Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)A Gyógypedagógiai Szemle tartalomjegyzéke - 1988.

 

1988/1

Szám: 1

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Csocsánné Horváth Emmy: A tengelyesen szimmetrikus idomok haptikus észleléséről a geometria tanulásával kapcsolatban vakoknál

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Bass László: Elő- és utóhangok egy vitához

Lányiné Engelmayer Ágnes: Tesztelméleti szempontok a klinikai pszichodiagnosztikában

Illyés Sándor: Általános iskolai gyenge tanulók és kisegítő iskolai tanulók intelligenciaszintje 1. és 2. osztályban

Bass László: Mérés és megítélés az általános iskolai szelekció folyamatában

Mesterházi Zsuzsa: A tanulási képesség összehasonlító vizsgálata

Gaál Éva: Tudásszintmérés problematikus nevelhetőségű tanulóknál

Nagy Éva: Vizsgálatok az óvodás Wechsler intelligencia teszttel

Sarkady Kamilla - Zsoldos Márta: A különböző tesztek jelzőértéke a tanulási zavar diagnosztizálásában, épértelműeknél és enyhe értelmi fogyatékosoknál

Borbély Sjoukje - Gereben Ferencné - Jászberényi Márta - Nagy Éva - Nagyné Réz Ilona - Sarkady Kamilla - Somogyi Veronika - Torda Ágnes: Különböző pszichometriai eljárások működésének elemzése  rétegzett mintavétellel 4-5 éves korban

R. Hay Ottília: Longitudinálisan nyomon követett Down-syndromás kisgyerekek fejlettségi szintje teszteredmények alapján

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Tátrai Mária: Találkozásom a co-counselinggel

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Gordosné dr. Szabó Anna: MAGYE közgyűlés (1987.)

Mezeiné dr. Isépy Mária: Gyermekfelügyelői tanfolyamok Kaposváron

 

FIGYELŐ

Subosits István: Retorika (szerkesztette: Wacha Imre)

Varga Gábor: Tájékoztató az Egészségügyi Gyermekotthonok országos találkozójáról (1986.)

Huba Judit: Werner Radigk: Kognitív fejlődés és cerebrális diszfunkció

Dr. Veres Judith: A Világ Pszichiátriai Társaságának Regionális Szimpóziuma (1987.)

Lőrik József: Universitas Comeniana. Paedagogica Specialis XIII.

 

===================================================================

 

1988/2

Szám: 2

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Kincses Gyula - dr. Kincses Gyula: Vakok olvasási sebessége és a téri reprezentáció kapcsolata

Gyárfás Veronika - Fehér Zsigmond: A látásnevelés mint sérülésspecifikus személyiségkorrekció

Bass László - Torda Ágnes: Ők és Mi - a fogyatékosság témája a magyar sajtóban

Dr. Clausnitzer, Volkmar - Dr. Clausnitzer, Renate: A harapási rendellenességek, az sz hang képzésmódjának és a nyelés habitusának viszonyaival kapcsolatos kutatások

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Marton Klára: A pedagógiai analízis és curriculum (PAC1.) szociális érettségi skálával végzett vizsgálatok

Bődör Jenő: Siketek általánosítási képességének vizsgálata

Simon Miklós - Nagy János: Szenzoros integráció és különböző személyiségmutatók összefüggései eltérő kóreredetű enyhe értelmi fogyatékos tanulóknál

Horváth György: A modern tesztelmélet fejlődési tendenciái

Göllesz Zoltán: A látássérültek kulturális integrációja

Csocsánné Horváth Emmy: A szakemberképzés hatása a társadalmi értékrend alakulására

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Szabó Éva: Dadogók dilemmái

 

TANULMÁNYÚT, TAPASZTALATCSERE

Csató Zsuzsa: Az Európai Down Szülők Szövetségének (APEM) 1987. novemberi (26-29.) konferenciájáról

Dr. Hídvégi Márta: Egri gyógypedagógusok Ausztriában - osztrák fogyatékosok Egerben

