Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)A Gyógypedagógiai Szemle tartalomjegyzéke - 1993.

 

1993/1

Szám: 1

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Réthy Endréné dr.: Empátiás osztályok hátrányos helyzetű tanulóinak beszédállapota

Gordosné dr. Szabó Anna: A gyengén látók gyógypedagógiájának múltjából - egy úttörő tiflopedagógus: Kárpáty Ottó

 

GYÓGYPEDAGÓGIA-TÖRTÉNETI SZEMELVÉNYEK

Kárpáty Ottó: Bepillantás a csökkentlátású gyermekek oktatásának módszeres munkájába

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Dr. Mikecz Pálné: A gyógypedagógia helye a magyar közoktatásban

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Vékássy László: A dadogó komplex kezelésének egy eleme: a gondozói munka

Ottóffyné Kiszely Ildikó - Kissné Kovács Mária: Egy modell-értékű integrációs kísérlet margójára

Huberné Firkola Gabriella: Egyéni fejlesztő program - gyógypedagógus irányításával

Dr. Szentmiklóssy Margit: Módosult tudatállapotban felmerült tudattartalmak fejlesztő, gyógyító hatásáról - a dadogás és motoros afázia terápia

Tácsi, Ladislau - Szombati, Josif: Gyengénlátók életpályája - esélyek és buktatók számok és sorsok tükrében

Paraszkay Sára: Az integráltan tanuló gyengénlátók segítése

Dr. Józsáné dr. Pápay llona: „Mindig többet akarjon az ember”

Dr. Emődy Judit - Szakács Zsuzsanna: A pedagógusok és a szemész együttműködése

 

HÍREK

Krasznár Jánosné: Tankönyv, taneszköz bolt

 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Dr. Csányi Yvonne: EASE-rendezvény Davosban - Egyéb EASE-hírek

 

IN MEMORIAM

Dr. Illyés Sándor: Búcsú Prof. Dr. Phil. Walter Bachmann egyetemi professzortól

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Dr. Földiné Angyalossy Zsuzsa: Tíz éve adták át a gyengénlátók budapesti iskolájának épületét

 

KÖSZÖNTÉS

Gordosné dr. Szabó Anna: Az 1993. évi „Éltes Mátyás díj”-as gyógypedagógusok

 

FIGYELŐ

Hatos Gyula: A név kötelez

Dr. Sári Jánosné: Harmadízben együtt dr. Török Béla szellemében...

Gordosné dr. Szabó Anna: Dr. Hárdi István: A lélek egészségvédelme - a lelki egészségvédelem jelene és távlatai

Subosits István: A. Jászó Anna (főszerk.): A magyar nyelv könyve

Bolló Bertalan: Tájékoztató a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 1992-ben megjelent kiadványairól

 

===================================================================

 

1993/2

Szám: 2

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Lőrik József - Dr. Torda Ágnes: Szóasszociációs vizsgálatok a gyógypedagógiában

Gordosné dr. Szabó Anna: A magyar gyógypedagógia logopédia öröksége a 20. sz. közepén II.
Dr. Sarbó Artúr (1867-1943)

 

GYÓGYPEDAGOGIA-TÖRTÉNETI SZEMELVÉNYEK

Sarbó Artúr dr.: A siketnémák egy új oktatási módjáról (Bárczi Gusztáv dr. módszere)

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Hatos Gyula: Gondolatok az értelmileg akadályozottak nevelésének és képzésének jövőjéről

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Vékássy László: A dadogó szándékformuláinak egy anyaga: a komfort-érzés

Fazekasné dr. Fenyvesi Margit: Olvasás-írástanítási kísérlet a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók általános iskolájában

Klaniczay Sára: Ismétlődő játék egy dadogó gyermek terápiájában

 

FÓRUM

Dr. Ábrahámné Győrök Margit - Lénártné Csillik Enikő - Paál Éva - Ujvári Erzsébet: Az Országos Utazó Szakmai Szolgálat kezdeti tapasztalatai a mozgáskorlátozott gyermekek integrált nevelésének  megsegítésében

Hatos Gyula: Az Értelmileg Akadályozott Emberek Szervezetei Nemzetközi Ligájának fellépése a jogsértések és embertelen bánásmód ellen

Szauder Erik (ford.): Akcióterv

Szauder Erik (ford.): Az ILSMH Tanácsának hivatalos állásfoglalása (nyilatkozat) Az értelmi sérüléssel élő személyek jogvédelméről, az embertelen bánásmód elleni fellépésről

Szauder Erik (ford.): Az ILSMH levele 90 ország kormányához

 

TANULMÁNYÚT, TAPASZTALATCSERE

Márkus Eszter: Stiftung Schürmatt (Svájc) - Értelmi és halmozottan fogyatékos gyermekek és felnőttek otthona - Egy tanulmányút tapasztalatai

Dr. Csányi Yvonne: Norvégiai benyomások

Dr. Csányi Yvonne: UNESCO Szeminárium Bécsben

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Gordosné dr. Szabó Anna: Az 1992. évi tisztújító közgyűlés

 

FIGYELŐ

Feketéné Gacsó Mária: Myofunktionelle Therapie aus sprechwissenschaftlicher und kiefer ortopädischer Sicht (Von Erhard Thile, Renate Clausnitzer und Volkmar Clausnitzer, 1992.)

