Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)Gyógypedagógiai Szemle - éves összefoglaló (2014)

 

 

A nyomtatott Gyógypedagógiai Szemle

 

A 2014-es évben 4 lapszám jelent meg, ebből a 3. szám tematikus szám volt. A tematikus szám „A gyógypedagógiai fejlődéspszichopatológia diagnosztikus kérdései az SNI/B felülvizsgálatok tükrében” című, a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából 2013 novemberében rendezett konferencia anyagát tartalmazza. A kötet szerzői az ELTE Gyakorló Gyógypedagógiai és Logopédiai Szakszolgálat, Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Országos Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény munkatársai, valamint a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Pszichológiai Intézetének oktatói voltak.
 
A 2014-es évben a Gyógypedagógiai Szemle 4 lapszámában az „Eredeti közlemények” rovatban 23 publikációt jelentettünk meg. A tanulmányok közül 15 tanulmány szerzői az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar oktatói és doktori iskolásai voltak. A tanulmányok közül 5 egyszerzős, 10 többszerzős, ebből 7 az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Pszichológiai Intézetének a Gyakorló Gyógypedagógiai Szakszolgálat munkatársainak közös publikációja, 1 a Kar és az MTA Lendület Kutatócsoport, valamint a Budapesti Corvinus Egyetem közötti kutatási együttműködés keretében íródott, 2 tanulmány szerzője doktori iskolás, akik a konzulenseik segítségével doktori iskola keretében külföldi egyetemekkel együttműködve készítettek tanulmányt (Graduate Center, City University of New York; Zentrum für interdisciplinare Sensorische Integration – Bergen). 
 
A tanulmányok szerzői között jelen vannak az MTA Nyelvtudományi Intézet munkatársai, az ELTE BTK Fonetikai Tanszék oktatói, a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete oktatói, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus-képző Intézet munkatársai, a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola gyógypedagógusai. 
 
A megjelentetett tanulmányok közül a tematikus számban megjelentek betekintést nyújtanak a gyógypedagógiai pszichodiagnosztika módszereibe, eredményeibe. Ezen kívül több tanulmány foglalkozik az integráció kérdéseivel a speciális igényű gyermekek és felnőttek körében, valamint a felnövekvő értelmiség sérült emberekhez való viszonyával. Hangsúlyozottan foglalkozunk a beszéd rendellenességeivel és a beszédrehabilitáció kérdéseivel. Bemutattunk új terápiás eljárást, a szenzoros integrációs terápiát.
 
Összegzésként elmondhatjuk, hogy a Gyógypedagógiai Szemle 2014-es lapszámaiban folytattuk azt a kialakított gyakorlatot, hogy publikáljuk a társtudományok gyógypedagógiai vonatkozású eredményeit, és a kutatási együttműködések keretében készült tanulmányokat. 
 
A „Gyakorlat műhelyéből” rovatban 3 tanulmány került megjelentetésre. Bemutattuk a diszlexiás tanulók fejlesztését segítő IKT és Web 2.0 alkalmazásokat és eszközöket, amelyek a fejlesztő és oktató tevékenység szolgálatába állíthatók. Megjelentettük a látássérültek számára kialakított adaptált varrógéphasználat jó gyakorlatát, valamint azt a vakok számára kialakított gyakorlatot, ahol a beszédfejlesztés, a logopédiai játékok segítségével történik meg egymás megismerése.
 
