Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)A Gyógypedagógiai Szemle tartalomjegyzéke - 1977.

 

1977/1-4

Szám: 1-4

 

Dr. Tóth György: A szovjet defektológia 60 éve

Gordosné dr. Szabó Anna: 175 éves a magyar gyógypedagógia

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Schlögl István: Rehabilitáció és előítélet

Babai László: Intézetben kezelt dadogó tanulók pályasorsa

Kemény Ferenc: Hyperventillatio hatására történő electroencephalographiás változások encephalopathiás gyermekeknél

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Dr. Méhes József: Nevelési terápiákus program készítése, végrehajtása és eredményei az egyes látási fogyatékos intézménytípusokban

Bárány Lajos: A foglalkozási rehabilitáció kialakult rendszerének ellentmondásai és a fejlesztés konkrét hipotézise

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Mohr János: A dadogók kezelésének tervezhetősége „terápiás programban”

Hodász M. Zsófia: A kreativitás fejlesztésének lehetőségei az iskolaotthonban

Dr. Solymos Gyula: Segédeszközök szerepe a vakok foglalkoztatásában

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Vezetőségválasztó közgyűlés

Bíber Józsefné: Rendkívüli szülői értekezlet Szolnok Megyében

 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Szerkesztőség: Köszöntés

SSLV A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete és a Spolocnost pre Speciálnu a Liecebnu Vychovu 1977. évi együttműködési munkaterve

Dr. Göllesz Viktor: A Szlovák Gyógypedagógusok Egyesülete 1976. december 10-11-én tartotta IV. közgyűlését

 

HÍREK

Titkárság: 1978. évi rendes közgyűlés és VII. Országos Szakmai Konferencia

 

FIGYELŐ

László András: 175 éves jubileum Vácott

Dr. Tóth György - dr. Pálhegyi Ferenc: A Magyar Rehabilitációs Társaság IV. Nagygyűlése

Novák Mária: Napirenden a rehabilitáció

Mesterházi Zsuzsa – Dr. Pálhegyi Ferenc: Az értelmi fogyatékosok rehabilitációját ellátó intézményrendszer differenciálása

Ondrej Matuska: EASE 1976/3.

Dr. Bődör Jenő: Folyóirat ismertetés

F. Csányi Yvonne: ATT UNDERVISA 1976/6.

Dr. Csabay Lászlóné: Vakok Világa 1976. november

Dr. Göllesz Viktor: „A Siketek és Nagyothallók” havonta megjelenő lapja

Tarnai Ottó: Továbbképző tagozatunk életéből

Pálhegyi Ferenc: Dr. Göllesz Viktor: A gyógpedagógia alapproblémái

Murányi-Kovács Endréné: Szemelvénygyűjtemény a „Gyógypedagógia-történet”-hez

Bujdosó Balázs: Pszichológia-mentálhygiéne; Egységes jegyzet a tanárképző főiskolák számára

Dr. Tóth György: dr. Pál László: Nevelés a büntetés-végrehajtásban

B. Dr. Balkay Sarolta: Studies in the socialization of the severely and profoundly retarded

Mérei Vera: Früherziehungsprogramme

Dr. Tóth György: Az iskolarendszer és az iskolai tudás társadalmi meghatározottsága

Dr. Tóth György: Iskolarendszer és társadalmi mobilitás

Mesterházi Zsuzsa: Neue mathematik für lernschwache schüler

B. Dr. Balkay Sarolta: A psychological approach to abnormal behavior

 

RENDEZVÉNYEK

F. Csányi Yvonne: Szakmai tanácskozás Egerben

Gordosné dr. Szabó Anna: „175 éves a magyar gyógypedagógia” Emlékünnepély, VI. Országos Szakmai Konferencia és a gyógypedagógiai intézmények úttörő vezetőinek II. országos tanácskozása

 

===================================================================