Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)A Gyógypedagógiai Szemle tartalomjegyzéke - 1986.

 

1986/1

Szám: 1

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Kincses Gyula - Dr. Kincses Gyula: A színtévesztés és a tanulói teljesítmény kapcsolata

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Vassné Kovács Emőke: Az általános akusztikai agnózia szubszimbolikus programjáról

 

FÓRUM

Mezeiné dr. Isépy Mária: A gyógypedagógiai tanár jogi és szakmai státusza nem gyógypedagógiai intézményben

Dr. Farkas Miklós: A hivatalosan nem gyógypedagógiai tanári munkakörben dolgozó szurdopedagógusok szakmai, munkaügyi helyzete

Dr. Csocsánné Horváth Emmy: A nem „hagyományos” gyógypedagógiai munkakörökben dolgozó tiflopedagógusok jogi és szakmai státusáról

Dr. Benczúr Miklósné: A szomatopedagógiai tevékenység és a szomatopedagógus kompetenciája

Vinczéné Bíró Etelka: A logopédus pálya és a logopédiai ellátottság néhány kérdése

Volentics Anna: A pszichopedagógusok státusának rendezetlenségéről

Dr. Pál László: A kriminálpedagógus-képzés helyzete és aktuális kérdései

Dr. Gábor József: Szociális szervezők „idegen” munkaterületen

Gordosné dr. Szabó Anna: Összefüggések és konzekvenciák a gyógypedagógus-képzés fejlesztési terveihez

 

TANULMÁNYÚT, TAPASZTALATCSERE

Dr. Göllesz Viktor: Pillantás a svéd fogyatékosságügybe

 

FIGYELŐ

Dr. Buday József: Beiskolázási adatok 1984/85. tanév

Dr. Ormainé Huba Judit: Fredi Ehrat, Felix Mattmüller-Frick: A pszichoorganikus szindróma tüneteit mutató gyermek az iskolában és a családban

Dr. Földiné Angyalossy Zsuzsánna: Beszámoló a Látásfogyatékossági szakosztály üléséről

 

===================================================================

 

1986/2

Szám: 2

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Józsáné dr. Pápai Ilona: A gyengénlátó tanulók értékorientációs vizsgálata

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Lányiné dr. Engelmayer Ágnes: Hagyományok és új törekvések az oktató, vizsgáló, tanácsadó és kutató munkában

Dr. Pálhegyi Ferenc: A gyógypedagógus pszichológiai műveltségének alapjai

Jászberényi Márta: A gyógypedagógiai-pszichológiai gyakorlatok szerepe a hallgatók pszichológiai felkészítésében

Torda Ágnes: A Vizsgáló és Tanácsadó esetforgalmának számítógépes nyilvántartása

Dr. Fonyó Ilona (moderátor): Terápia, Támasznyújtás, Személyiségfejlesztés

Torda Ágnes: Dadogó gyerekek szüleinek csoportja

Hollós Mária: Titkosan kezelt örökbefogadásból származó pseudodebilitás pszichoterápiával történő megoldása

Dr. Fonyó Ilona - Jászberényi Márta: Fiatal értelmi fogyatékosok klubterápiája

Dr. Gönczy Éva: Családterápiás tapasztalatok túlvédő környezetben nevelkedő, mentális fejlődési zavarban szenvedő kisgyermekek családjaiban

Fonyó Ilona: Terápiás és személyiségfejlesztő munka a Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézetben

Borbély Sjoukje (moderátor): A korai gyógypedagógiai-pszichológiai segítségnyújtás különböző formái intézetünkben

Radványiné Hay Ottília: A korai gondozás formáinak kialakítása intézetünkben

Csíky Erzsébet: Pszichodiagnosztikai módszerek kiválasztása, kidolgozása a fogyatékosok korai gondozásának szolgálatában

Csíky Erzsébet: Az anya-gyermek kapcsolat sajátos problémái és a szenzomotoros integráció zavarának kialakulása kis súlyú és patológiás újszülötteknél

Jászberényi Márta - Kedl Márta - Borbély Sjoukje: Diagnosztikai nehézségek súlyos értelmi sérüléseknél

Dr. Kiss Péter: Az orvos szerepe a gyógypedagógiai-diagnosztikai munkában

Radványiné Hay Ottília: Down-szindómás kisgyermekek korai gondozásáról; a családi háttér vizsgálatáról

Radványiné Hay Ottília: Ellátási formák Down-szindrómás gyermekek és szüleik részére

Kővári Magdolna: Mozgás- és ritmusnevelés szerepe az elemi gondolkodási funkciók fejlesztésében

Borbély Sjoukje - Jászberényi Márta - Kedl Márta: Játszócsoportok súlyos értelmi fogyatékos kisgyermekek és szüleik számára