A „Figyelő” rovatunkban megpróbáltunk kitekinteni újdonságokra, fontos eseményekre. Bemutattuk a diagnosztika kézikönyvet, „A mi életünk” programot, és az EDUKID korai hallásszűrő programját. Ezen kívül a Fizioterápia című folyóiratban megjelent gyógypedagógiai hasznossággal bíró cikkekből közöltünk összefoglalást. Tudósítottunk a „III. Nyitott Kapu a logopédián” konferenciáról és beszámoltunk Victor Lechta díszdoktorrá avatásáról. Victor Lechta díszdoktorrá avatásáról szóló tudósításunkat átvette a „Carissimi – Esély a fogyatékos és egészségkárosodott embereknek” című Szlovákiában megjelenő magyar nyelvű szakfolyóirat, amellyel azóta partnerségi kapcsolatot alakítottunk ki. Az Anyanyelv-pedagógia című folyóirattal pedig szakmai partnerségi kapcsolat építésébe kezdtünk a 2014-es év során.
 
A „Könyvismertetés, újdonságok” rovatban a magyar nyelvű szakirodalom ismertetése mellett (4 cikk) helyt adunk külföldi szakirodalom bemutatásának is (2 cikk).
 
Az „In memoriam” rovatban Vassné dr. Kovács Emőkére emlékeztünk.
 
A lap töredék oldalain helyet adtunk fizetett és szakmai hirdetéseknek. 
 
A Gyógypedagógiai Szemle számai a Gyógypedagógiai Szemle webes felülete mellett (www.gyogypedszemle.hu) ingyenesen letölthetők az ELTE Reader digitális könyvtárból és a MAGYE honlapjáról is. 
 
A 2014-es megjelenést a Nemzeti Együttműködési Alap és a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

 

Budapest, 2015. február 1.

Rosta Katalin

 

 


 

 

Gyógypedagógiai Szemle Online

 

Lapprofil és laparculat

Az idén januárban 7 éves Gyógypedagógiai Szemle Online (indulás: 2008. január, link: www.gyogypedszemle.hu) arculata, az online megjelenés profilja hat, folyamatosan épített és fejlesztett (mind tartalmi, mind kódolási) részegységből áll:

1. Digitalizált Gyógypedagógiai Szemle (a nyomtatott szakfolyóirat elektronikus megjelenése): A nyomtatott GyoSze anyagai pdf és digitálisan újratördelt változatban egyaránt felkerülnek, illetve a főbb tanulmányok angol szinopszisa és kulcsszavai is: az elektronikus kiadás elérhető külföldről is, hiszen fontosnak tartjuk, hogy a magyar (nyelven publikáló) szerzőink kutatásai, esetleírásai, munkája és eredményei bekerülhessenek a nemzetközi/globális szakmai vérkeringésbe. A digitalizált archívum könnyen kereshető, a különböző keresőmotorok segítségével „tértől és időtől függetlenül” kapcsolódik a szakemberek, hallgatók és érdeklődők hálózataiba. Ezért került fel 2013-ban az online változatra a Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére készült emlékkötet teljes tartalomjegyzéke is angolul és magyarul, illetve az egyes tanulmányok szinopszisa angol és magyar nyelven (Eddigi olvasószám: 1562 (2013), 7716 (2014); elérhetőség: http://prae.hu/prae/gyosze.php?menu_id=102&jid=45&year=2013).

2. Aktualitások, hírek, könyvajánlók, felhívások, konferenciák, játékok: a GyoSze Online minden jelentősebb szakmai szervezettel, intézménnyel és egyesüléssel rendszeres kapcsolatot tart, híreiket, anyagaikat rendszeresen szemlézi és közli. 2012-ben tudatosan elkezdtük építeni könyvkiadókkal való kapcsolatainkat, rendszeresen közlünk könyvajánlókat, híreket a friss megjelenésekről/bemutatókról, illetve a prae.hu portál gyerekrovatával együttműködve recenziókat, kritikákat és interjúkat is – elsősorban a lehető legszélesebb szakmai közönség érdeklődésére számot tartó kiadványokról, illetve mesekönyvekről, gyerekkönyvekről és gyógypedagógiai vonatkozású kérdésekkel is foglalkozó szépirodalmi alkotásokról. Például:

• Új szakmai kapcsolatok és együttműködések 2014-ben: (1) „Carissimi – Esély a fogyatékos és egészségkárosodott embereknek” (Szlovákiában megjelenő magyar nyelvű szakfolyóirat); (2) Anyanyelv-pedagógia című folyóirat; (3) Civil Rádió (Ruzsa Viktor látássérült újságíró tollából rendszeresen közlünk cikkeket és élménybeszámolókat).

