Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)A Gyógypedagógiai Szemle tartalomjegyzéke - 1990.

 

1990/1

Szám: 1

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Vékássy László: Gyógyult és nem kezelt dadogók életútjának összehasonlítása

Józsáné dr. Pápay Ilona: Gyengénlátó tanulók érzelmi életének vizsgálata

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Gordosné dr. Szabó Anna: Bárczi Gusztáv az értelmi fogyatékosokért - különös tekintettel az „imbecillisek” nevelésére

Dr. Göllesz Viktor: Bárczi Gusztáv és a fogyatékosokról való szociális gondoskodás

Dr. Pálhegyi Ferenc: Kultúra a vakokról, a vakoknak és a vakoktól

Szabó László - Göllesz Zoltán: Gondolatok a csoportvezetésről, a közművelődési folyamatról és a gyógypedagógiáról

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Rosta Katalin - File Edit: A vizuális percepció fejlesztéséhez szükséges oktatási segédeszközökről

Dr. Simon Gáborné: Iskoláskorú, halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztése

 

FÓRUM

Révay György: Mi történjen az iskola után... - az átmenet problémái

Torda Ágnes: Hűségben a hivatással

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Gordosné dr. Szabó Anna: Tisztújító közgyűlés 1989.

 

FIGYELŐ

Gordosné dr. Szabó Anna: A Fehér Bot Nemzetközi Napja, 1989.

Subosits István: Péter Ágnes: Neurológia - neuropszichológia

Dr. Tóth György - dr. Tóth Györgyné: Bokor Katalin: Táplálékod legyen gyógyítód! (szerk.: Horváth Lilla)

 

===================================================================

 

1990/2

Szám: 2

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Kincses Gyula: Színtévesztés - társadalmi beilleszkedés

Dr. Göllesz Viktor: Gyógypedagógia a numizmatikában III.

Dr. Csocsánné Horváth Emmy: Vasarely képek vakoknak - gondolatok a képzőművészet és a haptikus megismerés viszonyáról egy kiállítás kapcsán

Subosits István: A megkülönböztető elemekről szóló tanítás jelentősége a gyógypedagógus beszédfejlesztő tevékenységében (I. rész)

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Piao Yongxin: Fogyatékos gyermekek nevelése, speciális oktatása és képzése Kínában

Gordosné dr. Szabó Anna: A magyar gyógypedagógusképzés fejlődéstörténetéről

Mesterházi Zsuzsa: Vázlat a magyar gyógypedagógusképzés holnapjáról

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Vékássy László: A dadogó komplex kezelésének egy eleme: a szerepvállalás

 

TANULMÁNYÚT, TAPASZTALATCSERE

Dr. Kálmán Zsófia: Beszámoló izraeli tanulmányútról

Gordosné dr. Szabó Anna: 70 éves a szovjet defektológusképzés

 

FIGYELŐ

Gordosné dr. Szabó Anna: Egyezmény a gyermek jogairól

Subosits István: dr. Mészáros István - Fleckensteinné dr. Cservenka Júlia - Adamikné dr. Jászó Anna - dr. Könyves-Tóth Lilla: A magyar olvasástanítás története

Gordosné dr. Szabó Anna: ...Mint a többi ember... Szerk.: dr. Hidvégi Márta - Ilosvai Ferenc

 

===================================================================

 

1990/3

Szám: 3

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Vértes O. András: Gyógyít-e a gyógyító pedagógia?

