Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)A Gyógypedagógiai Szemle tartalomjegyzéke - 1981.

 

1981/1

Szám: 1

 

Dr. Göllesz Viktor: Rehabilitációs dekád után - Rokkant Fogyatékos Személyek Nemzetközi Éve előtt

Dr. Veres Judith: A Vöröskereszt mindenütt, mindenkiért!

Dr. Csikász Éva: A „Vöröskereszt a fogyatékosokért” kiállítás megnyitója

Gordosné dr. Szabó Anna: A „Vöröskereszt a fogyatékosokért” konferencia megnyitója

Révay György: A homoki Gyógypedagógiai Intézet életre nevelést elősegítő vöröskeresztes tevékenysége

Pápay Ágoston: Beszámoló a martonvásári Foglalkoztató Iskola és Nevelőotthon vöröskeresztes tevékenységéről

Raáb Alajosné: Beszámoló az esztergomi Kisegítő Iskola Vöröskereszt alapszervezetének munkájáról

Németh József: A vöröskeresztes munka helye és szerepe az MM. 1. sz. Fiúnevelő Intézetének oktató-nevelő munkájában

Dr. Hegedűs György: Az egészségnevelés és a Vöröskereszt helye főiskolai oktatásunkban

Újváry József: A fogyatékosok érdekvédelmi szövetségei tevékenységének célja és társadalmi jelentősége

Für Kovács Istvánné: A Magyar Vöröskereszt Baranya megyei társadalmi tanácsadó szolgálata

Hittig Ágoston: A Hazafias Népfront Budapesti Gyógypedagógiai tagozatának tevékenységéről

Simon László: A közösségi élmény szerepe a szomatikusan sérült gyermekek életében

Bujdosó Balázs: A Magyar Vöröskereszt Társadalmi Tanácsadó Szolgálata tevékenysége

Mesterházi Zsuzsa: Hozzászólás a „Vöröskereszt a fogyatékosokért” konferencia előadásaihoz

Dr. Parais Lajosné: Hozzászólás a „Vöröskereszt a fogyatékosokért” konferencia előadásaihoz

Mangel Gyöngyi: Hozzászólás a „Vöröskereszt a fogyatékosokért” konferencia előadásaihoz

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Dr. Hegedűs György - dr. Buday József - dr. Göllesz Viktor - Kaposi Ilona - Kelédi László - dr. Rendi László: A táplálkozási szokások és a testi fejlődés néhány összefüggése (Előzetes közlemény III.)

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Füzesi Emilné (Hegedűs Ágnes): A korai nevelés és fejlesztés megkezdése a gyógypedagógiai óvodában II.

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Vezetőségválasztó közgyűlés

 

FIGYELŐ

Dr. Tóth György: „Fogyatékosok rehabilitációjának időszerű kérdései” című konferencia

Göllesz Zoltán: A Fogyatékosok Nemzetközi Éve híreiből

Göllesz Zoltán: Elfogadták a siketek és nagyothallók nemzetközi szimbólumát

Dr. Csabay Lászlóné: Vakok világa 1980. 1., 2. sz.

Dr. Gábor József: Megjelent...

Dr. Csányi Yvonne: Att Undervisa 1980. 1., 2., 3., 4. szám

 

===================================================================

 

1981/2

Szám: 2

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Dr. Bődör Jenő - dr. Tóth György: Kisegítő iskolai tanulók érdeklődésének pedagógiai-pszichológiai vizsgálata

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Gordosné dr. Szabó Anna: A szocializációs folyamat és a fogyatékos egyén

Csabay Lászlóné dr.: A gyógypedagógiai iskoláztatás jelene és perspektívája

Dr. Mezei Gyula: A gyógypedagógiai oktatás fejlődése és mai gondjai Budapesten

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Füzesi Emilné (Hegedűs Ágnes): A korai nevelés és fejlesztés megkezdése a gyógypedagógiai óvodában III.

