Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)Gyógypedagógiai Szemle - éves összefoglaló (2013)

 

 

A nyomtatott Gyógypedagógiai Szemle

 

A 2013-as évben 5 lapszám jelent meg, ebből az ötös szám különszám volt – emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére. A különszám terjedelme 171 oldal, így dupla számnak tekinthető, felkért szerkesztője Csocsán Emmy volt.

A 2013-as évben a 4 lapszámban az „Eredeti közlemények” rovatban 18 publikációt jelentettünk meg, a különszámban 16 eredeti közlemény került publikálásra.

A Gyógypedagógiai Szemle négy lapszámában 9 tanulmányt az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar oktatói, valamint doktori iskolásai írták, a tanulmányok közül 7 egyszerzős és 1 többszerzős, 1 pedig kutatói együttműködés keretében íródott (ELTE Bárczi – BM Kognitív Tudományi Tanszék – ELTE PPK). A tanulmányok közül több foglalkozik a korai fejlesztés kérdéskörével, valamint új vizsgálómódszerek bemutatásával (TROG teszt, Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálat).

A publikálók között jelen vannak az MTA kutatóintézeteinek munkatársai (MTA Természettudományi Kutatóközpont Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet), a Budapesti Corvinus Egyetem, a Szent Margit Kórház Fejlődés Neurológiai Osztály, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar munkatársai, kutatócsoportjai, doktori iskolásai.

A szerzők között külföldi egyetemek képviseletében is megjelentek tanulmányírók (Regensburgi Orvostudományi Egyetem). Igen örvendetes, hogy egyre nagyobb számban gyakorlati műhelyek is mutatnak be innovációkat ebben a rovatban (NEO Magyar Segítőkutya Egyesület, Eger Városi Nevelési Tanácsadó, ÉFOÉSZ, Csillagház Általános Iskola).

A „Gyakorlat műhelyéből” rovatban 5 tanulmány került megjelentetésre. Bemutattunk a TÁMOP-5.4.4-09/1/C pályázat keretében kialakított jó gyakorlatot, megjelentettünk esettanulmányt, foglalkoztunk az audiovizuális stimuláció hatásával, megjelentettük a KULCS programot és hírt adtunk egy halmozottan sérültekből álló zenekar születéséről.

A „Figyelő” rovatban 5 írást tettünk közzé. Beszámoltunk a MAGYE tevékenységéről, a mentorhálózat fejlesztéséről, a digitális tananyag fejlesztésről és egy gyakornoknak a Lipcsei Autizmus Ambulancián szerzett élményeiről.

A „Könyvismertetések, újdonságok” rovatban a magyar nyelvű szakirodalmi ismertetés mellett (3 db) helyt adtunk külföldi szakirodalom bemutatásának (1 db) és egy fogyatékossággal foglalkozó szépirodalmi mű ismertetésének.

„In Memoriam” rovatunkban Gordosné dr. Szabó Annára és Sári Jánosnéra emlékeztünk.

A lap töredék oldalain helyt adtunk fizetett és szakmai hirdetéseknek.

A 2013-as megjelenést a Nemzeti Együttműködési Alap és Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

2013-tól a Gyógypedagógiai Szemle számai az ELTE Reader digitális könyvtárából ingyenesen letölthetők, visszamenőlegesen is.

A Gyógypedagógiai Szemle különszámában (Emlékkötet) Gordosné dr. Szabó Anna közvetlen és közvetett munkatársai készítették a megjelentetett 16 tanulmányt. A tanulmányok Gordosné dr. Szabó Anna oktatói, kutatói munkásságának kiemelt témáit reprezentálják. A tanulmányok közül 11 tanulmányt az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar oktatói készítettek, melyek közül 9 egyszerzős, 2 többszerzős írás. A tanulmányok közül 2 az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar és az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, valamint az Autizmus Alapítvány munkatársainak közös szerzeménye.

A kötetben publikáltak még Gordosné dr. Szabó Anna kollégái a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Karáról (1 db), a Vakok Óvodája, Általános Iskolájából (1 db) és az Orgoványi Általános Iskolából (1 db).

 

Budapest, 2014. január 25.