• A nyomtatott Gyógypedagógiai Szemle korábbi évfolyamai és friss számai folyamatosan kerülnek fel az ELTE Eötvös Kiadó által elindított és üzemeltetett ELTE Reader digitális könyvtárba. (Erről bővebben itt lehet olvasni: http://prae.hu/prae/gyoszeetc.php?menu_id=109&aid=607&type=5)

3. Petíciók: A GyoSze Online teret biztosít sajtóanyagoknak, tiltakozásoknak, ezeket felületén megjeleníti, ill. aktív kommunikációs csatornáin ezekről a lehető legszélesebb olvasóközönséget tájékoztatja. Országos szintű problémák esetén komplex médiakampányt indítunk, mely minden esetben (eddig: SNI 2008 és 2009, ill. CI 2011) egy, a megfelelő gyógypedagógiai szakértőkkel közösen kidolgozott kommunikációs stratégia szerint valósul meg. (A PRAE.HU Informatikai és Kommunikációs Kft. munkatársai ezekben az esetekben a stratégia-kidolgozás és -megvalósítás mellett folyamatosan konzultálnak a gyógypedagógiai szakmai szervezet megbízott képviselőjével, egészen a kampány sikeréig.)

4. Blog-motor: A prae.hu portál elektronikus infrastruktúrájának fejlesztését követi a rendszerszinten társlapként kezelt GyoSze Online – ezeket a beépített fejlesztéseket automatikusan (külön fejlesztési díj megállapítását mellőzve) átvezetjük a GyoSze Online-ra is. Eddig két intézményhez kapcsolódó és egy gyógypedagógiai témájú (cochleáris implantáció, CI), gyakran frissített blog indult rendszerünkben, ezek a következők:

• ELTE Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztő Módszertani Központ: felkarolo.prae.hu

• ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény: dami.prae.hu

• Péterke hallani fog (CI): peterkehallanifog.prae.hu

2015 első negyedévében a prae.hu általános művészeti portál teljes átalakításának részeként a blogmotor egésze, köztük a fentebb felsorolt gyógypedagógiai témájú blogok motorja is megújul: mind külsejükben-felületükben, mind szerkesztési lehetőségeikben.)

5. Fórum-motor: A portál-rendszer elektronikus infrastruktúrájának részeként a GyoSze Online külön fórumokkal rendelkezik, melyek rendszeres felhasználói frissítése színesebbé és sokrétűbbé teszi az olvasók tájékoztatását. >>> FEJLESZTÉS: A közösségi média egyre erőteljesebb jelenléte és a fórumok egyre inkább háttérbe szorulása miatt a fórumokat megszüntettük, és a korábban itt aktív kommunikációt átraktuk a GyoSze Facebook-csoportjába.

6. Facebook-csoport: 2012-től óta tudatosan elkezdtük építeni és a legváltozatosabb típusú tartalmakkal tájékoztatni Facebook-közönségünket is: itt kap helyet a „sajtófigyelés”, a magyar online és nyomtatott sajtóban, illetve tévékben és rádiókban szereplő gyógypedagógiai anyagok ajánlása, ill. az ehhez kapcsolódó (hozzászólások formájában megjelenő) szakmai kommunikáció elindítása, moderálása. A csoportunknak jelenleg több önkéntes szerkesztője (Fejes Gabriella, Gönczi Rita, Pál Dániel Levente és Rosta Katalin) és 4046 tagja van (2014 januárjában: 2419; 2013 januárjában: 1192, ld. később részletesen).