Csattos Márta: Újabb hírek az elemi rehabilitációról

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Dr. Tóth György: Köszöntjük a MAGYE Szociális-szervezői szakosztályának megalakulását

 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Dr. Bődör Jenő - dr. Tóth György: Beszámoló L. F. Obuhova tudományos tevékenységéről és főiskolánkon tett látogatásáról

 

FIGYELŐ

Dr. Tóth György: dr. Illyés Sándor (szerk.): Tanulás és értelmi fogyatékosság

Dr. Tóth György: Báthory Zoltán-Gyaraki F. Frigyes szerkesztette Pedagógiai Kézikönyv

Dr. Tóth György: Leontyev: Tevékenység, tudat, személyiség

 

===================================================================

 

1981/3

Szám: 3

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Dr. Hegedűs György - ifj. Kanyó József - Kelédi László: Általános és kisegítő iskolai felső tagozatos tanulók táplálkozási ismeretei

Dr. Fazekas Árpád: A Marfan-syndroma gyógypedagógiai vonatkozásai

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Hatos Gyula: A foglalkoztató iskolai nevelés korrekciós jellege

Mesterházi Zsuzsa: A kisegítő iskolai matematika órák felépítésének sajátos vonásai

Volentics Anna: Az utógondozás szerepe az állami gondozott fiatalok nevelésében, társadalmi beillesztésében

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Vekerdi Iréne: Játékos fonémahallás fejlesztés az óvodában

Vekerdi Zsuzsanna: Óvodáskori beszédhallás fejlesztés

Vékássy László: A dadogók logopédiai házi feladatai

Ilosvai Ferenc: Az anyanyelvi kísérlet négy éve a Siketek (egri) Általános Iskolájában

 

FIGYELŐ

Buday József: Beiskolázási adatok 1980/81. tanév

Dr. Csányi Yvonne: Armin Löve-Peter Billich: Hörhilfen für hörgeschadigte Kinder (Hallókészülékek hallássérült gyermekeknek)

Dr. Csányi Yvonne: Att Undervisa 1981. évi 1. sz.

Dr. Gábor József: Megjelent...

Dr. Csabay Lászlóné: Vakok világa 1980. évi számai 7., 8., 9., 10.

Dr. Tóth György: Beszámoló a Magyar Rehabilitációs Társaság V. Kongresszusáról

 

===================================================================

 

1981/4

Szám: 4

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Dr. Buday József - dr. Göllesz Viktor - dr. Hegedűs György - Kaposi Ilona: A táplálkozási szokások és a testi fejlődés néhány összefüggése (Előzetes közlemény IV.)

Lőrik József - dr. Kivovics Péter: Részleges fogpótlások hangképzési következményei

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Fellendorf, George dr.: A fogyatékos személyek integrációja (ford.: Csányi Yvonne dr.)

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Dr. Simon Gáborné: Imbecillis gyerekek iskolai korrekciós mozgásnevelése

Mesterházi Zsuzsa: Táplálkozástani ismeretek érvényes nevelési és oktatási tervekben, lehetséges konzekvenciák

Varga Zoltánné: A nyitott iskola lehetőségei a siketek beszéd fejlesztésében

Dr. Vékássy László: Silverman, F. H.: The Stuttering Problem Profile - a task that assists both client and clinican in defining therapy goals (A dadogás kérdés profilja - segítő kérdések a kezelt és a kezelő számára a terápiás cél meghatározásához)

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Litauszki Tiborné: Szakmai tanácskozás Debrecenben

 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Dr. Bődör Jenő: A szocialista országok gyógypedagógiai lapszerkesztőinek varsói konferenciájáról

Zsoldos Márta: Stockholmi tapasztalatok

 

RENDEZVÉNYEK

Dr. Tóth György: IX. Országos Szakmai Konferencia

 

FIGYELŐ

Zsoldos Márta: A gyógypedagógiai pszichológia emberképe

Bujdosó Balázs: Százéves a Vöröskereszt

 

===================================================================