Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)A Gyógypedagógiai Szemle tartalomjegyzéke - 1979.

 

1979/1-2

Szám: 1-2

 

Illyés Gyula: Tisztelet a gyógypedagógusoknak

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Dr. Pálhegyi Ferenc - Gede Lívia: Társadalmi sztereotípiák fogyatékosokkal kapcsolatban

Ph. Dr. Pavlovkin, M.: A koraszülött gyermekek érési problémái

Dr. Göllesz Viktor: Felnőttkorban megvakultak elemi rehabilitációjáról

Dr. Méhes József: A látási fogyatékos gyermekek olvasási alapkészségének kísérletes vizsgálata legogram metodikával

Vass János: A kisegítő iskolai osztályközösségek strukturális fejlettségszintjének standard értékrendszere

Dr. Göllesz Viktor: A kisegítő továbbképző iskolák helyzete és tapasztalatai

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Révay György: Az értelmi fogyatékosok helyzetének elemzése a szociális integráció szempontjából

László András: A szabadidő-foglalkoztatás jelentősége a hallássérültek szociális integrációjában

Dr. Csányi Yvonne: Anyanyelvi készségek önálló, aktív elsajátítására, alkalmazására nevelés siketeknél

Dr. Méhes József: Beállítódási nehézségek a látási fogyatékosok rehabilitációjában

Kincses Gyula: A nevelőotthoni nevelés jelentősége és eredménye a gyengénlátók rehabilitációjában

Subosits István: Újabb szempontok a beszédstruktúra és beszédkorrekció összefüggéseihez

Csetneky László: A módszertani differenciálás követelménye a kriminálpedagógiában

Murányi-Kovács Endréné: A pszichopedagógia ma és holnap

Dr. Dobos László: Pszichopedagógiai szemlélet és módszerek gyermekvárosi feltételek között

Dr. Benczúr Miklósné - Csávás Dezsőné: Szomatopedagógiai ismeretek alkalmazásának lehetőségei a gyógypedagógia különböző területein

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Uhri Imre: Időskorú hallássérültek kommunikációs nehézségei - megoldási módok

Lenkeiné Simon Márta - Keserű Józsefné: Az értelmi fogyatékos epilepsziás gyermekek fejlesztési lehetőségeiről a budapesti gondozás tapasztalatai alapján

Dr. Püspöky Gabriella: „Gond - gyermek” a csecsemőotthonban

 

FÓRUM

Szerkesztőség: Nyilatkozat az értelmi fogyatékosok általános és különleges jogairól

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Dr. Csányi Yvonne: Svájci gyógypedagógus előadása a MAGYE rendezvényén

 

FIGYELŐ

Dr. Csabay Lászlóné: Vakok Világa 1978. december

 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Ghyczy Györgyné: A homoki gyógypedagógiai intézet tantestületének szlovákiai tapasztalatcseréje

 

FIGYELŐ

Bujdosó Balázs: Tetszik önöknek a művem?

Dr. Buday József: Beiskolázási adatok 1978/79. tanév

Mesterházi Zsuzsa: Az ILSMH 7. Világkongresszusa

Dr. Gábor József: Megjelent...

Dr. Hegedűs György: Egészség 1978. 2. és 3. szám

Dr. Tóth György: Lőrik József: Gyermekvers- és mondóka-gyűjtemény a logopédiai munkához

Dr. Tóth György: Dr. Eke Károly: Titkon innen – titkon túl.  Az orvostudomány műhelyeiből

Dr. Csányi Yvonne: Att Undervisa 1978/3. 1978/4.

Dr. Göllesz Viktor: Vadász János: Sejtek és szövetek képekben

 

===================================================================

 

1979/3

Szám: 3

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Ph. Dr. Lechta, V. - Ph. Dr. Vanhara, L.: A logofóbia, mint a szociális alkalmazkodás tényezője

Dr. Buday József: Adatok a fogyatékos gyermekek pubertáskori fejlődéséhez

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Mu. Dr. Glós J.: Az agyi károsodás értelmezése az ontogenesis szempontjából

Kovács Istvánné - dr. Forstreuter Jánosné: Súlyos értelmi fogyatékosok foglalkozási és társadalmi rehabilitációja