Vassné dr. Kovács Emőke - Kedl Márta: Három nap Zágrábban

 

FIGYELŐ

Csepregi András: Az egészségügyi gyermekotthonokban dolgozó pszichológusok, pedagógusok, foglalkozásvezetők találkozója

Fényi Endréné: Tudományos ülés a "Fehér Bot Nemzetközi Napja" alkalmából

Dr. Tóth György - dr. Tóth Györgyné: Hatos Gyula: Az imbecillisek pedagógiája

 

===================================================================

 

1988/3

Szám: 3

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Subosits István: A biokibernetika a beszédfejlesztésben és javításban

Sarkady Kamilla - Zsoldos Márta: Mozgáskorlátozott (cerebral paretikus) kisiskolások olvasás-írás készségének differenciál-diagnosztikus megközelítése

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Szabó Éva: Dialóguszavar – dadogás

 

FÓRUM

Gerebenné Várbíró Katalin: Vitaindító

Gerebenné Várbíró Katalin: A beszédfogyatékosság problémájának áttekintése logopédiai óvodában kezelt gyermekeknél

Kissné Haffner Éva: A logopédiai óvodai csoportok működése és foglalkozási formái

Egerszeginé Morvai Judit: Logopédiai ritmika a kezdő csoportban

Sósné Pintye Mária: Ritmika a haladó csoportban

Rosta Katalin: A beszédhibás gyermekek vizuomotoros koordinációjának jellemzői és a speciális fejlesztés egy lehetséges módja

Bőhmné Solti Mária: Játékra nevelés a logopédiai óvodában

Huszár Csilla: A logopédiai óvodában folyó anyanyelvi nevelés

File Edit: Matematika foglalkozás a logopédiai óvoda iskola-előkészítő csoportjában

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Harkai Anna: Pályaválasztásra készülünk

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Gordosné dr. Szabó Anna: XVI. Országos Szakmai Konferencia, Veszprém (1988.)

 

FIGYELŐ

Dr. Buday József: Beiskolázási adatok 1987/88. tanév

Dr. Göllesz Viktor: Vakvezető kutyákról, bélyeggyűjtőként

Takács Bernadett: Kissné Haffner Éva: Játékra nevelés a gyógypedagógiai óvodában

 

===================================================================

 

1988/4

Szám: 4

 

EREDETI KÖZLEMÉNY

Vékássy László: A pöszék szájérzékelésének vizsgálata

Dr. Zsoldos Márta - dr. Csányi Yvonne: A hallássérültek új formájú középfokú oktatásában részt vevő fiatalok pszichológiai vizsgálata

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Torda Ágnes: Elmeorvoslás és gyógypedagógia

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Feketéné Gacsó Mária: A dadogók logopédiai ellátásának helyzete néhány kérdőíves válasz alapján 1986-ban

Rosta Katalin: Néhány szó a vizuomotoros koordinációfejlesztés programjáról

 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Ph. Dr. Jan Hucik: A Liptovsky Ján-i Kisegítő Szakintézet diákjainak elhelyezkedéséről

Ph. Dr. Jan Hucik: Az esztétikai nevelés színvonala és állapota a Liptovsky Ján-i Kisegítő Szakintézetben

Ghyczy Györgyné - Kiss Sándor: Esztétikai nevelés a homoki Kisegítő Iskola és Diákotthonban

 

TANULMÁNYÚT, TAPASZTALATCSERE

Deák Ágnes: Hat hét CIF-program

 

FIGYELŐ

Veér Károly: Mozgáskorlátozottak Humanitás Klubja Tatabányán a Közművelődés Házában

Harkai Anna: Összefoglaló a Vakok Világszövetsége 2. Közgyűléséről

Dr. Tóth György - dr. Tóth Györgyné: Zemlényi Zoltán: Hoppárézimi - agytakarítás

 

IN MEMORIAM

Dr. Tóth György - dr. Tóth Györgyné: Emlékezés dr. Buga Lászlóra (1906-1988)

 

===================================================================