Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)A Gyógypedagógiai Szemle tartalomjegyzéke - 1976.

 

1976/1

Szám: 1

 

Dr. Polinszky Károly: A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 75. éves jubileumi díszünnepségén elmondott beszéd
 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Dr. Pálhegyi Ferenc: Látássérült gyermekek reakciói a frusztrációs próbában

Mikó Gyula: A fejlődésükben elmaradt és a hátrányos helyzetből induló süket gyermekek nevelésének problémái

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Wiesner Jánosné: Gondolatok a testnevelés személyiségformáló hatásáról a kisegítő iskolai tanulóknál

Novák Gábor: Személyiségkorrekciós munkám testnevelési órán

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

P. Erdélyi Katalin: Beszámoló az Iskolaegészségügyi Szakosztály 1975. november 15-i üléséről

Bujdosó Balázs: Tanácskozás a hivatásos pártfogói felügyelet helyzetéről

Dr. Dobos László: A pszichopedagógiai szakosztály életéből

 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

SSLV A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete és a Spolocnost pre Speciálnu a Liecebnu Vychovu 1976. évi együttműködési munkaterve

F. Csányi Yvonne: Beszámoló svédországi utamról

 

TANULMÁNYÚT, TAPASZTALATCSERE

F. Csányi Yvonne: A svéd hallássérült gyermekek gyógypedagógiai ellátásáról

Csocsán Lászlóné - Páricska Katalin: Tanulmányi kiránduláson Szlovákiában

Csávás Dezsőné: Magyar gyógypedagógus delegáció Lengyelországban

 

FÓRUM

Dr. Méhes József: A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola jubileumi ünnepségének krónikája

 

FIGYELŐ

Subosits István: A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző főiskola oktatóinak és kutatóinak munkásságából

Duráczky József: Bibliográfia Bárczi Gusztáv szakirodalmi munkáiból

Dr. Stollár János: Megjelent...

F. Csányi Yvonne: ATT UNDERVISA 1975/6.

Uhri Imre: Gyógypedagógusok Bélyeggyűjtő Köre

Lányiné dr. Engelmayer Ágnes: Reformgondok a gyógypedagógiában

Dr. Göllesz Viktor: Louis Braille emlékülés

Farkas Miklós: A nagyothallók magyarországi oktatásának 50. évfordulója

Csávás Dezsőné: 25 éves az Állami Fodor József Gyógyintézet

Lányiné dr. Engelmayer Ágnes: A Gyógypedagógiai Pszichológiai Szekció részvétele az MTA Pszichológiai Bizottságának és a Magyar Pszichológiai Társaságnak IV. tudományos jubileumi nagygyűlésén

Dr. Csabay Lászlóné: Vakok Világa 1975. október

Dr. Pálhegyi Ferenc: Jacques Lusseyran: Das wiedergefunde Licht

Dr. Tóth György: Szabó András: Kriminálszociológia

Dr. Tóth György: Megjelent a kriminálpedagógiai jegyzet második kötete

 

RENDEZVÉNYEK

Titkárság: Előzetes tájékoztatás a MAGYE 1976. évi országos rendezvényéről

 

HÍREK

A „Fáklya klub” előadás-sorozata

 

===================================================================

 

1976/2

Szám: 2

 

Dr. Szépe György: A gyógypedagógia a közoktatás távlati fejlesztésének keretében

Illyés Gyuláné - Gordosné dr. Szabó Anna - dr. Göllesz Viktor - Lányiné dr. Engelmayer Ágnes - dr. Méhes József - Sziklay Béla: Gyógypedagógiai távlati közoktatási elképzelések

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Dr. Vasek, Stefan: Látászavar és olvasás-teljesítmény viszonya az értelmi fogyatékos adoleszcenseknél
Vass János: A deviáns magatartásformák sajátosságai gyermekeknél

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Novák Mária - Novák Gábor: A deviáns viselkedés szociológiai értelmezésének rövid áttekintése, különös tekintettel annak gyógypedagógiai vonatkozásaira

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Szakály Ernő: A szexuális felvilágosítás jelentősége és feladatai a siketek általános iskolájában

Radványiné Hay Ottilia - Wessely Judit: Az értelmi fejlődési zavart mutató gyermekek korai gyógypedagógiai foglalkoztatásáról

Gacsó Mária: A beszédhibás gyermekek iskolai sikerei és kudarcai

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Révay György: Az értelmi fogyatékosságügyi szakosztály tevékenységének fellendítéséről

 

FIGYELŐ

Mérei Vera: Pedagógiai segítség agyi-traumát szenvedett gyermekek számára

Dr. Göllesz Viktor: A cigánylakosság szociális gondozásának és nevelésének kérdései

Huba Judit: Dr. Fejes András: Gerincsérültek rehabilitációs pszichológiája

Oriskó István: Speciálna Pedagogika 1975. I-II.

F. Csányi Yvonne: EASE 1976/1.

F. Csányi Yvonne: ATT UNDERVISA 1976/2.

Dr. Göllesz Viktor: Szociális Gondoskodás 1975/4.