Dr. Csocsán Lászlóné - dr. Holtzer Lóránt: Látássérültek számítástechnikai képzése

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Nagy Zsigmondné: A foglalkoztatásban való részvétel hatása a váci szociális betegotthoni lakók közösségi életére

 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Dr. Göllesz Viktor: Látogatás Pozsonyban

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Dr. Pálhegyi Ferenc: Tanácskozás az értelmi fogyatékosok továbbképzéséről

Mérei Vera: A Logopédus Klub szakmai kirándulása

 

FIGYELŐ

Dr. Tóth Sándorné: A gyengénlátók oktatásának 50. éves jubileumáról

Mesterházi Zsuzsa: Ünnepélyes intézetátadás Dunakeszin

Kemény Ferenc - Bujdosó Balázs: Tanácskozás a rehabilitációs szakdolgozók képzéséről

Kovács Erzsébet: A Magyar Vöröskereszt regionális tanácsadó irodáinak szervezéséről

Mesterházi Zsuzsa: A Magyar Vöröskereszt Országos Családvédelmi Bizottságának ülése

Dr. Hegedűs György: Egészség 1978. 4. és 5. szám

Dr. Gábor József: Megjelent...

Dr. Göllesz Viktor: A Siketek és Nagyothallók 1978/10. 1978/11. 1978/12.

Dr. Csabay Lászlóné: Vakok Világa 1979. január, február, május

Dr. Tóth György: Sándor Éva: Rajztanítás a kisegítő iskolában

Mesterházi Zsuzsa: Ratgeber Familie

Mérei Vera: Susanna Schmidt - Giovannini: Sprich mit mir

Dr. Tóth György: Dr. Komlósi Sándor (szerk.): Neveléstörténeti olvasókönyv

Farkas Erzsébet: Mozgássérültek új egyesülete

Dr. Buday József: Beszámoló a XIV. Nemzetközi Genetikai Kongresszusról

Dr. Csányi Yvonne: Att Undervisa 1978/5. 1978/6.

 

===================================================================

 

1979/4

Szám: 4

 

Szerkesztőség: Köszöntés

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Dr. Göllesz Viktor - Lőrik József - Kemény Ferenc: Iskolázott süketvakok elhanyagolt beszédének jellemzői

Dr. Pazonyi Ilona: A Down kóros gyermekek születésének gyakorisága, szezonalitása és területi megoszlása 1970-1977 között a veleszületett rendellenességek országos nyilvántartása adatai alapján

Dr. Phil. Bachmann, W.: A különpedagógiai tanulók egészségnevelését befolyásoló tényezők

Dr. Csabay Lászlóné: Az általános iskolában tanuló gyengénlátók integrált oktatásának szervezése

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Paraszkay Sára - Vargáné Mező Lilla: Tájékoztatás a gyengénlátó gyermekeket segítő gyógypedagógus utazótanárok működéséről

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Gordosné dr. Szabó Anna: Schwartzer Antal és Károly gyógypedagógiai tevékenysége

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Titkárság: Közgyűlés

Titkárság: Elnökségi határozat az 1979. évi MAGYE kitüntetésekről

 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Schatz Róbert: Svédországi tapasztalatok

 

RENDEZVÉNYEK

Gordosné dr. Szabó Anna: VIII. Országos Szakmai Konferencia

 

FIGYELŐ

Dr. Buday József: „Tanulási nehézségek a matematikában”

Váradi Péterné: „Figyelem, fehér bot!”

Dr. Hegedűs György: Egészség 1978/6.

Dr. Göllesz Viktor: Hallássérültek 1979/1. 1979/2. 1979/3. 1979/4. 1979/5.

Dr. Rendi László: Vöröskereszt Világnap

Csocsánné Horváth Emmy: Beszámoló a Hajdú-Bihari Szemészeti Hónap keretében rendezett tudományos tanácskozásról

Dr. Tóth György: Dr. Pálhegyi Ferenc (szerk.) Mit tegyünk, hogy életünk teljesebb legyen?

Dr. Tóth György: Madarász Márta - Nagy Zoltán - Molnár Györgyné: A természeti ismeretek tanítása a kisegítő iskolában

Dr. Tóth György: Madarász Márta (szerk.): Szöveggyűjtemény a kisegítő iskolai természeti ismeretek tanításához

 

===================================================================