Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)A Gyógypedagógiai Szemle tartalomjegyzéke - 1989.

 

1989/1

Szám: 1

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Vékássy László: Pöszék száj-érzékelésének vizsgálata (II. rész)

Göllesz Zoltán - Maitz Márta - László Gyuláné: Logopédiai és hang-audiometriás szűrővizsgálat vak gyermekek körében

Csocsánné Horváth Emmy: Matematikai alapfogalmak kialakulását befolyásoló tényezők vakoknál

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Dr. Pálhegyi Ferenc - Daru Gerőné: A vak ember pszichoszociális helyzete

Dr. Kálmán Zsófia: A Bliss-nyelv Magyarországon, 1988-ban

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Rosta Katalin: A vizuomotoros készségek Fejlesztésének terve óvodába járó 6-7 éves beszédhibás gyermekek számára

Juhász Sándor - Feketéné Gacsó Mária: A rituálinnovatív csoportpszichoterápia /RIT/ néhány sajátossága és alkalmazásának szempontjai felnőtt dadogóknál

Dr. Juhász Ágnes: A TOKEN-teszt alkalmazása gyermekek beszédmegértésének vizsgálatában

 

TANULMÁNYÚT, TAPASZTALATCSERE

Benczúr Miklósné - Esztergomi Anna - Nádas Pál: A fogyatékosok integrációja Svédországban

Ábrahámné Györök Margit: Mozgásfogyatékosok integrációjának tapasztalatairól a bécsi nemzetközi konferencia alapján

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Gordosné dr. Szabó Anna: Közgyűlés 1988.

Gordosné dr. Szabó Anna: A Fehérbot Nemzetközi Napja

 

FIGYELŐ

Dr. Veres Judith: "A gyermekekért" című szimpózium a társadalmi célú reklámról

 

===================================================================

 

1989/2

Szám: 2

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Flasch Dezső: 185 éves a siketnémák szervezett ipari képzése

Dr. Göllesz Viktor: Kalandozások Rotterdami Erasmus születése körül

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Gordosné dr. Szabó Anna: Összehasonlító gyógypedagógia Magyarországon

Mesterházi Zsuzsa: A magyar oktatási reform hatása a fogyatékosok nevelésére

Huba Judit - Balogh Ildikó: A gyógytornával nem fejeződik be ...

Gölleszné Majoros Magdolna: Komplex kommunikáció az olvasás-írás tanításban

Hitzingerné Klemens Lilla: Fejlesztő gyakorlatok az olvasás-írás előkészítéséhez

Vékássy László: Dadogók nem verbális kommunikációs készségét segítő gyakorlatok

 

TANULMÁNYÚT, TAPASZTALATCSERE

Vecsey Katalin: Egy magyar gyógypedagógus jelölt amerikai élményei

Harkai Anna: Nvelvtanárokkal az Egyesült Államokban

Nagy Magdolna: Tanulmányúton a Német Szövetségi Köztársaságban

 

IN MEMORIAM

Hatos Gyula: Koleszár István (1916-1989)

 

FIGYELŐ

Subosits István: Dr. Göllesz Viktor-Flasch Dezső: Szájról olvasás

Dr. Göllesz Viktor: Adalék a művelődési és fogyatékosságügyi intézmények gyakorlati együttműködésének lehetőségeihez

Dr. Tóth László: Cecil R. Reynolds- Lester Mann: Encyclopedia of Special Education

 

===================================================================

 

1989/3

Szám: 3

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Szabóné Kósdy Ilona: Iskolaéretlenség - olvasási problémák (I. rész)

Dr. Benczúr Miklósné - dr. Bernolák Béláné: Mozgásfogyatékosok korai szomatopedagógiai nevelése

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Dr. Pálhegyi Ferenc: Az emberképek gyógypedagógiai konklúziói

Szabó Éva: Figyelem és dadogás

Nádas Pál: Szegregáció a sikeres integráció érdekében

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Dékány Judit: Dyscalculia-prevenció - vizsgálat és terápia

Dr. Hegyi István: Mozgásszervi (re)habilitáció foglalkoztató iskolában

Vékássy László: A dadogó komplex kezelésének egy eleme: a görcselnyújtás

 

TANULMÁNYÚT, TAPASZTALATCSERE

Takács Bernadett: Korai nevelés az NDK-ban - néhány gyakorlati szempontú észrevétel

Kristofory Mária - Vékony Csilla: Vakok tájékozódás- és mozgástanításáról

 

FIGYELŐ

Végh József: Jean Piaget: A viselkedés, mint a fejlődés hajtóereje

Szomor Éva: Antonius van Uden: Részképesség zavarok hallássérült gyermekeknél

 

===================================================================

 

1989/4

Szám: 4

 

Dr. Farkas Miklós: Bárczi Gusztáv szakmai emlékülés

Duráczky József: A tanítvány emlékezik

Gordosné dr. Szabó Anna: Bárczi Gusztáv a gyógypedagógia történetében

Dr. Illyés Sándor: Az elméletmegújitó Bárczi Gusztáv

Dr. Göllesz Viktor: A szociálpolitikus Bárczi Gusztáv

Dr. Csányi Yvonne: Bárczi és a mai szurdopedagógia

Hégely Gábor: A hallásnevelés Bárczi Gusztáv munkásságában - problémák a mai napi gyakorlatban

Szakály Ernő: A szájról-olvasási készség szerepe, jelentősége a nyelvi kommunikációban Bárczi Gusztáv munkássága alapján - céljaink, feladataink mai gyakorlatunkban

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Szabóné Kósdy Ilona: Iskolaéretlenség - olvasási problémák (II. rész)

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Lajos Péter: A rituálinnovatív csoport - pszichoterápia alkalmazásának kísérlete dadogó gyermekek kezelésében

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Gordosné dr. Szabó Anna: XVII. Országos Szakmai Konferencia, Gödöllő 1989.

 

TANULMÁNYÚT, TAPASZTALATCSERE

Dr. Buday József: Beszámoló a 21. triszómia konferenciáról

 

FIGYELŐ

Dr. Buday József: Beiskolázási adatok 1988/89. tanév

Dr. Tóth György - dr. Tóth Györgyné: Zemlényi Zoltán: Kitiltottak

 

===================================================================