Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)A Gyógypedagógiai Szemle tartalomjegyzéke - 1987.

 

1987/1

Szám: 1

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Gordosné dr. Szabó Anna: Új kutatási eredmények - új tudománymodellek

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Korompai Istvánné: Az artikulációs zavarokkal foglalkozó munkaközösség beszámolója

Dr. Szentmiklóssy Margit: Egy begyakorlási módszer ajánlása az artikulációs hibák javításához

Bittera Tiborné: Az orrhangzóssággal foglalkozó munkaközösség beszámolója

Fehérné Kovács Zsuzsanna: A Wulff-féle terápia tapasztalatai orrhangzósoknál

Nagy Ildikó: Az orrhangzós terápiában használható automatizálási képanyag ismertetése

Marosits Istvánné: A sérült részképességek feltárása és fejlesztése

Szebényiné Nagy Éva: A dyslexiával foglalkozó munkaközösség beszámolója

Szebényiné Nagy Éva: Nyelvi-grammatikai rendezés, felmérés, értékelés a dyslexiások kezelésében

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Vékássy László: A dadogó komplex kezelésének egy eleme: a beszédanalízis

 

FIGYELŐ

Dr. Buday József: Beiskolázási adatok 1985/86. tanév

Gadó Márta: A Svájci Gyógypedagógiai Szemle ismertetése

H. Bölling-Bechinger: A gyermek és szülő közti kapcsolatzavar kialakulásának problémája

 

===================================================================

 

1987/2

Szám: 2

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Dr. Buday József - Kaposi Ilona: Értelmi fogyatékos fiúgyermekek testi fejlődése

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Ecsedyné Bernáth Judit: Szókiegészítés vizsgálata dyslexiás gyermekeknél

Korompai Istvánné: Diagnosztikus problémák és azok megoldására tett próbálkozásaink

Marosits Istvánné: Beszámoló az ötéves dyslexia prevenciós munkáról

Mácsainé Hajós Katalin: A dadogó gyermekekkel foglalkozó munkaközösség beszámolója

Mácsainé Hajós Katalin: A dadogó gyermekek és családjuk korai gondozásával szerzett hároméves tapasztalatok

Fehérné Kovács Zsuzsanna: Cselekvéssel kapcsolt beszéd óvodáskorú dadogók terápiájában

Szebényiné Nagy Éva: Pszichoterápiás effektusok az óvodáskorú dadogók összefüggő beszéltetése során

Dr. Szentmiklóssy Margit: Az autogén tréning alkalmazásának pszichológiai alapjairól...

Balogh Gyöngyi: Az anya-gyermek kapcsolat alakulása dadogóknál

Feketéné Gacsó Mária: A felnőttek logopédiai ellátásának áttekintése

Krasznár Jánosné: Az afáziák és társtüneteik terápiájával foglalkozó munkaközösség beszámolója

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Dr. Sass Oszkár: Általános iskolai nevelők gyógypedagógiai ismeretei

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Fényi Endréné: Beszámoló a Látásfogyatékosságügyi Szakosztály 1986. XI. 20-i üléséről

Révay György: Egy kiállítás margójára

 

FIGYELŐ

Volentics Anna: FICE Kongresszus 1986.

Horváthné Nemerkényi Mária: A Francia Intézet rendezvénye 1986. XI.

dr. Pataki László: dr. Hirschberg Jenő: Szájpadelégtelenség

 

===================================================================

 

1987/3

Szám: 3

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Dr. Horváth László - dr. Buday József: Down-kórosok születési adatai és testi fejlődésük

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Dr. Kullmann Lajos: A lakóközösségre alapozott rehabilitációs szolgáltatások...

Matthews, Peter R.: A középsúlyos és súlyos fogyatékosok jövője az Egyesült Államokban

Medgyesi László: A Fővárosi Iskolaszanatórium ötven éve

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Fábián Gergely: A clown és a pantomim hatása az értelmi fogyatékos gyermekekre

Tátrai Mária: Asztmás gyerekek komplex gondozása

Gyenes Sándorné - Pajor Bertalanné: Utóvizsgálatok kisegítő iskolát végzett fiatalok körében

 

TANULMÁNYÚT, TAPASZTALATCSERE

Dr. Zsoldos Márta: A rehabilitáció - a munkába (vissza)állítás - rendszere az Amerikai Egyesült Államokban

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Volentics Anna - Horváth Kriszta: Gyermekfelügyelői alaptanfolyam Szolnokon

Bánfalvy Mária: Megemlékezés a Fehér Bot Nemzetközi Napjáról

Gordosné dr. Szabó Anna: XV. Országos Szakmai Konferencia

Nagy Vendelné: Néhány szó egy kiállításról

Fényi Endréné: Beszámoló a Látásfogyatékosságügyi Szakosztály üléséről

 

FIGYELŐ

Dr. Göllesz Viktor: dr. Kováts Zsolt-Zaharovics Mihály: A vakvezető kutya

Fényi Endréné: Egy kiállítás megnyitásáról

Dr. Göllesz Viktor: Egy fogyatékosságügyi bélyeg margójára

Gadó Márta: A Svájci Gyógypedagógiai Szemle ismertetése

 

===================================================================

 

1987/4

Szám: 4

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Subosits István: Az agnóziák a logopédiai gyakorlatban

 

FÓRUM

Guggelmann, Armin: Gyógypedagógia - napjaink feladata

Lamoral, Philippe: Új információs technológiák fogyatékos gyermekeknek

Bachmann, Walter: Egy interkulturális együttműködés mérlege

Vasek, Stefan: Szlovák-magyar együttműködés a gyógypedagógia terén

Pavlovkin, Michal: A kisegítő iskolák nevelő-oktató rendszere Csehszlovákiában

Kemény Ferenc - Mezeiné Isépy Mária: UNESCO Kongresszuson Hradec Královéban -1986.

Csocsánné Horváth Emmy: Technikai felkészültségünk elemzése a nemzetközi kapcsolatok tükrében

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Dr. Molnár Lajos - dr. Tantó Zsuzsanna: Az ideiglenes protézis szerepe az alsóvégtag-amputáltak rehabilitációjában

Dr. Simon Gáborné: További tapasztalatok a középsúlyos fokban értelmi fogyatékos tanulók Bliss-nyelv-tanulásáról

Fekete Lászlóné: Bábvarázs

Marton Ferenc: Szociális rehabilitáció megvalósítása pszichiátriai osztályainkon

 

FIGYELŐ

Dr. Buday József: Beiskolázási adatok 1986/87. tanév

Kassai Ilona: A Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság kongresszusa

Dr. Veres Judith: Iskola - Egészség - Orvostudomány. Nemzetközi szimpózium Prágában

 

===================================================================