Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)A Gyógypedagógiai Szemle tartalomjegyzéke - 1992.

 

1992/1

Szám: 1

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Dr. Csocsánné Horváth Emmy: Domború ábrák alkalmazása a tiflopedagógiában

Dr. Göllesz Viktor - Hajlemász Ildikó: A vakokat segítő azonosítási jelekről

Gúth A. - Tysler, M. - Scheer, P. - Koronthályová, M. - Klenková, M. - Lechta, V. - Kiss, L.: A biológiai visszacsatolás (biofeedback)

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Bachmann, Walter: Építőkövek a gyógypedagógia európai történetéhez

Lányiné dr. Engelmayer Ágnes: A szegénységkutatás és a hajléktalan kérdés gyógypedagógiai és szociálpedagógiai összefüggései egy frankfurti akciókutatásban

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Vékássy László: A dadogó kezelésre jelentkezik

Dr. Csányi Yvonne: Hallássérültek továbbtanulási lehetőségei, különös tekintettel a gimnáziumra

 

FÓRUM

Huberné Firkola Gabriella: „Fejlesztés vagy áthelyezés” - a gyógypedagógia holnap

Bágya Ferencné: A vak gyermekek integrációs neveléséről a korai fejlesztő szemével

 

GYÓGYPEDAGÓGIA-TÖRTÉNETI SZEMELVÉNYEK

Dr. Ranschburg Pál: Írásjelek felfogása

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Gordosné dr. Szabó Anna: Évi rendes közgyűlés (1991)

 

FIGYELŐ

Dr. Torda Ágnes: „Non omnis moriar...

Dr. Vértes László: „A fehér bot napja 1991. évi rendezvényei

 

===================================================================

 

1992/2

Szám: 2

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Dr. Göllesz Viktor: Szobor Kaposváron (Mészáros Mihály: Anya gyermekével)

Lechta, V. - Kutková, T. - Kiss, L.: A biofeedback, mint a cerebrális gyermekbénultak rehabilitációs programjának része

Mohamed, Abdullah: Magyar fiatalok családi problémái

Jönsson, Ture: Új stratégiák a speciálpedagógiai szükségleteket mutató gyermekek nevelése terén

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Lányiné dr. Engelmayer Ágnes: A „T/4 akció” hatása az NSZK gyógypedagógiájára

Zászkaliczky Péter: A gyógypedagógia etikai problémáiról - a Peter Singer vita tükrében

Göllesz Zoltán: A nagy-britanniai felnőttnevelésről és a látássérültek szakképzésének rendszeréről (Egy tanulmányút tapasztalatai) I.

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Vékássy László: A dadogó kezelésének egy eleme: beszéd relaxációban

Ormainé Smohai Adrien: Óvodás mozgásfogyatékos gyermekek uszodai nevelése

 

GYÓGYPEDAGÓGIA-TÖRTÉNETI SZEMELVÉNYEK

Dr. Tóth Zoltán: A gyógypedagógia fogalma

 

TANULMÁNYÚT, TAPASZTALATCSERE

Kovács Krisztina: A Perkins Vakok lskolája - beszámoló egy tanulmányút tapasztalatairól

 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Dr. Csányi Yvonne: Új EASE-MAGYE kapcsolat

 

SZAKMAI ÉRDEKVÉDELEM

Gordosné dr. Szabó Anna: Véleményünk az új (második) közoktatási törvény koncepciójáról

 

FIGYELŐ

Subosits István: Tarnóczy Tamás: Az emberi üzenetváltásról. Linguistica Series C. Relations, 5. 1992. 55 1.

Bolló Bertalan: Tájékoztató a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 1991-ben megjelent kiadványairól

 

===================================================================

 

1992/3

Szám: 3

 

KÖSZÖNTÉS

Gordosné dr. Szabó Anna: Első „Éltes Mátyás-díj”-as gyógypedagógusok

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Dr. Gecső Ervin: Stantdardizált feladatbank egy tanulmányi versenyen - Tanulási eredményekről, tananyagról, mérésről és értékelésről egy tanulmányi verseny ürügyén

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Göllesz Zoltán: A nagy-britanniai felnőttnevelésről és a látássérültek szakképzésének rendszeréről (Egy tanulmányút tapasztalata) II.

