Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)A Gyógypedagógiai Szemle tartalomjegyzéke - 1984.

 

1984/1

Szám: 1

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Vékássy László: Dadogók száj formafelismerésének vizsgálata

Mangel Gyöngyi - Szabó Gábor: Aminoacidopathia szűrés értelmi fogyatékosok körében

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Dr. Pálhegyi Ferenc: A fogyatékosság bélyegének pszichodinamikája

Daru Gerőné: A vakság mint életvitelt gátló tényező

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Jancsó Györgyné: Gyermekkori hangképzési hibák kezelési terve

Kelédi Gábor: Budapesti siket tanulók családi környezetben eltöltött idejének hasznosítása az ötnapos munkahét bevezetése előtt és után

Dorkó Györgyné: A felnőttkorban megvakultak elemi rehabilitációja

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Dr. Tóth György: Beszámoló a MAGYE 1983. XII. 9-i tisztújító közgyűléséről

 

TANULMÁNYÚT, TAPASZTALATCSERE

Kelédi Gábor: Gyógypedagógia Nicaraguában

Dr. Buday József: Beszámoló az Amerikai Egyesült Államokban tett tanulmányútról

Lányiné dr. Engelmayer Ágnes: Gondolatok a felnőtt középsúlyos értelmi fogyatékosok élet- és lakáskörülményeiről

 

FIGYELŐ

Dr. Fehér Miklós: Beszámoló a Magyar Rehabilitációs Társaság IV. vándorgyűléséről

Révay György: Tájékoztató a Szociálrehabilitációs Szövetség tisztújító közgyűléséről (1983)

Dr. Tóth György: Beszámoló a Fehér Bot nemzetközi napja alkalmából rendezett tudományos ülésről

Dr. Ormainé Huba Judit: Felix Mattmüller: A baseli „Kleinklassen”, mint alternatív iskola

Dr. Buday József: Információk az EASE-ról

Dr. Hegedűs György: Egészség c. folyóirat 1982. 6. sz.

 

===================================================================

 

1984/2

Szám: 2

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Dr. Göllesz Viktor: Gyógypedagógia a numizmatikában I.

Dr. Ormainé Huba Judit - dr. Erdélyi Pál: Minimális agyi dysfunkció

Lőrik József: Adalékok a többváltozatú névszótövek gyermeki elsajátitásához

Dr. Buday József - dr. Eiben Ottó - Kaposi Ilona: Felnőtt Down-kórosok testalkata

Kincses Gyula: A világítás és a teljesítmény kapcsolatának vizsgálata iskolaköteles gyengénlátók között

Tölgyszéki Gyuláné: A kisegítő iskolai tanulókat nevelő család szocializációs funkciója a családrajz vizsgálatok tükrében

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Marosits Istvánné: Logopédiai vizsgálatok a dyslexia prevenciós csoportok szervezésekor

Jancsó Györgyné: Tapasztalatok a dystonométer gyakorlati használhatóságáról

 

IN MEMORIAM

Méhes József: Búcsú Maitz Jánostól

 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Gállos Ilona: Tapasztalatcsere látogatás

Lechta, Viktor: 30 éves a szervezett logopédiai hálózat Szlovákiában

Spiteri, Mary-Anne: Speciális pedagógia a Máltai Köztársaságban

Csocsán Lászlóné: Beszámoló a III. Nemzetközi Siketvakügyi Konferenciáról

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSEINK

A fogyatékosok egészségnevelése érdekében

 

FIGYELŐ

Dr. Buday József: Beiskolázási adatok 1983/84. Tanév

 

===================================================================

 

1984/3

Szám: 3

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Dr. Göllesz Viktor: Gyógypedagógia a numizmatikában II.

