Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)A Gyógypedagógiai Szemle tartalomjegyzéke - 1978.

 

1978/1

Szám: 1

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Montágh Iréné: Gondolatok a közvetlen emberi kommunikáció néhány gyógypedagógiai vonatkozásáról

Bujdosó Balázs: Súlyos értelmi fogyatékosok munkaképessége és rehabilitációja

Vékássy László: Dadogók anamnézisei

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Dr. Holtzer Lóránt: Számítógépről, gyógypedagógiáról - ismét

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Hittig Ágoston: Védőmunkahely-szervezés a foglalkoztató iskola és nevelőotthon számára

Madarász Márta: A kisegítő iskolai úttörő munka időszerű feladatai

Hodász M. Zsófia: A kreativitás fejlesztése a kézimunka jellegű szabadfoglalkozásokon (II.)

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Dr. Hegedűs György: Gondolatok egy szakosztálygyűlés után

 

TANULMÁNYÚT, TAPASZTALATCSERE

Kiszler József - dr. Csabay Lászlóné - Nagy Gyula - dr. Csocsán Lászlóné - Hittig Ágoston - Montágh Imréné: Beszámoló a MAGYE által szervezett svédországi tanulmányútról

 

FIGYELŐ

Dr. Méhes József: Vakügyi Világkonferencia

Dr. Tóth György: Dr. Göllesz Viktor: Vezetéselmélet I.

Dr. Tóth György: Dr. Pálhegyi Ferenc: Közösséglélektan

Dr. Tóth György: Subosits István: Bevezetés a beszédakusztikába

Dr. Tóth György: Vass Tibor: Jelbeszéd az ózdi finomhengerműben

Csányi Yvonne: Att Undervisa 1977/1.

Dr. Csabay Lászlóné: Vakok Világa 1977. június

 

RENDEZVÉNYEK

Lányiné dr. Engelmayer Ágnes: Nemzetközi szakmai tanácskozás a matematikai tanulási nehézségekről

 

IN MEMORIAM

Dr. Göllesz Viktor: Dr. Rédey Ferenc (1919-1977)

 

===================================================================

 

1978/2

Szám: 2

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Csocsánné Horváth Emmy: A korszerű matematika oktatás néhány kérdése a Vakok Általános Iskolájában

Dr. Balkay Sarolta: Szempontok a TBGB (Imbecillisek számára készített tesztbattéria) hazai adaptálásához

Dr. Csabay Lászlóné - Dr. Csabay László - Kemény Ferenc: Eredmények a kinetikai vizsgálatokra épített új Braille betűismertetési sorrend szerint tanított olvasástanulásban

Csányi Yvonne: Tapasztalatok hallássérültek kiejtésének felméréséből

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Hodász M. Zsófia: Játék és kreativitás az iskolaotthonban (III.)

Szakmáry Zsuzsa: A kórházi környezet ártalmai 6-19 éves gyermekeknél

 

FIGYELŐ

Dr. Buday József: Beiskolázási adatok 1977/78. tanév

Tarnai Ottóné: 50 éves a gyógypedagógiai nevelés Szabolcs-Szatmár megyében

Csocsánné Horváth Emmy: Számítógéppel támogatott oktatási kísérlet a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán

Bujdosóné Ács Éva: International Rehabilitation Review 1978/1.

Mezei Gyuláné dr.: Megalakult a Budapesti Szülőbizottság Gyógypedagógiai Munkabizottsága

Subosits István: Hallássérülés - kommunikáció

Dr. Göllesz Viktor: Szociális Gondoskodás 1977/2.

Dr. Csányi Yvonne: EASE Quarterly 1977/2. 1977/3.

Dr. Csányi Yvonne: Att Undervisa 1977/2. 1977/3. 1977/4.

Dr. Göllesz Viktor: Siketek és Nagyothallók 1978/5.

Dr. Csabay Lászlóné: Vakok Világa 1977. szeptember, október, december, 1978. január

Csocsánné Horváth Emmy: Internationales Symposium zu Fragen der Früherziehung blinder Kinder

Vinczéné Bíró Etelka: Vassné Kovács Emőke: Szemelvények a dyslexia köréből

Gereben Ferencné: Otto Speck: Frühförderung entwicklungsgefährdeter Kinder

 

===================================================================

 

1978/3

Szám: 3

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Tóth László: Az olvasási teljesítmény vizsgálata egy gyengénlátó tanulócsoportnál

Schlögl István: Hibásbeszédű közösségek szociometriai vizsgálata

Wagner Pál: Imbecillis tanulók körében végzett T.B.G.B. vizsgálatok

Dr. Hegedűs T. András - Dr. Neményi Mária: A családban élő súlyosan fogyatékos gyermek

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Hodász M. Zsófia: A kreativitás fejlesztése mese-, rajz- és zenefoglalkozásokon (IV.)

