Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)A Gyógypedagógiai Szemle tartalomjegyzéke - 1985.

 

1985/1

Szám: 1

 

Gordosné dr. Szabó Anna: Bárczi Gusztáv életművéről

Prof. Dr. Habil K.-P. Becker: Bárczi Gusztáv gondolatainak megőrzése a rehabilitációs pedagógiában

Ph. Dr. Vladimir Predmersky: Szlovák-magyar gyógypedagógiai kapcsolatok - Bárczi Gusztávra emlékezve

Subosits István: A beszéd és rehabilitáció összefüggése Bárczi Gusztáv elméleti munkásságában

Hégely Gábor: A hallásnevelés aktuális kérdései

Mesterházi Zsuzsa: Folytonosság és megújulás az értelmi fogyatékosok nevelésében

Révay György: A foglalkoztató nevelés Bárczi Gusztáv után

Dr. Göllesz Viktor: Bárczi Gusztáv és a szociálpolitika

Dr. Göllesz Viktor: Megnyitó a Bárczi Gusztáv emlékkiállításhoz

Dr. Tóth György: Beszámoló a Bárczi Gusztáv emlékülésről és az egyesületi közgyűlésről

Pákozdiné Kenderessy Katalin: Részletek dr. Bárczi Gusztáv műveiből

 

===================================================================

 

1985/2

Szám: 2

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Vékássy László: A dadogó komplex kezelésének egy eleme: a dadogó görcsanalízise

Gósy Mária: Beszédhibás gyermekek beszédmegértésének vizsgálata

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Dr. Méhes József: A tudományos többszólamúság néhány kérdése a tiflopedagógiában

Dr. Benyó Imréné: A Beszédjavító Intézet 90 éves története

Dr. Kivovics Péter: A fonetika és a logopédia stomatológiai vonatkozásai, különös tekintettel a fogpótlástanra

Dr. Mészáros József: A fiatalkori bűnözés és az értelmi fogyatékosság összefüggéséről

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Alpár Györgyné: A nevelőotthonokban nevelkedő gyermekek kommunikációs nehézségei

 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Dr. Csányi Yvonne: A MAGYE C. I. F. Hungary munkabizottságának megalakulása

Dr. Csányi Yvonne: EASE 1984. 5. sz. ismertetése

 

FIGYELŐ

Dr. Tóth György: Szlovák pedagógiai enciklopédia I.  A-O. (összeállította: a főszerkesztőség)

Dr. Tóth György: dr. Agárdi Tamás: Grafológiáról mindenkinek

Dr. Tóth György: Mészáros István: Népoktatásunk szervezeti-tartalmi alakulása 1777-1830 között

Dr. Tóth György: A tanulás irányítása. Írta és szerkesztette Bognár Mária

Dr. Buday József: Szomatopedagógiai Szeminárium (1984. Budmerice)

Dr. Csányi Yvonne: Nevelési kézikönyv a Kisegítő Iskola 1-4. osztálya számára. Szerk.: Forrai Mihály

 

===================================================================

 

1985/3

Szám: 3

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Dr. Pálhegyi Ferenc: A sérült gyermek személyiségfejlődésének pszichodinamikai feltételei

Lányiné dr. Engelmayer Ágnes: A korai gyógypedagógiai fejlesztés személy-tárgyi feltételrendszere, mint a fogyatékos kisgyermekek szocializációját befolyásoló tényező

Dr. Méhes József - dr. Sziklai Árpád: Összehasonlító etiopatológiai elemzés 4-16 éves vak és aliglátó tanulók orvosi és tiflopedagógiai osztályozásához

Gerebenné Várbíró Katalin: Beszédhibások szocializációja kisiskolás korban

Nagyné Réz Ilona - dr. Zsoldos Márta: A beszédfejlődésükben súlyos mértékben akadályozott hallássérült gyermekek gyógypedagógiai pszichológiai differenciál-diagnosztikus célú vizsgálata

Borbély Sjoukje - Jászberényi Márta - Kedl Márta: A nehezített szülőszerep megismerése a fogyatékos gyermekek korai gondozása során

Balog Györgyi: Fogyatékos gyermekek szocializációját elősegítő tényezők csecsemőotthonban

Ph. Dr. Jan Hučik: A testnevelés és sport helyzete Liptovsky Jan-ban a gyógypedagógiai intézetben

Vékássy László: A dadogó kezelési eredményeinek megismerése

 

FIGYELŐ

Dr. Földiné Angyalossy Zsuzsa: 160 éves a Vakok Általános Iskolája és Nevelőotthona

Dr. Csányi Yvonne: Att Undervisa 1985. 1-2. sz.

Dr. Veres Judith: Megjelent a gyógypedagógiai iskola-egészségtan tankönyv (Szerk.: dr. Göllesz Viktor)

Huba Judit: Felix Mattmüller-Frick: Plädoyer für eine Schule mit Pfiff

Lőrik József: Magyar verbális asszociációk 2. (Szerk.: Jagusztinné Újvári Klára)

Dr. Veres Judith: Az öregedés (Szerk.: Beregi Edit)

 

===================================================================

 

1985/4

Szám: 4

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Dr. Göllesz Viktor: A fogyatékos felnőttek társadalmi és intézményes megsegítésének eredményei

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Vékássy László: A dadogó komplex kezelésének egy eleme: interakciós nemverbális kommunikációs gyakorlatok

Lőrik József - dr. Kivovics Péter - dr. Lendvai Béla: Mikrosztómiás beteg hangképzési és táplálkozási panaszainak csökkentése fogpótlással

Papp Gabriella: Számítógép a kisegítő iskolában

Dr. Simon Gáborné: Kezdeti tapasztalatok a Bliss-jelképek alkalmazásáról középsúlyos értelmi fogyatékos tanulóknál

 

FÓRUM

Dr. Csocsánné Horváth Emmy: A vak és gyengénlátó ifjak továbbtanulási lehetőségeiről és szakmai képzéséről a megvalósulás tükrében

Rimai Józsefné: Egy tematikus vizsgálat tapasztalatai

 

TANULMÁNYÚT, TAPASZTALATCSERE

Dr. Kovácsné Fábián Mária - Szakály Ernő: Beszámoló svédországi tanulmányútról

 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Dr. Göllesz Viktor: Beszámoló az EASE 1984. évi konferenciájáról

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Gordosné dr. Szabó Anna: XIII. Országos Szakmai Konferencia – Sopron, 1985.

Dr. Göllesz Viktor: Technika és gyógypedagógia

Dr. Göllesz Viktor: Film és fogyatékosságügy

 

===================================================================