Somogyi Veronika: Támasznyújtás játszó és beszélő csoportokban vak gyermekek és szüleik számára

Borbély Sjoukje - Jászberényi Márta - Kedl Márta: Egyéni tanácsadás értelmi fogyatékos kisgyermekek szüleinek

 

IN MEMORIAM

Dr. Tóth György: Emlékezés Mérei Ferencre (1909-1986)

 

===================================================================

 

1986/3

Szám: 3

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Lőrik József - Kivovics Péter: Fogpótlások okozta szájüregi térfogatváltozások artikulációra gyakorolt hatása

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Gerebenné Várbíró Katalin (moderátor): Tanulási zavarok differenciáldiagnosztikája

Dr. Sarkady Kamilla - Dr. Zsoldos Márta: Épértelmű és enyhe értelmi fogyatékos dyslexiások pszichés tüneteinek összehasonlító vizsgálata

Nagyné Réz Ilona - Dr. Zsoldos Márta: Dysphasiás hallássérültek intelligenciastruktúrájának összefüggései

Dr. Szendrey Tünde: A fül-orr-gégész szakorvos szerepe a gyógypedagógiai diagnosztikus teamben

Gerebenné Várbíró Katalin: Akadályozott beszédfejlődésű gyermekek iskoláskori nyomon követésének tapasztalatai

Csíky Erzsébet: Pszichológiai vizsgálati módszerek differenciáldiagnosztikai értéke a „minimális cerebrális dysfunkció” kórképének felderítésében

Dr. Ormainé Huba Judit: A mozgáskoordináció vizsgálata

Illyés Sándor - Bass László: Az általános iskolai gyenge tanulók és a kisegítő iskolai tanulók szüleinek értelmi színvonala és társadalmi helyzete

Stanley, Segal: Szexualitás és értelmi fogyatékosság I.

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Lőcsey Judit - Mersei Jenő - Rigó Gabriella: Vak gyermekek tájékozódástanításának tapasztalatai nevelőotthonban

 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Dr. Göllesz ViKtor: Beszámoló a „Milyen képzést - Milyen világnak?” tárgyú nemzetközi szimpóziumról (1985)

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Fényi Endréné: Beszámoló a Látásfogyatékosság-ügyi Szakosztály 1986. június 27-i üléséről

Pelczéder Tibor: Bárczi-emlékforrás

 

IN MEMORIAM

Dr. Kappéter István: dr. Majláth György emlékére (1923-1986)

Dr. Csocsán Lászlóné: Finta István (1926-1986)

 

FIGYELŐ

Subosits István: Montágh Imre: Mondjam vagy mutassam?!

Dr. Buday József: Információk az EASE-ról 1985. 6/1.

Huba Judit: Ingelid Brand, Erwin Breitenbach, Vera Maisel: Integrations-Störungen

Dr. Buday József: Computer in special education (Konferencia Dánia, 1984)

Dr. Csányi Yvonne: A Szociális Szervezői Szakosztály elnökségi ülése 1986. III.

 

===================================================================

 

1986/4

Szám: 4

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Dr. Csányi Yvonne - Czinege Katalin - Varga Zsuzsa: Integrált hallássérültek beszédfejlődésének adatai a Wechsler-teszt verbális próbáinak tükrében

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Stanley, Segal: Szexualitás és értelmi fogyatékosság II.

Syrén, Ingegard: Az értelmi fogyatékosokról való gondoskodás Svédországban

Palotás Gábor: Intézetünk 5 éves

Dr. Juhász Ágnes: A beszéd- és nyelvfejlődés zavaraival foglalkozó munkaközösség beszámolója

Dr. Juhász Ágnes: A beszéd- és nyelvi fejlődés elmaradása, mint vezető tünet

Bittera Tiborné: Az akadályozott beszédfejlődésű gyermekek terápiájának sokrétűsége

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Gordosné dr. Szabó Anna: A XIV. Országos Szakmai Konferencia (Esztergom, 1986.)

 

IN MEMORIAM

Dr. Palotás Gábor: Montágh Imre (1935-1986)

 

FIGYELŐ

Subosits István: Dr. Méhes József: Tiflopedagógia

Dr. Csocsán Lászlóné: Számítástechnikai alapozó tanfolyam vakoknak

Dr. Csocsán Lászlóné: Optacon-trénerek Magyarországon

Dr. Tóth György Egészségügyi ABC (főszerk.: Dr. Jellinek Harry)

Dr. Veres Judith: Beszámoló az 1985. évi Európai Iskola-egészségügyi Szimpóziumról

Dr. Földiné Angyalossy Zsuzsánna: A fehér bot nemzetközi napja

 

===================================================================