 

Egyéb

2010-ben elindítottuk a „Tanulmányok” című rovatot, melyben idegen nyelvű tanulmányokat publikálunk. A rovat elsődleges célja a Gyógypedagógiai Szemle nemzetközi, globális rangjának és ismertségének elmélyítése, másodlagos célja a nyomtatott folyóiratból – terjedelmi okok miatt – kiszoruló minőségi tanulmányok (főleg PhD-hallgatók írásai) publikálása.

2011 májusa óta – az ingyenessé vált MTI hírszolgáltatásnak köszönhetően – a Gyógypedagógiai Szemle Online MTI Hírfelhasználó lett. A hivatalosan megjelenő híreket és sajtóközleményeket így első kézből, az MTI hírcsatornáját napi rendszerességgel szemlézve tudjuk publikálni – ezzel is szélesítve a megjelenő cikkek tematikus szórását.

 

Kommunikáció

Facebook-csoport: A Gyógypedagógiai Szemle 2010 áprilisa óta fenn van a Facebook közösségi oldalon, melyen folyamatosan megjelennek a publikált aktualitások, hírek, hirdetések (stb.), illetve a más médiumokban megjelent, a gyógypedagógia bármely területét érintő információk, hírek, interjúk stb. (vö. „sajtófigyelés” és a kommentek formájában megjelenő szakmai párbeszéd kezdeményezése). A Facebook átalakítása miatt 2012-ben új csoportot hoztunk létre, a Facebook (tőlünk teljes mértékben független) fejlesztésének köszönhetően új lehetőségekkel, tartalombővüléssel és pontos olvasói statisztikákkal. A csoportnak jelenleg több önkéntes szerkesztője (Fejes Gabriella, Gönczi Rita, Pál Dániel Levente és Rosta Katalin) és 4046 tagja van.

 

c_600_226_16777215_00_images_gyp-szemle_2014-1_eves_osszefoglalo.jpg

Az oldal követőinek (ún. „kedveléseinek”) alakulása 2014. január 1. és 2014. december 31. között.
A képre kattintva megjelenik nagyobb méretben.

 

c_600_232_16777215_00_images_gyp-szemle_2014-2_eves_osszefoglalo.jpg

Az oldal követőinek (ún. „kedveléseinek”) alakulása 2013. január 1. és 2013. december 31. köz.

 

c_600_894_16777215_00_images_gyp-szemle_2014-3_eves_osszefoglalo.jpg

A Gyógypedagógiai Szemle a Facebookon: a csoport tagjainak nem-életkor szerinti megoszlása, valamint országok, városok és beállított nyelvek szerinti szórása.

 

Hírlevél: Havonta két alkalommal küldünk hírlevelet, amelybe az előző hírlevél kiküldése után megjelent fontosabb anyagainkat szerkesztjük. Digitális lapszám megjelenése esetén külön, a megjelenést középpontba állító hírlevelet küldünk. Külön kérés, illetve petíció esetén külön hírlevelet küldünk. A GyoSze Online hírlevelére eddig 1371 fő iratkozott fel.

Médiakapcsolatok (első szint): Körülbelül két tucat szakmai és nem szakmai lappal tartjuk a kapcsolatot, mely vagy kölcsönös és folyamatos szemlézésben és átlinkelésben vagy a ’hírdoboz’ befűzésében és megjelenésében valósul meg.

Médiakapcsolatok (második szint): Speciális kapcsolatot tartunk az összes hazai és a tematikusan kapcsolódó magyar nyelvű határon túli sajtótermékkel (országos és regionális napilapok, hetilapok, hírportálok, szélesen értelmezett szakmai oldalak) és médiummal (TV-k, rádiók), melyeket a megjelenített komplex médiakampányok során értesítünk.

 

Statisztikák, eredményesség

c_600_336_16777215_00_images_gyp-szemle_2014-4_eves_osszefoglalo.jpg

A képre kattintva megjelenik nagyobb méretben.