Gacsó Mária: Gesztusterápiai elemek a logopédiai gyakorlatban

 

FIGYELŐ

Dr. Zsadányi Ottó: Beszámoló a Szociálrehabilitációs Szövetség Tudományos Üléséről

Dr. Hegedüs György: Egészség 1978/1.

Dr. Göllesz Viktor: Szociális Gondoskodás 1977/3.

Dr. Göllesz Viktor: Siketek és Nagyothallók 1978/6. 1978/7. 1978/ 8.

Szakály Ernő - Lada Sándor: A csehszlovák siketek általános iskolái XIV. spartakiádjának vendégei voltunk

Dr. Csányi Yvonne: Att Undervisa 1977/5. 1977/6.

Dr. Csabay Lászlóné: Vakok Világa 1978. május, június, augusztus

Mérei Vera: Taníts meg beszélni. Útmutató hallássérült kisgyermekek szülői számára

Mérei Vera: Ruth Becker: Früherziehung geschädigter Kinder (Sérült gyermekek korai nevelése)

 

===================================================================

 

1978/4

Szám: 4

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Dr. Csabay Lászlóné: Az iskoláskorú gyermekek vízusának megítélése és a látásteljesítmény változásainak értékelése

Dr. Buday József: A fej antropometriai vizsgálata oligofrén gyermekeknél

Dr. Göllesz Viktor - dr. Hegedűs György - Pajor Bertalanné - Páricska Katalin: Értelmi fogyatékos gyermekek családon belüli életmódjának néhány jellemző vonása

Gáspár Ágota: A család mint örömélmények forrása három különböző családi környezetű gyermekcsoportnál

 

TOVÁBBKÉPZÉS

László András: Törekvések a siketek beszédnevelésének korszerűsítésére

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Dr. Bán Károlyé - Fodor Jánosné - Obermayer Györgyi: Önállóságra nevelés az oktatás folyamatában

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Titkárság: Közgyűlés

Titkárság: Elnökségi határozat az 1978. évi MAGYE kitüntetésekről

 

RENDEZVÉNYEK

Gordosné dr. Szabó Anna: VII. Országos Szakmai Konferencia

 

FÓRUM

Szerkesztőség: A VII. Országos Szakmai Konferencia munkájából

Dr. Göllesz Viktor: Megnyitás

Mesterházi Zsuzsa: Beszámoló az Értelmi-fogyatékosságügyi Szakosztály 1. sz. kerekasztal megbeszéléséről

Sziklay Béla: Beszámoló az Értelmi-fogyatékosságügyi Szakosztály 2. sz. kerekasztal megbeszéléséről

Hittig Ágoston: Beszámoló az Értelmi-fogyatékosságügyi Szakosztály 3. sz. kerekasztal megbeszéléséről

Vass László: Beszámoló a Hallás-Fogyatékosságügyi Szakosztály kerekasztal megbeszéléséről

Dr. Méhes József: Beszámoló a Látás-fogyatékosságügyi Szakosztály kerekasztal megbeszéléséről

Csávás Csilla: Beszámoló a Mozgásfogyatékosságügyi Munkabizottság kerekasztal megbeszéléséről

Dr. Végh Endre: Beszámoló a Gyógypedagógiai Iskolaegészségügyi Szakosztály kerekasztal megbeszéléséről

Vinczéné Bíró Etelka: Beszámoló a Logopédiai Szakosztály kerekasztal megbeszélésétől

B. Aczél Anna: Beszámoló a Pszichopedagógiai Szakosztály kerekasztal megbeszéléséről

Csetneky László: Beszámoló a Kriminálpedagógiai Szakosztály kerekasztal megbeszéléséről

Gordosné dr. Szabó Anna: Összefoglaló értékelés, bezárás

 

FIGYELŐ

Dr. Csányi Yvonne: Att Undervisa 1978/1. 1978/2.

 

===================================================================