Rosta Katalin

 

 


 

 

Gyógypedagógiai Szemle Online

 

Lapprofil és laparculat

Az idén januárban 6 éves Gyógypedagógiai Szemle Online (indulás: 2008. január, link: www.gyogypedszemle.hu) arculata, az online megjelenés profilja hat, folyamatosan épített és fejlesztett (mind tartalmi, mind kódolási) részegységből áll:

1. Digitalizált Gyógypedagógiai Szemle (a nyomtatott szakfolyóirat elektronikus megjelenése): A nyomtatott GyoSze anyagai pdf és digitálisan újratördelt változatban egyaránt felkerülnek, illetve a főbb tanulmányok angol szinopszisa és kulcsszavai is: az elektronikus kiadás elérhető külföldről is, hiszen fontosnak tartjuk, hogy a magyar (nyelven publikáló) szerzőink kutatásai, esetleírásai, munkája és eredményei bekerülhessenek a nemzetközi/globális szakmai vérkeringésbe. A digitalizált archívum könnyen kereshető, a különböző keresőmotorok segítségével „tértől és időtől függetlenül” kapcsolódik a szakemberek, hallgatók és érdeklődők hálózataiba. Ezért került fel az online változatra a Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére készült emlékkötet teljes tartalomjegyzéke is angolul és magyarul, illetve az egyes tanulmányok szinopszisa angol és magyar nyelven (Eddigi olvasószám: 1562; elérhetőség: http://prae.hu/prae/gyosze.php?menu_id=102&jid=45&year=2013).

2. Aktualitások, hírek, könyvajánlók, felhívások, konferenciák, játékok: a GyoSze Online minden jelentősebb szakmai szervezettel, intézménnyel és egyesüléssel rendszeres kapcsolatot tart, híreiket, anyagaikat rendszeresen szemlézi és közli. 2012-ben tudatosan elkezdtük építeni könyvkiadókkal való kapcsolatainkat, rendszeresen közlünk könyvajánlókat, híreket a friss megjelenésekről/bemutatókról, illetve a prae.hu portál gyerekrovatával közreműködve recenziókat, kritikákat és interjúkat is – elsősorban a lehető legszélesebb szakmai közönség érdeklődésére számot tartó kiadványokról, illetve mesekönyvekről, gyerekkönyvekről és gyógypedagógiai vonatkozású kérdésekkel is foglalkozó szépirodalmi alkotásokról. Például:

Péterke hallani fog (2012), Péterke beszélni fog (2013) – mesekönyv és blog (CI): http://peterkehallanifog-gyermekkonyv.prae.hu/ a PRAE.HU kiadóval közösen;

• 2013 (autizmus): Egy képzeletbeli barát naplója – szakmai recenzió és promóciós játék – a Kolibri Kiadóval közösen;

• A nyomtatott Gyógypedagógiai Szemle számainak „update-je” (belső logisztikával ellátott „okos” pdf-ek) felkerült az ELTE Reader digitális könyvtárba, ill. visszamenőleg folyamatosan kerülnek fel a további évfolyamok (Erről bővebben itt lehet olvasni: http://prae.hu/prae/gyoszeetc.php?menu_id=109&aid=607&type=5)

• Szorosabb kapcsolat a Logopédiai Kiadóval, ELTE Eötvös Kiadóval stb.

3. Petíciók: A GyoSze Online teret biztosít sajtóanyagoknak, tiltakozásoknak, ezeket felületén megjeleníti, ill. aktív kommunikációs csatornáin ezekről a lehető legszélesebb olvasóközönséget tájékoztatja. Országos szintű problémák esetén komplex médiakampányt indítunk, mely minden esetben (eddig: SNI 2008 és 2009, ill. CI 2011) egy, a megfelelő gyógypedagógiai szakértőkkel közösen kidolgozott kommunikációs stratégia szerint valósul meg. (A PRAE.HU Informatikai és Kommunikációs Kft. munkatársai ezekben az esetekben a stratégia-kidolgozás és -megvalósítás mellett folyamatosan konzultálnak a gyógypedagógiai szakmai szervezet megbízott képviselőjével, egészen a kampány sikeréig.)