Subosits István - dr. Göllesz Viktor: A testi és a lelki képességek fejlesztésének gondolatata Comenius pedagógiájában

Horváth, Johann: Az Európai Közösség „Helios Program”-ja

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Vékássy László: A dadogó szándékformuláinak egy anyaga: a sürgető idő

Dr. Borbély Sjoukje - Panyik Józsefné - Kovácsné Arade Emília - Kiss Istvánné - Foldák Józsefné: A fogyatékos kisgyermek és az intézményes ellátás

 

GYÓGYPEDAGÓGIA-TÖRTÉNETI SZEMELVÉNYEK

Dr. Vértes O. József: Ideges gyermekek tanítása

 

TANULMÁNYÚT, TAPASZTALATCSERE

Kovács Krisztina: Beszámoló a Látássérültek Oktatását Segítő Nemzetközi Bizottság konferenciájáról

 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Dr. Csányi Yvonne: EASE-MAGYE vezetőségi találkozó Budapesten

 

FIGYELŐ

Dr. Csányi Yvonne: Négynapos konferencia a hallásnevelésről

Dr. Földiné Angyalossy Zsuzsanna: 10 éves a vakok Batthyány László Gyermekotthona Római Katolikus Óvodája, Iskolája

 

HÍREK

Cortivo Erzsébet: A MAGYE Logopédiai Klubjának 1993. évi első félévi programja

Logopédiai GMK: A Logopédiai GMK változatlanul ajánlja termékeit

 

===================================================================

 

1992/4

Szám: 4

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Lechta, Viktor - Matuška, Ondrej: A szurdologopédia koncepciójának fejlődéséről és perspektíváiról

Dr. Göllesz Viktor: Szobor Somogyváron (Martsa István: Kapás fiúk)

Gordosné dr. Szabó Anna: A magyar gyógypedagógia logopédia öröksége a 20. sz. közepén I. Sulyomi-Schulmann Adolf (1883-1942)

 

GYÓGYPEDAGÓGIA-TÖRTÉNETI SZEMELVÉNYEK

Sulyomi-Schulmann Adolf: Pedagógiai pszichoterápia

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Vékássy László: A dadogó szándékformuláinak egy anyaga: a rejtőzködés

Dr. Csányi Yvonne: Tanulási zavarok a hallássérülteknél. Hogyan tovább?

Mihalovics Jenő: Gondolatok, tapasztalatok az iskolánkban nevelt hallássérült populációról, különös tekintettel a beszéd-nyelvtanulási zavart mutató tanulók kísérleti oktatásáról

Dr. Kovácsné Nagy Ibolya: Néhány gondolat a beszéd-nyelvtanulási zavart mutató súlyos fokban hallássérült gyermekek fejlesztési lehetőségeiről

Borsos Istvánné: Tapasztalataim az óvodáskorú gyermekek körében végzett szűrővizsgálatokról a beszéd-nyelvtanulási zavart mutató gyermekek felismerése érdekében

Bély Klára: Beszámoló egy dysphasiás gyermek harmadik éve folyó egyéni fejlesztéséről

Gállos Ilona: Egyéni fejlesztési programok dysphasiás hallássérült gyermekeknél

Keresztessy Éva - Németh Tünde: Tapasztalatok egy dysphasiások előkészítő 1. osztályában folyó kísérletről

Paraszkay Sára: Csatlakozó sérülések a gyengénlátók budapesti iskolája által megsegített gyermekeknél

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Gordosné dr. Szabó Anna: XX. Országos Szakmai Konferencia (Miskolc, 1992. június 25-26-27.)

Dr. Csocsán Lászlóné: Ajánlások a süket-vakok magyarországi rehabilitációjának megvalósítása érdekében

 

FIGYELŐ

Dr. Buday József: Beiskolázási adatok: 1991/92. tanév

Brezovayné Ordódy Judit: 20 éves a gyengénlátók debreceni iskolája

Gordosné dr. Szabó Anna: II. Nemzetközi Speciális Olimpiai Játékok Székesfehérvár, 1992. szeptember 18-19-20.

 

===================================================================