Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)A Gyógypedagógiai Szemle tartalomjegyzéke - 1983.

 

1983/1

Szám: 1

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Dr. Sáfrán Antal - Subosits István: Az oesophagus beszéd hangszínének néhány jellemző vonása

Pataki László: Gondolatok a beszédgyógyításról; a logopédiai meghatározása

Gerebenné Várbíró Katalin: Akadályozott beszédfejlődésű gyermekek pszichikus fejlettségének sajátosságai óvodáskorban

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Dr. Méhes József: Szemléletváltozások a fogyatékosságügyben

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Csabay Katalin: Komplex korrekciós tevékenység a logopédiai óvodában

Dr. Fekete Béla: A továbbképző tagozat szerepe a rehabilitációban

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Dr. Tóth György: A MAGYE 1982. évi rendezvényei

 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Dr. Csocsán Lászlóné: Elektronikus segédeszközök bemutatója Budapesten

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSEINK

Dr. Göllesz Viktor: Gondolatok a Szociálrehabilitációs Szövetség 1983. évi rendezvénytervéhez

 

FIGYELŐ

Dr. Csocsán Lászlóné: UNESCO kiadvány 1981. november 2-7. Konferencia

Dr. Csányi Yvonne: Tömegkommunikáció és fogyatékosság

Sáhó Erzsébet: Szociális gondoskodás 1982. 4.

Dr. Hegedűs György: Egészség 1982. 1.

Mesterházi Zsuzsa: Sander, Elisabeth: Tanulási zavarok, Lernstörungen

 

===================================================================

 

1983/2

Szám: 2

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Vékássy László: Milyen szerintem a jó logopédus (Dadogók válaszai a kérdésre)

Lőrik József - dr. Kivovics Péter - Kispál Arlette: Egy ritka fogbetegség (oligodontia) protetikai és logopédiai megoldása

Szebényiné Nagy Éva: Dyslexiás gyermekek családvizsgálata különös tekintettel a nyelvi szocializáció és a hátrányos helyzet összefüggéseinek elemzésére

Kincses Gyula: Az iskolaköteles gyengénlátók kézpeferenciája

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Dr. Papp István - dr. Radnai Tibor - Fetzer Anna - Kacsó Irén - Pataki Miklósné - Tóth Zoltánné: A beszédfejlődés elősegítése anyagunkban

 

FÓRUM

Hittig Ágoston: 10 éves a Foglalkoztató Iskola

Klambauer Edit: A védőmunkahely fontossága a „Bevezetés a termelőmunkába” c. tantárgy oktatásánál

Kissné Haffner Éva: A gyógypedagógiai óvodák története

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Dr. Chikán Csaba - dr. Göllesz Viktor: A rehabilitációban érdekelt egyesületek és érdekvédelmi szervezetek vezetőinek tanácskozása

Sáhó Erzsébet: A szociális rehabilitáció határproblémái

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSEINK

Dr. Göllesz Viktor: Együttműködési megállapodás a MAGYE és a KISZ Ózd városi-járási Bizottsága között

 

FIGYELŐ

Dr. Buday József: Beiskolázási adatok 1982-83. tanév

Dr. Tóth György: Speciálna Pedagogika 1982. II.

Sáhó Erzsébet: Szociális gondoskodás 1983. l.

Dr. Pálhegyi Ferenc: Vakok Világa 1982. évfolyam

Dr. Hegedűs Görgy: Egészség 1982. 2., 3.

Dr. Tóth György: Sárikné Major Erzsébet-Újváriné Izsó V.: Orosz nyelvű szemelvénygyűjtemény

Dr. Tóth György: Gyógyító tudósok Szerk.: Dr. Kövesné Terstyánszky Edit

Dr. Tóth György: Világtörténet évszámokban, Összeállította: Engel Pál és Ormos Mária

Dr. Tóth György: A vizuális kultúráról. Szerk.: S. Nagy Katalin

Dr. Hárdi lstván: Mental retardation Szerk.: Jakab Irén

 

===================================================================

 

1983/3

Szám: 3

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Lőrik József: Pedagógusok beszédének mennyiségi és minőségi jellemzői