Vassné Kovács Emőke - Pregitzer Márta: Hasadékosok komplex logopédiai vizsgálata

Dr. Veres Judith - Podhorányi Ildikó: Gyengénlátó idős emberek életmódja és szocio-demográfiai jellemzői

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Kovács Csongor: A gyengénlátók budapesti iskolájának az integrált oktatás érdekében folytatott útkereső munkájáról

Gadó Márta - Ertlné Bakos Judit: Újszerű formák keresése a gyengénlátók integrált oktatásának segítésére

Paraszkai Sára: A gyengénlátók integrált oktatásárnak szubjektív feltételei

Szakács Zsuzsanna: Útkeresés a látáskárosodott gyermekek harmonikus személyiségfejlődése érdekében

Simon Györgyné: Egy integrált hallássérült tanuló fejlődésének nyolc évéről

Helmeczi Sándor: Judit integrált oktatásáról a szülő szemszögéből

Rezes Ferenc: A számítástechnika alkalmazása a tanulásban akadályozott gyermekek oktatásában

Vékássy László: A dadogó komplex kezelésének egy eleme: az utógondozás

Papp Gizella: A színjáték mint komplex korrekciós tevékenység a gyengénlátó tanulóknál

 

FÓRUM

Mezeiné dr. Isépy Mária: Az értelmileg enyhe fokban sérült gyermekek szakszerű ellátása a fővárosban

Dr. Farkas Miklós: Hallásfogyatékosok gyógypedagógiai problémái

Dr. Csányi Yvonne: Az audiológia problémái a gyógypedagógus szempontjából

Ottóffyné Kiszely Ildikó: A logopédusok helyzete az oktatási struktúrában egy kérdőív tükrében

 

TANULMÁNYÚT, TAPASZTALATCSERE

Dr. Józsáné dr. Pápai Ilona - dr. Emődy Judit: A látáskárosodottak nevelése, oktatása és rehabilitációja az ICEVH európai kongresszus tükrében

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Gordosné dr. Szabó Anna: „100 éve született Bárczi Gusztáv” XVIII. Országos Szakmai Konferencia - Debrecen, 1990. jún. 21-22-23.

Pataki László dr.: A gyógyító neveléstudomány egysége (Rendhagyó tudósítás egy kerekasztal konferenciáról)

Memorandum a művelődési és népjóléti miniszterhez a logopédiai ellátás ügyében

 

FIGYELŐ

Csányi Yvonne: Erich Hoerz, a terápiás játékok tervezője a MAGYE XVIII. konferenciáján

P. Kenderessy Katalin: Színezd ki és rajzolj te is. Íráskészséget fejlesztő feladatlapok 4-7 éves gyermekeknek. Szerk.: Rosta Katalin

 

===================================================================

 

1990/4

Szám: 4

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Subosits István: A megkülönböztető elemekről szóló tanítás jelentősége a gyógypedagógus beszédfejlesztő tevékenységében (II. rész)

Volentics Anna: Állami gondozott gyermekek és fiatalok oktathatóságának és oktatásának kérdései

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Dr. Göllesz Viktor: Bárczi Gusztáv és a fogyatékosokról való szociális gondoskodás

Csányi Yvonne: Fogyatékosok integrációja - nemzetközi és hazai áttekintés

Szabó Éva: A dadogás mint szimbólum

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Vékássy László: A dadogó beszédkezelése

Kanyó Greiner Éva: Kommunikáció elektronikus segédeszközökkel a cerebral-paretikus gyermekeknél, anarthria esetében

 

FÓRUM

Dr. Torda Ágnes: Szülők és szakemberek a dyslexiás gyermekekért

Állásfoglalás a logopédiai ellátás helyzetéről és jövőjéről

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSEINK

Kovács Krisztina: A Fehérbot Nemzetközi Napja

 

IN MEMORIAM

Dr. Illyés Sándor: Kovács Csongor (1939-1990.)

Dr. Pojják Tiborné: Angyalossy József (1919-1990.)

 

FIGYELŐ

Dr. Buday József: Beiskolázási adatok - 1989/90-es tanév

Gordosné dr. Szabó Anna: Bárczi-konferencia a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán

Subosits István: Bibliográfia Bárczi Gusztáv szakirodalmi munkáiból

Dr. Czimbalmos Ágnes: Gyógypedagógiai kórtan. Szerk.: dr. Göllesz Viktor

 

===================================================================