Myofunktionelle Therapie in der Anwendung (Herausgegeben von Erhard Thiele unter Mitarbeit von Marianne Campiche-thönen, Christiane Christiansen, Alison Johnstone und Udo Schmiedeskamp, 1992.)

Dr. Csányi Yvonne: Löwe, Armin: Hallássérültek korai felismerése, korai diagnózisa, korai nevelése

Subosits István: Szende Tamás: Phonological Representation and Lenition Processes

Dr. Torda Ágnes: Merre száll a kék madár (FICE)

 

===================================================================

 

1993/3

Szám: 3

 

 

Gordosné dr. Szabó Anna: Dr. Szondi Lipót (1893-1986)
Dr. Benedek István: A sorsanalízis születése
 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Gordosné dr. Szabó Anna: Szondi és a korabeli magyar gyógypedagógia

Buday József: Adatok Szondi Lipót humánbiológiai munkásságához

Pál Tibor: Korszerűsítési törekvések a nevelőintézetekben

Csocsánné Horváth Emmy: A számélmény és az ujjhasználat szerepe vakoknál

Gyenes Sándorné - Pajor Bertalanné: Utóvizsgálatok kisegítő iskolát végzett fiatalok körében

 

GYÓGYPEDAGÓGIA-TÖRTÉNETI SZEMELVÉNYEK

Szondi Lipót: Beszámoló a M. kir. Állami Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Kórtani és Gyógytani Laboratóriumának 1938. évi munkásságáról

 

TOVÁBKÉPZÉS

Klaniczay Sára: Antiszociális tünetek gyermek- és serdülőkorban

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Marosits lstvánné: Tapasztalatok a dyslexia veszélyeztetettség diagnosztikája és terápiája terén, különös tekintettel a logopédusképzés szempontjaira

 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Dr. Illyés Sándor: Interjú Armin Guggelmann úrral (1992. október 8.) Fordította: Kedl Márta

 

FÓRUM

Némethy Mária: Konferencia a sérült gyermekek hitoktatásáról a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán - 1992. december 4.

Dr. Pálhegyi Ferenc: Ugyanúgy szól-e és ugyanazt mondja-e a Biblia ép és sérült embereknek?

Csizmazia Sándor: Értelmileg sérült gyermekek hitoktatásának kérdései és gondjai az evangélikus egyház intézményeiben

 

RENDEZVÉNYEK

Mezeiné dr. Isépy Mária: A „Másság szépsége” Kaposvárott - 1993. március 18-20.

 

FIGYELŐ

Subosits István: Bolla Kámán: Szupraszegmentális elemzések

Majorné Szathmári Erzsébet: Híradás egy pályázatról

Mezeiné dr. Isépy Mária: 85 éves a debreceni Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézet

Rózsáné Czigány Enikő: Dr. Csányi Yvonne (szerk.): Együttnevelés - Speciális igényű tanulók az iskolában. Az integrált fejlesztés lehetőségei

 

HIRDETÉS

IFA Kongresszus (München)

Krasznár és Fiai Tankönyvbolt

 

===================================================================

 

1993/4

Szám: 4

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Dr. Méhes József: Intenzív akcelerációs program a „Legogram olvasási teszt alapján. Kísérleti eredmények a Braille-féle pontolvasás felgyorsítására

Vékássy László: Milyenek a dadogók? - egy kérdőíves vizsgálat adatai

Gordosné dr. Szabó Anna: Időszerű gyógypedagógiai témák a magyar nevelésügyi kongresszusokon (1848-1993)

 

HÍREK

Cortivó Erzsébet: MAGYE Logopédus Klub

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Lányiné dr. Engelmayer Ágnes: Gondolatok a másságról

Dr. Illyés Sándor: A magyar gyógypedagógia tervei az ezredfordulón

Dr. Pálhegyi Ferenc: Hová mentek, pályakezdők?

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Dr. Farkas Miklós: A művészeti nevelés jelentősége a hallássérültek képességfejlesztésében

 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Gordosné dr. Szabó Anna: Szakmai konferencia Slovákiában, Viliam Gaňo születésének centenáriumán - Michalovce, 1993. június 30.-július 2.

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Gordosné dr. Szabó Anna: XXI. Országos Szakmai Konferencia - Kecskemét, 1993. június 24-26.

Helesfai Katalin: Beszámoló a MAGYE XXI. Országos Szakmai Konferenciája Latásfogyatékosságügyi Szakosztályának ülésén (Kecskeméten) elhangzott eladásokról, a viták során kialakított határozati javaslatokról

 

IN MEMORIAM

Sum Ferenc: Éltes Mátyás sírjánál

Dr. Bernolák Béláné: Prof. dr. Sági Sándor (1929 - 1993)

 

FIGYELŐ

Gordosné dr. Szabó Anna: VI. Nevelésügyi Kongresszus - Budapest, 1993. augusztus 25-28.

Gacsó Mária: I. Nemzetközi Dadogásterápiás Konferencia - Budapest, 1993.

Hatos Gyula: „Pro Cultura Hungarica” kitüntetés dr. Maria Bruckmüllernek

Németh Tünde: A mindenki számára hasznos iskola (Speciális szükségletek az iskolában)

Réber Anikó: Beszámoló a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Gyógypedagógiai Kórtani Tanszéke fennállásának 40. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi tudományos konferenciáról

Subosits István: Szakály Ernő: Szájrólolvasási és társalgási tanácsadó

 

===================================================================