Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)A Gyógypedagógiai Szemle tartalomjegyzéke - 1980.

 

1980/1

Szám: 1

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Dr. Horváth László - dr. Buday József: Down-kóros gyermekek testi fejlődésének hosszmetszeti vizsgálata

Csocsánné Horváth Emmy: Új pontírásos matematikai jelölések használata a Vakok Általános Iskolájában

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Viszlay Jánosné: Tapasztalataink a bélyeggyűjtő szakkör munkájáról

 

FÓRUM

Dr. Tóth György: Fővárosi foglalkozási rehabilitációs tanácskozás

Dr. Novoszel Tibor: Kétoldali alsóvégtag-bénultak sorsa az orvosi rehabilitáció után

Dr. Gábor József: A fogyatékosok szakmunkásképzésének problémáiról

Dr. Váradi Lajos: A fogyatékos fiatalok pályairányítása Budapesten

Major Mária: A súlyos fogyatékosok élet- és munkakörülményei a tanácsi szociális foglalkoztatókban

Dr. Solymos Gyula: A foglalkozási rehabilitáció időszerű kérdései a tanácsi iparban

Kovács Istvánné: Foglalkozási rehabilitáció és gondoskodás a budapesti szociális intézetekben

Dr. Tóth György: Összefoglaló értékelés

 

TANULMÁNYÚT, TAPASZTALATCSERE

Németh Lászlóné: Svédországi tapasztalataimból

 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Dr. Bődör Jenő - dr. Tóth György: Beszámoló Zamszkij professzor hazánkban tett tanulmányútjáról

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Dr. Göllesz Viktor: Együttműködési szerződés

 

FIGYELŐ

Ondrej Matuska: SSLV Losoncon rendezett szakmai szeminárium

Dr. Göllesz Viktor: Tíz éves az Att Undervisa

Dr. Hegedűs György: Egészség 1979. 1. és 2. szám

Dr. Tóth György: Gosztonyi Jánosné: Iskolaéretlen tanulók az első osztályban; Tanulmánygyűjtemény a kompenzáló nevelésről

 

===================================================================

 

1980/2

Szám: 2

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Dr. Göllesz Viktor - dr. Buday József - dr. Csabay László - dr. Hegedűs György - dr. Rendi László: A táplálkozási szokások és a testi fejlődés néhány összefüggése (Előzetes közlemény I.)

Farkas Miklós: A hallókészülékek alkalmazásának pedagógiai lehetőségei a siketek beszédtanításában

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Fekete János: A team-munka igénye és akadályai az alkoholisták rehabilitációjában

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Nagy Gyula: A kisegítő iskolai tanulók továbbképzésének tapasztalatai

 

FÓRUM

Knopp András: Felszólalás rendkívüli főiskolai tanácsülésen

Lányiné dr. Engelmayer Ágnes: Felszólalás rendkívüli főiskolai tanácsülésen

Gordosné dr. Szabó Anna: Felszólalás rendkívüli főiskolai tanácsülésen

 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Dr. Bődör Jenő - dr. Tóth György: Beszámoló Lubovszkij professzor látogatásáról

 

FIGYELŐ

Dr. Tóth György: A gyermekek védelme és jogai hazánkban

Dr. Gábor József: Megjelent...

Dr. Göllesz Viktor: Hallássérültek: 1979/6. és 7 szám

Bujdosóné Ács Éva: International Rehabilitation Review 1979/1.

Dr. Tóth György: Pataki Ferenc: Társadalomlélektan és társadalmi valóság

Dr. Tóth György: Hanák Katalin: Társadalom és gyermekvédelem

Dr. Tóth György: Dr. Boldizsár Mária-dr. Forray Katalin-Gubi Magda-Vadász Terézia-dr. Veszprémi László: Mit tettünk értük?

Dr. Tóth György: Benedek István: A gyógyítás gyógyítása, orvosi-orvostörténeti tanulmányok

Dr. Tóth György: Dr. Szabó Pál: A kisiskolás (6-10 év)

Dr. Tóth György: F. Várkonyi Zsuzsa: Baj van a gyermekemmel

 

IN MEMORIAM

Dr. Bődör Jenő: Zsozefina Iljinicsna Sif (1904-1979)

 

===================================================================

 

1980/3

Szám: 3

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Vasek, Stefan Ph. dr.: Az olvasásteljesítmény és néhány meghatározójának egymáshoz való viszonya

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Révay György: Hozzászólás a kisegítő iskolai továbbképző tagozatokkal kapcsolatos vitához

 

FÓRUM

Dr. Tóth György: Tudományos tanácskozás „A területi utógondozás és a rehabilitáció összefüggései” időszerű kérdéseiről Berettyóújfalun

