Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)A Gyógypedagógiai Szemle tartalomjegyzéke - 1982.

 

1982/1

Szám: 1

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Dr. Buday József: Érzékszervi fogyatékos leányok menarche-kora

Dr. Héra György - Béndekné Kurovszky Ildikó: Az atípusos redők vizsgálata értelmi fogyatékos gyermekeknél

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Pákozdiné Kenderessy Katalin: Kapcsolat a szülői házzal

Torda Ágnes: Dyslexia-vizsgálat a logopédiai gyakorlatban

 

TANULMÁNYÚT, TAPASZTALATCSERE

Montágh Imre: Beszédnevelő tanárok kongresszusa Halléban 1981.

 

FIGYELŐ

Csocsánné Horváth Emmy: Rehabilitation of the visually-disabled and the blind at different ages. (Különböző életkorú látássérültek rehabilitációja)

Vermes Éva: Egy emelőszerkezet, amely átvitt értelemben is felemel

Csocsánne Horváth Emmy: A Desy-féle számolótábláról

Dr. Csabay Lászlóné: Vakok világa 1980. 4. sz.

Dr. Tóth György: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum témabibliográfiák, T 215. Gyógypedagógia 1975-1979.

Göllesz Zoltán: UNESCO Co-Action Program 1981.

Dr. Csányi Yvonne: Tanulók szabadidő eltöltése az NSZK-ban különös tekintettel a tanulásban akadályozott tanulókra (Bachmann, Walter)

Mesterházi Zsuzsa: Bröse, B. és mtsai: Die Aktivierung des Hilfsschulkindes durch Aufgaben

Dr. Tóth György: Műveltségkép az ezredfordulón

Dr. Tóth György: Dr. Czeizel Endre: Tanácsok a rendellenességgel született gyermekek ellátásához

Daru Gerőné: A vakvezető kutyaképzés, mint új feladat a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének tevékenységi körében

Dr. Tóth György: Új tankönyvek a B. G. GY. T. F.-n: Gordosné Dr. Szabó Anna: Gyógypedagógia, Dr. Pálhegyi Ferenc: Személyiséglélektani kalauz

Dr. Tóth György: Balneológia - Rehabilitáció - Gyógyfürdő-ügy c. folyóirat 1980.1. sz.

Dr. Buday József összeállítása: Beiskolázási adatok 1981-82. tanév

Dr. Tóth György: Ismerjük meg, segítsük őket! Szerk.: Kovács Csongor

Dr. Tóth György: Dr. Pálhegyi Ferenc: A látás nélkül meghódított világ - Fejezetek a vakok pszichológiájához

Dr. Tóth György: Hantos János: A Magyar Vöröskereszt 100 éve - Emberiesség háborúban és békében

 

===================================================================

 

1982/2

Szám: 2

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Lenkeiné Simon Márta - dr. Kiszely Katalin - dr. Pintér Anna: Egyes környezeti tényezők szerepe értelmi fogyatékos epilepsziás gyermekek pszichés tüneteiben

Tóth László: A gyengénlátó tanulók személyiségének vizsgálata kérdőíves módszerrel

Lőrik József: Állami gondozott óvodások fonémaállományának fejlettsége

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Rózsáné Czigány Enikő - dr. Baksa József: Az égési sérült gyermekek pszichopedagógiai foglalkoztatása gyermeksebészeti osztályon

Ghyczy Györgyné: A társadalmi beilleszkedést elősegítő utógondozás intézetünkben

 

FÓRUM

Révai György: Vitatható-e az utógondozás szükségessége?

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Dr. Tóth György: A MAGYE 1981. évi közgyűléséről

Dr. Tóth György: Értelmi fogyatékosság - testnevelés és sport. Tudományos ülés a MTA-n

Dr. Csocsán Lászlóné: Egy kiállítás megnyitásáról

 

FIGYELŐ

Dr. Tóth György: Rokkantak Nemzetközi Éve 1981.

Dr. Tóth György: Együtt - egymásért!

Dr. Tóth György: Gyakorlati tudnivalók mozgásfogyatékos rokkantak számára. Szerk.: Dr. Novoszel Tibor

Dr. Tóth György: Bárány Lajos: Foglalkozási rehabilitáció

Dr. Csányi Yvonne: Unesco Courier 1981.

Dr. Tóth György: Látássérültek személyiség- és csoportproblémái. Szerk.: Dr. Pálhegyi Ferenc

Dr. Tóth György: A Gyógypedagógia bibliográfiája 1955-1980. Összeállította: Hatos Gy. és Kovács Cs.

Dr. Tóth György: J. Turner: Az értelmi fejlődés

Dr. Tóth. György: Winkel, R.: Pedagógiai pszichiátria

Dr. Tóth György: Dr. Nagy József: Köznevelés és rendszerelmélet

Dr. Tóth György: Tanulmányok a társadalmi beilleszkedési zavarok köréből. Szerk.: Miltényi K. és Münnich I.

