Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)A Gyógypedagógiai Szemle tartalomjegyzéke - 2014.

 

2014/1

Szám: 1

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Szabó Ákosné: Esélyek és egyenlőtlenségek. Gondolatok a tanulásban akadályozott személyek iskolai és társadalmi integrációjának összefüggéseiről

Keszi Roland – Pál Judit – Papp Gergő: Fogyatékosügyi szervezetek együttműködési kapcsolatai Magyarországon – Pillanatfelvétel a nonprofit szektor egyik speciális szegmensének hálózatszerveződési karakterisztikájáról

Markó Alexandra: Glottalizáció és diszfónia

Csuka Viktória – Nádasi Zsófia – Kelemen Anna: Cerebrális parézissel élő gyermekek szorongásának és viselkedésének felmérése integrált és speciális iskolai környezetben

Ujfalussy Rita Benedikta: A felnövekvő értelmiség sérült emberekhez való viszonya

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Grósz Judit – Tolnayné Csattos Márta: Adaptált varrógéphasználat látássérült személyek részére

Pál-Damjanovics Zsuzsanna: "Logopédiai játékok"-tól a logopédiai játszóházig

 

KÖNYVISMERTETÉS, ÚJDONSÁGOK

Pongrácz Kornélia: Borbély Sjoukje: A szülők és mi

 

FIGYELŐ

Torda Ágnes: Diagnosztikus kézikönyv

Farkasné Gönczi Rita: "A mi életünk" program

Benczúr Miklósné: Gyógypedagógiai hasznossággal bíró cikkek a Fizioterápia szakfolyóiratban

 

: A Gyógypedagógiai Szemle munkatársai 2013-ban

 

===================================================================

 

2014/2

Szám: 2

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Gósy Mária – Horváth Viktória – Gyarmathy Dorottya – Lengyel Zsolt: Beszédelemzés az afázia egy ritka típusában

Tóthné Aszalai Anett – Majsainé Szénási Tímea: Kéz a kézben, együttműködés a dadogó gyermekek ellátásában Hódmezővásárhelyen

Galambos Katalin: Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium tréninglakás programjának szerepe a mozgáskorlátozott gyermekek önálló életre való nevelésében

Rohoska Gábor: Sajátos nevelési igényű kollégista középiskolások integrációjának megvalósulása – Élet a Váci Mihály Kollégiumban

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Kiss László Roland: Online gondolattérképek a diszlexiás tanulók szolgálatában

 

KÖNYVISMERTETÉS, ÚJDONSÁGOK

Pénzes-Höffler Éva: Zászkaliczky Péter (szerk.): A társadalmi és az iskolai integráció feltételrendszere és korlátai

Pfening Dóra: Dr. Gyarmathy Éva: Diszlexia a digitális korszakban

Csányi Yvonne: Kreuzer, Max – Ytterhus, Borgunn (Hrsg.): "A jelenlét nem minden" – Inklúzió és közös élet az óvodában

Csányi Yvonne: Klicpera, Christian – Schabmann, Alfred – Gasteiger-Klicpera, Barbara: Legaszténia – olvasási-helyesírási nehézségek

 

FIGYELŐ

Zászkaliczky Péter – Viktor Lechta: Az ELTE díszdoktorává avatták Viktor Lechta professzort

Szabóné Vékony Andrea: "III. Nyitott kapuk a logopédián"

Dubniczki Csilla (szerk.): A korai hallásszűrés fontossága napjainkban

 

===================================================================

 

2014/3

Szám: 3

 

Gereben Ferencné: Bevezetés

Gereben Ferencné: Fejlődési pszichopatológia gyógypedagógiai nézőpontból

Nagyné Réz Ilona: A protokolláris, módszertani innováció előzményei

Mészáros Andrea: Komplex állapotfelmérés protokolláris szemlélettel

Szabó Csilla – Nagyné Réz Ilona – Mészáros Andrea – Juhász Andrea: A szociális képességek és a viselkedésszabályozás megítélése

Bolla Veronika – Mészáros Andrea: A vizuális téri képességek megítélése

Mohai Katalin – Gereben Ferencné: Nyelvi képességek vizsgálata

Szabó Csilla – Mészáros Andrea: A figyelemszabályozás megítélésének újabb lehetőségei

Mohai Katalin – Szabó Csilla: A munkamemória vizsgálata

Mészáros Andrea – Bolla Veronika – Gereben Ferencné – Sebestyén Szilvia: A Gyors Neurológiai Szűrőteszt és a neurológiai állapotfelmérés

Dékány Judit – Mlinkó Renáta – Mohai Katalin – Bolla Veronika: Az iskolai teljesítmények vizsgálata

 

===================================================================

 

2014/4

Szám: 4

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Bánfalvy Csaba: Fogyatékos személyek diplomával

Heiszer Katalin – Marton Klára: Williams-szindrómával élő személyek nyelvi jellemzőinek vizsgálata participatív kutatás keretében

Neuberger Tilda: Felpattanó zárhangok időszerkezete dadogó és nem dadogó beszédben

Reményi Tamás – Rega Schaefgen – Gereben Ferencné: Szenzoros integrációs terápiák alkalmazása a gyógypedagógiai fejlesztő munka gyakorlatában (1. rész)

 

KÖNYVISMERTETÉS, ÚJDONSÁGOK

Gereben Ferencné: DSM-5

 

A MAGYE ÉLETÉBŐL

Beszámoló a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete 2014. évi, Szegeden megrendezett konferenciájáról (Összeállította: Gereben Ferencné)

 

IN MEMORIAM

Fehérné Kovács Zsuzsa: Vassné dr. Kovács Emőke (1933–2014)

Vassné dr. Kovács Emőke válogatott bibliográfiája (Összeállította: Lőrik József)

 

===================================================================