4. Blog-motor: A prae.hu portál elektronikus infrastruktúrájának fejlesztését követi a rendszerszinten társlapként kezelt GyoSze Online – ezeket a beépített fejlesztéseket automatikusan (külön fejlesztési díj megállapítását mellőzve) átvezetjük a GyoSze Online-ra is. Eddig két intézményhez kapcsolódó (dami.prae.hu) és egy gyógypedagógiai témájú, gyakran frissített blog indult rendszerünkben, ezek a következők:

• ELTE Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztő Módszertani Központ: felkarolo.prae.hu (Látogatások napi átlaga: 306.81)

• ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény: dami.prae.hu (Látogatások napi átlaga: 255.68)

• Péterke hallani fog: peterkehallanifog.prae.hu (Látogatások napi átlaga: 72.58)

5. Fórum-motor: A portál-rendszer elektronikus infrastruktúrájának részeként a GyoSze Online külön fórumokkal rendelkezik, melyek rendszeres felhasználói frissítése színesebbé és sokrétűbbé teszi az olvasók tájékoztatását.

6. Facebook-csoport: 2012-től kezdve a fórumok folyamatos fenntartása mellett tudatosan elkezdtük építeni és a legváltozatosabb típusú tartalmakkal tájékoztatni Facebook-közönségünket is: itt kap helyet a „sajtófigyelés”, a magyar online és nyomtatott sajtóban, illetve tévékben és rádiókban szereplő gyógypedagógiai anyagok ajánlása, ill. az ehhez kapcsolódó (hozzászólások formájában megjelenő) szakmai kommunikáció elindítása, moderálása. A csoportunknak jelenleg több önkéntes szerkesztője (Fejes Gabriella, Gönczi Rita, Pál Dániel Levente és Rosta Katalin) és 2419 tagja van (Ez több mint kétszer annyi, mint egy évvel ezelőtt volt (1192 követő), ld. később).

 

Egyéb

2010-ben elindítottuk a „Tanulmányok” című rovatot, melyben idegen nyelvű tanulmányokat publikálunk. A rovat elsődleges célja a Gyógypedagógiai Szemle nemzetközi, globális rangjának és ismertségének elmélyítése, másodlagos célja a nyomtatott folyóiratból – terjedelmi okok miatt – kiszoruló minőségi tanulmányok (főleg PhD-hallgatók írásai) publikálása.

2011 májusa óta – az ingyenessé vált MTI hírszolgáltatásnak köszönhetően – a Gyógypedagógiai Szemle Online MTI Hírfelhasználó lett. A hivatalosan megjelenő híreket és sajtóközleményeket így első kézből, az MTI hírcsatornáját napi rendszerességgel szemlézve tudjuk publikálni – ezzel is szélesítve a megjelenő cikkek tematikus szórását.

 

Kommunikáció

Facebook-csoport: A Gyógypedagógiai Szemle 2010 áprilisa óta fenn van a Facebook közösségi oldalon, melyen folyamatosan megjelennek a publikált aktualitások, hírek (stb.), illetve a más médiumokban megjelent, a gyógypedagógia bármely területét érintő információk, hírek stb. (vö. „sajtófigyelés” és a kommentek formájában megjelenő szakmai párbeszéd kezdeményezése). A Facebook átalakítása miatt 2012-ben új csoportot hoztunk létre, a Facebook (tőlünk teljes mértékben független) fejlesztésének köszönhetően új lehetőségekkel, tartalombővüléssel és pontos olvasói statisztikákkal. A csoportnak jelenleg több önkéntes szerkesztője (Fejes Gabriella, Gönczi Rita, Pál Dániel Levente és Rosta Katalin) és 2419 tagja van.

c_600_232_16777215_00_images_gyp-szemle_2013-1_eves_osszefoglalo.jpg

Az oldal követőinek (ún. „kedveléseinek”) alakulása 2013. január 1. és 2013. december 31. között.
A képre kattintva megjelenik nagyobb méretben.

 

c_600_814_16777215_00_images_gyp-szemle_2013-2_eves_osszefoglalo.jpg

A Gyógypedagógiai Szemle a Facebookon: a csoport tagjainak nem-életkor szerinti megoszlása, valamint országok, városok és beállított nyelvek szerinti szórása.

 

Hírlevél: Havonta két alkalommal küldünk hírlevelet, amelybe az előző hírlevél kiküldése után megjelent fontosabb anyagainkat szerkesztjük. Digitális lapszám megjelenése esetén külön, a megjelenést középpontba állító hírlevelet küldünk. Külön kérés, illetve petíció esetén külön hírlevelet küldünk. A GyoSze Online hírlevelére eddig 1325 fő iratkozott fel.