Dr. Balajthy Béla: Schizophreniás betegek rehabilitációjának helyzete, egy területi ellátást nyújtó vidéki elmeosztály viszonylatában

Lukács Lászlóné: Intézeti elhelyezést nem igénylő fogyatékosok területi gondozásáról, rehabilitációjának tapasztalatairól

Szilaj Pálné: A kisegítő iskola nyolc osztályát végzett tanulók további sorsa

Dr. Benke Mária - dr. Hidasi József: A hencidai psychiátriai rehabilitációs osztály adottságai, gyógyító munkája

Dr. Mészáros Etelka: Psychiátriai betegeink rehabilitációs kérdései

Sziráki Katalin: Kisegítő iskolát végzett állami gondozottak utógondozási problémái a tanácsi gyermekvédelmi tapasztalatok tükrében

Révay György: A homoki gyógypedagógiai intézet utógondozó munkájáról

Csík Árpádné - Kemény Ferenc: Kisegítő iskolát végzett fiatalok rehabilitációja üzemi körülmények között

Pethő László - Bujdosó Balázs: Fogyatékosok foglalkoztatásának tapasztalatai célvállalati védőmunkahelyen

Nagy Vendelné: A fogyatékosok gondozása a szociális foglalkoztatásban

Demény Gábor - Lengyel K. Péter: Felnőtt értelmi fogyatékosok napközi otthonának megszervezése és tapasztalatai

 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Dr. Csocsánné Horváth Emmy: SSLV Nagyszombatban rendezett konferenciája

 

HÍREK

Szerkesztőség

 

===================================================================

 

1980/4

Szám: 4

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Dr. Buday József - dr. Göllesz Viktor - dr. Hegedűs György - Kelédi László - dr. Rendi László: A táplálkozási szokások és a testi fejlődés néhány összefüggése (Előzetes közlemény II.)

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Füzesi Emilné (Hegedűs Ágnes): A korai nevelés és fejlesztés megkezdése a gyógypedagógiai óvodában (I. rész)

Szabó Piroska: Pszichodrámacsoport deviáns adolescens lányokkal

 

FÓRUM

Dr. Vas Tibor: Keller Helén Emlékünnepély megnyitó

Gordosné dr. Szabó Anna: Gondolatok a gyógypedagógusi hivatásról Keller Helénre emlékezve

Dr. Méhes József: Gyógypedagógiai megoldás a magyar süketvakok nevelésében

Lányiné dr. Engelmayer Ágnes: Keller Helén Emlékünnepély - zárszó

 

TANULMÁNYÚT, TAPASZTALATCSERE

Csocsánné Horváth Emmy: Tanulmányúton a Német Szövetségi Köztársaságban

 

FIGYELŐ

Dr. Buday József: Beiskolázási adatok 1979/80. tanév

Dr. Gábor József: Megjelent...

Dr. Csabay Lászlóné: Vakok Világa 1979. november, december

Dr. Tóth György: Dr. Pálhegyi Ferenc: Látássérültek kognitív funkciói

Párdányi Dóra: Etienne Boltanski: L'Enfant Handicapé

Dr. Buday József: Beszámoló a VIII. Bartos Dermatoglypha Szimpoziumról

Dr. Buday József: Beszámoló a Magyar Biológiai Társaság XIII. Vándorgyűléséről

Dr. Csányi Yvonne: Att Undervisa 1979/5. és 6. szám

Göllesz Zoltán: Co-Action Programme, Co-Action Newsletter of the Unesco Cooperative Action Programme 1980.

Göllesz Zoltán: International Rehabilitation Review 1980/1.

Dr. Göllesz Viktor: Kerekasztal-megbeszélés

Nierner Istvánné: Vöröskereszt „Fórum” értelmi fogyatékos gyermekek szülei számára

Dr. Tóth György: A Budapest Főváros VII. ker. Tanács V. B. Szociális Foglalkoztatója bemutató kiállítása főiskolánkon

Dr. Tóth György: „Vöröskereszt a fogyatékosokért” témakörű kiállítás főiskolánkon

Dr. Tóth György: Csabay Lászlóné dr.-dr. Szegedi Mártonné: Ha baj van a gyermek látásával...

Dr. Tóth György: Joódy Anna: Útmutató a vakok családlátogatását végző társadalmi aktivistáknak

Dr. Tóth György: Mesterházi Zsuzsa: Számolás-mérés (matematika) tanítása a kisegítő iskolában

Dr. Tóth György: Kabainé Huszka Antónia: Tanuljunk meg gyermeknyelven

 

===================================================================