Vékássy László: Dadogók nemverbális kommunikációjának vizsgálata interakciós helyzetben

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Dr. Veres Judith: Felelősségünk a gyermekek egészségének védelmében

Kutrovácz Dezső: Az iskolaszanatóriumban folyó pedagógiai munka a gyermekek rehabilitációja érdekében

Dr. Dombi Alice: Tanárjelöltek pedagógiai, mentálhigiénés tevékenysége gyermekkórházban

Kollárová, Ema: Szomatopedagógia értelmezése Csehszlovákiában

Boresová, Anna: A kórházi oktatás elméleti és gyakorlati kérdései

Vassné Kovács Emőke: A magyar logopédia legújabb fejlődése

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Marosfalvi Ernőné - Mihályi János - dr. Végh Endréné - Révai György: A testnevelés és sport helyzete a homoki gyógypedagógiai intézetben

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Dr. Tóth György: A MAGYE Gyógypedagógiai Iskolaegészségügyi Szakosztálya és a B.G.Gy.T.F. Tudományos Tanácsa közös rendezvényéről

Dr. Tóth György: Beszámoló a Louis Braille születésének 175. évfordulója alkalmából rendezett emlékülésről

Angyalossy Zsuzsanna: Kerekasztal-megbeszélés a vakok foglalkoztatásának helyzetéről a segédeszköz-ellátás tükrében

 

TANULMÁNYÚT

Dr. Csocsán Lászlóné: A vakok új nemzetközi szervezetéről

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSEINK

Dr. Benczúr Miklósné: Hírek a mozgásfogyatékosságügy területéről

 

FIGYELŐ

Vassné Kovács Emőke: Kempelen Farkas emlékezete

Lőrik József: Kempelen Farkas Születésének 250. évfordulójára

Subosits István: 10 éves a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete

Sáhó Erzsébet: Beszámoló a B.G.Gy.T.F. Szociális Szervezői Tanszékének nyilvános tanszéki értekezletéről

Dr. Buday József: UCIR the Interconnector (University Center for International Rehabilitation)

Dr. Csányi Yvonne: SFSP. Az Att Undervisa 1984. 2. száma

Nagy Vendelné: A SSLV tisztújító küldöttgyűléséről

Dr. Tóth György: dr. Bődör Jenő: Korrekciós nevelés

Lőrik József: Magyar verbális asszociációk 1. (szerk.: Papp F. és Lengyel Zs.)

Dr. Tóth György: Kozma Tamás: Az oktatás fejlesztése: Esélyek és korlátok

 

===================================================================

 

1984/4

Szám: 4

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Dr. Göllesz Viktor - dr. Buday József - dr. Hegedűs György - Kaposi Ilona - Kelédi László: A táplálkozási szokások és a testi fejlődés néhány összefüggése (Befejező közlemény)

Dr. Méhes József: Új kísérleti módszerek a pontolvasás felgyorsítására

Vékássy László: Dadogók száj formafelismerésének összehasonlító vizsgálata

Dr. Göllesz Viktor: Szimbólumok a fogyatékosságügyben

Dr. Buday József: Down-kóros gyermekek növekedésének néhány jellemzője

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Montágh Imre: Színpadi beszéd

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Dr. Parais Lajosné: A veszélyeztetettség kérdése a kisegítő iskolában - tapasztalatok az esztergomi kisegítő iskolában

Törzsök Károlyné: Továbbképző tagozatunk működése

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Dr. Tóth György: MAGYE XII. Országos Szakmai Konferencia (1984.)

 

FIGYELŐ

Dr. Tóth György: Tisztelet a gyógypedagógusoknak

Dr. Csocsánné Horváth Emmy: Egy új Braille-tábláról

Dr. Tóth György: Új főiskolai tankönyveinkről

Dr. Bernolák Béláné: Mozgáskorlátozottak sportja (szerk.: dr. Benczúr Miklósné)

Dr. Tóth György: Korrekció a kisegítő iskolában (összeállította és szerkesztette Forrai Mihály)

Dr. Tóth György: dr. Eke Károly: Lélek és test

Dr. Tóth György: Hermann Imre: Az ember ősi ösztönei

 

===================================================================