 

c_600_145_16777215_00_images_gyp-szemle_2014-51_eves_osszefoglalo.jpg

A Gyógypedagógiai Szemle Online havi olvasottsága 2013-ban (narancssárga) és 2014-ben (kék).

 

Digitalizált folyóirat átlagos olvasószáma lapszámonként (a megjelenéstől számítva)

c_600_353_16777215_00_images_gyp-szemle_2014-6_eves_osszefoglalo.jpg

 

Statisztikák – „Mi van a számok mögött?”

A Gyógypedagógiai Szemle Online-t a korábbi évek meredek, majd megtorpanó emelkedése után 2014-ben nagyságrendileg annyian követték, mint 2013-ban (az előző évhez képest minimális csökkenés történt az olvasottságban: –2,07%). Ebből azt olvashatjuk ki, hogy az online megjelenés ezen a módon, ebben a struktúrában elérte a lehetséges maximumát, lefedi a megszólítható olvasóközönség szinte teljes egészét. Ezzel ellentétben az oldalon töltött átlagos idő (azaz az oldal anyagainak olvasásával töltött idő) jelentős növekedést mutat: +64,90%.

Ezt az olvasási statisztikát ki kell egészítenünk a facebookos kommunikációnknak köszönhető csoportunk taglétszámmának meredek emelkedésével és népszerűségével. Az új média- és kommunikációs trendeket jól követve sikerült a közösségi oldalnak köszönhetően új olvasókat szereznünk, a tájékoztatást és a híráramlást nemcsak folyamatosan biztosítanunk, hanem az új kommunikációs csatorna hiteles (!), aktív és jól működtetett használatának köszönhetően jelentősen növelnünk is. A facebookos csoportunk taglétszáma az elmúlt években: 2015. január > 4046 tag; 2014. január > 2419 tag; 2013. január: 1192 tag.

A digitalizált Gyógypedagógiai Szemléről elmondható tehát, hogy egy megjelenő lapszám a megjelenés első negyedévében (következő lapszám megjelenéséig) kb. 4-6.000 olvasót vonz, amely olvasószám növekedési grafikonja az év nagy részében lassú egyenletességgel növekszik (főleg keresőmotorok, hyperlinkek, cikk ajánlása stb.), a főiskolai/egyetemi vizsgaidőszakok környékén ugrásszerűen megemelkedik (a 2014/1-es lapszám letöltésszáma: 64.251). Ennek köszönhetően a korábbi évfolyamok olvasószáma is nő – akár évente évfolyamonként több ezer vagy tízezer új olvasóval (a fentebbi táblázat szerint több korábbi évfolyam átlagos olvasószámát sikerült megdupláznunk).

A petíciók sikeressége során működésbe hozott komplex médiakampány egy rövid időszakban hoz jelentős mennyiségű új olvasót (a kampány lefutása után keletkező plusz olvasószám a keresőmotoroknak és a számos más oldalon elhelyezett hyperlinkeknek köszönhető), melyek egyrészt növelik a Gyógypedagógiai Szemle társadalmi ismertségét, bizonyos vonatkozásokban szakmai elismertségét, másrészt ennek köszönhetően is egyenletes fokozatossággal szélesedik az olvasók rétege, ill. ennek a Gyógypedagógiai Szemle különböző rovataiban megjelenő arányszáma.

Összességében kijelenthető, hogy az elmúlt években a tartalmilag és technikailag folyamatosan fejlesztett Gyógypedagógiai Szemle Online egy izgalmas és sokrétű arculattal rendelkező, sikeres és eredményes szakfolyóirat, mely egy művészeti portállal való fúziójának köszönhetően meg tudja szólítani a nyitott, de nem szakmai olvasóközönséget is, illetve a maga területén – összehasonlítva a hasonló profilú folyóiratokkal – világviszonylatban is egyedülálló kezdeményezésnek nevezhető.

 

Budapest, 2015. február 1.

Pál Dániel Levente