 

===================================================================

 

1982/3

Szám: 3

 

Szerkesztőség: Előszó az Otázky Defektológie különszámához

 

Prof. Ph. Dr. Frantisek Kábele, CSc. - Doc. Ph. Dr. Stefan Vasek,CSc.: A fogyatékosok szocializációja és reszocializációja Csehszlovákiában

Ph. Dr. Anna Boresová: A fogyatékos gyerekek integrációjának néhány csehszlovákiai problémájáról

Doc. Ph. Dr. Jaroslav Stipek, CSc.: A fogyatékos egyén személyiségfejlesztésének szociális aspektusai

Doc. Rn. Dr. Ivan Drobny, CSc.: A fogyatékosok növekedése

Ph. Dr. Michal Pavlovkin CSc. - ing. Miroslav Csecser: Értelmi fogyatékos gyermekek táplálkozási szokásai Csehszlovákiában

Ph. Dr. Ján Skott: Kisegítő iskolai tanulók érdeklődése

Ph. Dr. Ivan Ucen: Értelmi fogyatékos tanulók körében szerzett csehszlovákiai tapasztalatok a magyar számtani munkalapokkal

K. Mináriková - J. Csernay - E. Jadronová: A Down-kóros gyermekek részére Szlovákiában létrehozott üdülőtáborokban szerzett tapasztalataink és vizsgálataink

Ph. Dr. Jiri Kracik: A mozgássérültek társkapcsolatairól

Ph. Dr. Viktor Lechta, CSc.: A vak gyermek néhány beszédfejlődési sajátossága

Ph. Dr. Lubos Chaloupka, CSc.: Értékek, értékorientáció a viselkedési zavarokban szenvedő gyerekeknél és fiataloknál

Ph. Dr. Elena Hapáková: Változások a Trenčin-Zlatovce Gyermekváros informális struktúrájában

 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Dr. Tóth György: 180 éves a magyar gyógypedagógia. Az Otázky Defektológie különszámáról

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Dr. Tóth György: A MAGYE X. Országos Szakmai Konferenciája

 

===================================================================

 

1982/4

Szám: 4

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Ph. Dr. Beáta Žatková: Beszédfejlődési tényezők elemzése a szájpad- és ajakhasadékos populációnál

Ondrej Matuska: A változó feltételek hatása a hallássérült gyerekek nevelésére, oktatására

 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Dr. Tóth György: Az Att Undervisa különszámáról

Walter Lund: Egy közös cél felé

Sten Engstrand: Iskoláinknak tovább kell fejlődnie

Stig-Ulf Ekendahl: A különleges iskola - egy széles hatókörű iskola

 

FÓRUM

Dr. Pálhegyi Ferenc: A gyógypedagógiai pszichológia emberképe

Dr. Illyés Sándor: Biológiai sérülés és emberkép

Lányiné dr. Engelmayer Ágnes: A fogyatékosok szocializációjának lehetséges útjai

Dr. Bődör Jenő: Általános és speciális vonások a fogyatékosok fejlődésében

Dr. Csányi Yvonne: A kommunikációs zavarok jelentősége a szocializációban

 

FIGYELŐ

Dr. Tóth György: Magyar Életrajzi Lexikon. Főszerk.: Kenyeres Ágnes

Dr. Tóth György: Dr. Herczeg Géza: A humanitárius nemzetközi jog fejlődése és mai problémái

Dr. Tóth György: Új Magyar Lexikon

Dr. Tóth György: Mészáros István: Az iskolaügy története Magyarországon 996-1777 között

Dr. Tóth György: Mérei Ferenc-F. Várkonyi Zsuzsa: Felnőttek között

Ajtony Péter: Jel - kép (a Tömegkommunikációs Kutatóközpont folyóirata) 1982. 4. szám

Dr. Tóth György: Köszöntjük a Humanitást, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége folyóiratát

Dr. Tóth György: Vértes O. András: A magyar leíró hangtan története az újgrammatikusokig

Dr. Tóth György: MAGYE-kiadványok. Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete Alapszabály

Dr. Tóth György: MAGYE-kiadványok. Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete. Sziklay Béla

Dr. Tóth György: Dr. Csocsán Lászlóné-Kovács Csongor: A Vakok Általános Iskolája tantárgypedagógiái II.

Dr. Tóth György: Új tankönyvek a B. G. GY. T. F.-n: Dr. Göllesz Viktor: A fejlődéstan alapjai

Dr. Tóth György: Új tankönyvek a B. G. GY. T. F.-n: Subosits István: A beszédpedagógia alapjai

 

===================================================================