Vékássy László: A dadogók nonverbális kommunikációjának vizsgálata

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Dr. Tóth György - Páricska Katalin: Környezetismeret-környezetvédelem: gondolatok a környezetvédelem tanításáról a kisegítő iskolában

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Nagy Vendelné - Sáhó Erzsébet: A szociális foglalkoztatók sajátos szerepe a felnőtt értelmi és halmozottan fogyatékosok területi gondozásában

 

FÓRUM

Dr. Bódi István: Külső felvilágosító propagandamunka a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségében

Daru Gerőné: A magyar vakügyi propaganda a külföldi tapasztalatok tükrében

Volentics Anna: Adatok a nevelőotthoni utógondozás hatékonyságához

Tölgyszéki Gyuláné: A kisegítő iskolát végzett tanulók nyomonkövetésének tapasztalataiból

Dr. Thaly Gedeonné: Az alkoholisták rehabilitációjának családterápiás vonatkozásairól

Czemmelné Bálint Gyöngyi: A családpolitika gyakorlatából

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Farkas Miklós: Nagyothallás - funkcionális akadályozottság, Szakmai kerekasztal tanácskozás

 

FIGYELŐ

Dr. Tóth György: A „szociális gondoskodás” bibliográfiája. Szerk.: Sáhó Erzsébet

Sáhó Erzsébet: Szociális gondoskodás 1983. 2.

Dr. Hegedűs György: Egészség 1982. 4-5.

Dr. Tóth György: Mészáros István: Mióta van iskola?

Dr. Tóth György: Csocsánné Horváth Emmy-Fintáné Őrsi Anikó: Út az érettségiig

Dr. Tóth György: Nagy László bibliográfia

Mérei Vera: Hatos Gyula-Krausz Éva: Gólya, gólya, gilice

Dr. Csocsán Lászlóné: Egy új szakmai folyóiratról

 

===================================================================

 

1983/4

Szám: 4

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Ph. Dr. Ladislav Kosc, CSc.: Gyermekek matematikai képességének és e képességek fejlődési zavarainak tanulmányozása a bratislavai Gyermekpszichológiai és Patopszichológiai Kutató Intézetben

L. I. Beljakova: A dadogás komplex klinikai-fiziológiai és pszichológiai-pedagógiai megközelítésének távlatai

Hegedűs György - Buday József - Göllesz  Viktor - Kaposi Ilona - Kelédi László: A táplálkozási szokások és a testi fejlődés néhány összefüggése (Előzetes közlemény V.)

Dr. Csányi Yvonne: Hallássérültek integrált oktatása

Szőllősi Ferenc: Ismételt szóasszociációs vizsgálat felső tagozatos vak tanulókkal

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Vékássy László: A logopédus néhány teendője a kezelés elején

Hídvégi Márta: Néhány gondolat az áthelyezési eljárás során elutasított, általános iskolában továbbtanuló gyermekekről

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Dr. Tóth György: MAGYE XI. Országos Szakmai Konferencia

Dr. Tóth György: Előadás a halmozottan sérültek kommunikációs lehetőségeiről

 

IN MEMORIAM

Dr. Csocsán Lászlóné: Emlékezés dr. Vas Tiborra

 

FIGYELŐ

Dr. Tóth György: Andragógiai értelmező szótár, (Szerzők: Harangi László-Magyar Edit, szerk.: Csiby Sándor)

Dr. Tóth György: Egy útmutató pedagógus Nagy László élete és munkássága (Köte Sándor)

Dr. Tóth György: A fegyelmezett személyiség kialakítása (Dr. Kozéki Béla)

Ajtony Péter: Brencsán János: Új orvosi szótár

Dr. Tóth György: A mozgásszervi sérültek rehabilitációja (Dr. Egyed Béla)

Dr. Tóth György: Az orvos és a beteg (Magyar Imre)

Dr. Tóth György: Módszertani közlemények gyűjteménye, Miskolc - Gyermekváros 1973-1983. Szerk.: Dr. Dobos László

Dr. Tóth György: A képességfejlesztő iskoláért (Egy pedagógiai akció-kutatás) Szerk.: Zsolnai József

Dr. Tóth György: A veleszületett fogyatékosság megelőzése. Szerk.: Pintér Attila

 

===================================================================