 

Médiakapcsolatok (első szint): Körülbelül két tucat szakmai és nem szakmai lappal tartjuk a kapcsolatot, mely vagy kölcsönös és folyamatos szemlézésben és átlinkelésben vagy a RSS-hírcsatorna, ill. ’hírdoboz’ befűzésében és megjelenésében valósul meg.

 

Médiakapcsolatok (második szint): Speciális kapcsolatot tartunk az összes hazai sajtótermékkel (országos és regionális napilapok, hetilapok, hírportálok, szélesen értelmezett szakmai oldalak) és médiummal (TV-k, rádiók), melyeket a megjelenített komplex médiakampányok során értesítünk.

 

Statisztikák, eredményesség

c_600_266_16777215_00_images_gyp-szemle_2013-3_eves_osszefoglalo.jpg

A képre kattintva megjelenik nagyobb méretben.

c_600_183_16777215_00_images_gyp-szemle_2013-4_eves_osszefoglalo.jpg

A Gyógypedagógiai Szemle Online havi olvasottsága 2012-ben (narancssárga) és 2013-ben (kék).

 

Digitalizált folyóirat átlagos olvasószáma lapszámonként (a megjelenéstől számítva)

c_600_284_16777215_00_images_gyp-szemle_2013-5_eves_osszefoglalo.jpg

 

Statisztikák – "Mi van a számok mögött?"

A Gyógypedagógiai Szemle Online-t a korábbi évek meredek emelkedése után 2013-ban is annyian követték, mint 2012-ben (a növekedés a korábbi évhez képest +1,45% volt). Ebből azt olvashatjuk ki, hogy az online megjelenés ezen a módon, ebben a struktúrában elérte a lehetséges maximumát, lefedi a megszólítható olvasóközönség szinte teljes egészét.

Ezt az olvasási statisztikát viszont ki kell egészítenünk a facebookos kommunikációnk meredek emelkedésével és népszerűségével. Az új média- és kommunikációs trendeket jól követve sikerült a közösségi oldalnak köszönhetően új olvasókat szereznünk, a tájékoztatást és a híráramlást nemcsak folyamatosan biztosítanunk, hanem az új kommunikációs csatorna hiteles (!), aktív és jól működtetett használatának köszönhetően növelnünk is.

A digitalizált Gyógypedagógiai Szemléről elmondható tehát, hogy egy megjelenő lapszám az első negyedévben (következő lapszám megjelenéséig) kb. 4-5.000 olvasót vonz, amely olvasószám növekedési grafikonja az év nagy részében lassú egyenletességgel növekszik (főleg keresőmotorok, hyperlinkek, cikk ajánlása stb.), a főiskolai/egyetemi vizsgaidőszakok környékén ugrásszerűen megemelkedik. Ennek köszönhetően a korábbi évfolyamok olvasószáma is nő – akár évente évfolyamonként több ezer új olvasóval.

A petíciók sikeressége során működésbe hozott komplex médiakampány egy rövid időszakban hoz jelentős mennyiségű új olvasót (a kampány lefutása után keletkező plusz olvasószám a keresőmotoroknak és a számos más oldalon elhelyezett hyperlinkeknek köszönhető), melyek egyrészt növelik a Gyógypedagógiai Szemle társadalmi ismertségét, bizonyos vonatkozásokban szakmai elismertségét, másrészt ennek köszönhetően is egyenletes fokozatossággal szélesedik az olvasók rétege, ill. ennek a Gyógypedagógiai Szemle különböző rovataiban megjelenő arányszáma.

Összességében kijelenthető, hogy az elmúlt években a tartalmilag és technikailag folyamatos fejlesztett Gyógypedagógiai Szemle Online egy izgalmas és sokrétű arculattal rendelkező, sikeres és eredményes szakfolyóirat, mely egy művészeti portállal való fúziójának köszönhetően meg tudja szólítani a nyitott, de nem szakmai olvasóközönséget is, illetve a maga területén – összehasonlítva a hasonló profilú folyóiratokkal – világviszonylatban is egyedülálló kezdeményezésnek nevezhető.

 

Budapest, 2014. január 25.

Pál Dániel Levente