Dr. Göllesz Viktor: A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SNOSZ) Szakmai Bizottsága 1976. február 11-i ülése

Dr. Csabay Lászlóné: Vakok Világa 1976. január

Dr. Szegedi Mártonné: Beszámoló egy tanulságos tanácskozásról

 

===================================================================

 

1976/3

Szám: 3

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Matuska, Ondrej: A pionir-szervezet helyzete a nagyothallók alapiskolájában; feladata a nagyothalló gyermekek tudat és személyiségformáló folyamatában

Vass János - Pusztai Judit: Az egocentrikus funkcióválasztás sajátosságai általános és kisegítő iskolai tanulóknál

Dr. Göllesz Viktor: A prevenció és rehabilitáció egységének néhány szempontja a gyermekkori vakság megelőzését célzó egészségnevelésben

Wisinger János: Wechsler (MAWI) teszttel végzett intelligenciavizsgálatok a moldoványhidi Állami Szociális Foglalkoztató Intézetben

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Dr. Vékássy László: A dadogás és az autogén-tréning

Mérei Vera: Az ének-, zene-, ritmusnevelés lehetőségei a gyógypedagógia különböző területein

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

R. Csabay Katalin: Miskolcon ülésezett a Logopédusok Klubja

 

FÓRUM

Dr. Dobos Lászlóné: Logopédiai munka Miskolc városában

Dr. Bellák Ervin: Valóban kisegítő iskolában van a helyük?

 

FIGYELŐ

Dr. Tóth György: Az egészségügy fejlesztési, tervezési és működési irányelvei, különös tekintettel az V. ötéves tervre

Uhri Imre: Gyógypedagógusok Bélyeggyűjtő Köre

Dr. Buday József: Beszámoló az orvosgenetikai symposiumról

Csocsán Lászlóné: Világkonferencia a vak gyermekek korai nevelésének tudományos és gyakorlati kérdéseiről

Dr. Csabay Lászlóné: Vakok Világa 1976. február

Dr. Tóth György: Gyógypedagógiai alapismeretek

Révay György: A Szlovák Gyógypedagógusok Egyesülete 1976. április 29-30. tanácskozása

F. Csányi Yvonne: ATT UNDERVISA 1976/3-4.

Dr. Tóth György: Újabb közlemények „Az elkülönítő” c. dolgozattal kapcsolatban

 

RENDEZVÉNYEK

Gordosné dr. Szabó Anna: Jubileumi közgyűlés és V. Országos Szakmai Konferencia

Titkárság: Ajánlások

Gereben Ferencné: Beszámoló a kőszegi Vándorgyűlésről

 

===================================================================

 

1976/4

Szám: 4

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Dr. Hegedűs György - dr. Göllesz Viktor: Adatok a gyógypedagógiai intézmények egészségügyi ellátottságához

Dr. Csabay Lászlóné - dr. Csabay László - Kemény Ferenc: A betűk pontösszetételének jelentősége a vakok olvasásának kinetikájában

Dr. Göllesz Viktor: A kórokok és a rehabilitációs feladatok változásai a mozgásfogyatékosságügyben

Dr. Radnai Tibor - dr. Papp István: A beszédhibák és hallászavarok összefüggéséről

Dr. Sáfrán Antal - Subosits István: A laryngectomizáltak beszédsebességéről

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Dr. Göllesz Viktor: A rehabilitációs szemlélet, mint a gyógypedagógia alapkérdése

Dr. Csomor Gusztáv: A halmozottan fogyatékosok problémájának jogi és szervezeti kérdései

 

FIGYELŐ

Dr. Tóth György: A Magyar Rehabilitációs Társaság Pszichiátriai Szekciója II. Tudományos Ankétjának előadásai

P. Erdélyi Katalin: Beszámoló a XII. Biológiai Vándorgyűlésről

F. Csányi Yvonne: ATT UNDERVISA 1976/5.

Dr. Csabay Lászlóné: Vakok Világa 1976. július, augusztus, szeptember

Krasznárné Erdős Felicia: A Beszédjavító Intézet Évkönyve 1975.

Dr. Göllesz Viktor: Egészségügyi Minisztérium Felnőttvédelmi Szociális Gondoskodás, Információs Évkönyv 1975.

Dr. Csabay László: Beszámoló a Humánbiológiai Symposiumról

Dr. Csabay Lászlóné: Beszámoló a Szemészeti Hónap megnyitásáról

Illésfalvi Béla: A szocialista országok hallássérültek szövetségei V. Nemzetközi Szimpozionja

Mesterházi Zsuzsa: Új tankönyvek a kisegítő iskolában

Dr. Tóth György: Nem olyan mint a többi

Dr. Tóth György: Gál Erzsébet-Ortutay Zsuzsa: Családi életre nevelés a szülői házban és az iskolában

Dr. Tóth György: Dr. Göllesz Viktor (szerk.): Szemelvények a szociálpolitika szakirodalmából IV.

Dr. Tóth György: Mérei Vera-Vassné Kovács Emőke (szerk.): Előadások a beszédkutatás területéről

Dr. Tóth György: Dr. Göllesz Viktor (szerk.): Tanulmányok a fogyatékosok rehabilitációja szakirodalmából II.

Lányiné dr. Engelmayer Ágnes: Pálhegyi Ferenc: Gyermekek frusztrációs próbája. Pszichológia a gyakorlatban 30.

 

HÍREK

Megjelent „A gyógypedagógia alapproblémái” c. könyv

 

===================================================================