konferencia

Titkárság: Ajánlások

 

===================================================================

 

1975/4

Szám: 4

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Dr. Bődör Jenő - dr. Tóth György: A differenciált oktatás megvalósításának néhány problémája a kisegítő iskolai nevelőmunka korszerűsítése szempontjából

Mérei Vera: A csoportdinamikai módszer, mint közvetett pedagógiai hatás a logopédiában

Csányi Yvonne: A hallássérült kisgyermekek óvodáskor előtti hallás- és beszédfejlesztő foglalkozásainak megszervezéséről és tartalmi vonatkozásairól

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Dr. Holtzer Lóránt: Számítógép és gyógypedagógia

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Újvári Imréné: Pseudodebilitás és debilitás elkülönítése az általános iskola első (korrekciós) osztályában

 

FÓRUM

Illésfalvi Béla: A felnőtt hallássérültek egységes érdekvédelmi szervezetéről

 

TANULMÁNYÚT, TAPASZTALATCSERE

Vassné Kovács Emőke: Négy hónap az Egyesült Államokban

 

FIGYELŐ

Uhri Imre: A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének 25 éves jubileuma

Bujdosó Balázs: Száz éves az értelmi fogyatékosok szervezett oktatása

Dr. Tóth György: Gondolatok a centenáriumát ünneplő foglalkoztató iskola és nevelőotthon kiadványáról

Mesterházi Zsuzsa: Új tankönyvek a kisegítő iskolában

Dr. Tóth György: Dr. Göllesz Viktor: Szemelvények a szociálpolitika szakirodalmából III.

Mérei Vera: Az Orff-módszer a fogyatékos gyermekek nevelésének és gyógyításának szolgálatában. - Az Orff-módszer és a terápia

Dr. Tóth György: Kommunikáció - Hallássérülés 1974.

Dr. Göllesz Viktor: Szociális Gondoskodás 1975/2.

Mesterházi Zsuzsa: Winfried Baudisch: Muttersprachliche Bildung und Erziehung in der Hilfsschule, Klassen 1 bis 4.

Csányi Yvonne: Att Undervisa 1975/5.

Bujdosó Balázs: A Szociálrehabilitációs Szövetség Szociál-gerontológiai Szakcsoportja és a Heves megyei Tanács VB. Egészségügyi Osztálya közös tanácskozásáról

 

===================================================================