Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)A Gyógypedagógiai Szemle tartalomjegyzéke - 2015.

 

2015/1

Szám: 1

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Prónay Beáta – Góczán-Szabó Ildikó – Daritsné Rajzó Éva – Jánosiné Kakuk Sarolta – Németh Tünde: Korai reguláció, atipikus fejlődés és integrált szülő–csecsemő/kisgyermek konzultáció

Csók Tímea: A logopédusi munka és az ellátórendszer kapcsolatának vizsgálata

Kiss László Roland: A metakogníció és a metakognitív kutatások gyógypedagógiai jelentõsége, különös tekintettel a tanulásban akadályozottak pedagógiája területre

Polgárdi Veronika: A Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálata (DPV) (A Dékány–Juhász-féle diszkalkulia pedagógiai vizsgálat sztenderdizált változata) Ismertető a Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálatáról óvodás- és kisiskolás korú gyermekeknél (3. rész)

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Nagy Dóra: A Munkahelyi Gyakorlat program intézményi megvalósulásának vizsgálata

 

KÖNYVISMERTETÉS, ÚJDONSÁGOK

Pongrácz Kornélia: Radványi Katalin: Legbelső kör: A család – Eltérő fejlődésű vagy krónikus beteg gyermek a családban

Csányi Yvonne: Reinhilde Stöppler: Bevezetés az értelmileg akadályozottak pedagógiájába

Farkasné Gönczi Rita: Ronit Bird: Száz játék és fejtörő – A számolási nehézségek legyőzésére

 

A GYÓGYPEDAGÓGIA TÖRTÉNETE

Hatos Gyula: Náray-Szabó Sándor emlékezete halálának századik évfordulóján

 

FIGYELŐ

Gereben Ferencné: PROBLÉMATÉRKÉP – azaz a gyógypedagógiai ellátást érintő kérdések 12 pontja a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete szakosztályainak felvetése alapján

 

: A Gyógypedagógiai Szemle munkatársai 2014-ben

 

===================================================================

 

2015/2

Szám: 2

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Csányi Yvonne: Csecsemők és kisgyermekek nyelvi fejlődésének felmérése – A PLS-3 nyelvi skála

Danis Ildikó: A csecsemő- és kisgyermekkori lelki egészség támogatásának helye a koragyermekkori intervencióban

Sándor Anikó – Horváth Péter László – Radványi Katalin: A gyógypedagógia és a társadalmi kirekesztés új formái

Ruzsics Ilona: A németországi lakóotthonok kritikai megközelítése

Berencsi Andrea – Vámos Tibor: Kézmozgások tanulását befolyásoló tényezők

Reményi Tamás – Rega Schaefgen – Gereben Ferencné: Szenzoros integrációs terápiák alkalmazása a gyógypedagógiai fejlesztő munka gyakorlatában

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Czap László – Szirkó Piroska – Nagy Istvánné – Vizi Ildikó: Tapasztalatok hallássérültek beszédfejlesztésénél a "beszédasszisztens" internetes programmal

 

KÖNYVISMERTETÉS, ÚJDONSÁGOK

Damásdi Nóra: Beszéd • Kutatás • Alkalmazás sorozat

: Könyvismertetés a Foniátria és társtudományok – A hangképzés, a beszéd és a nyelv, a hallás és a nyelés élettana, kórtana, diagnosztikája és terápiája c. kézikönyvről

 

FIGYELŐ

Lányiné Engelmayer Ágnes: Laudáció – Gereben Ferencné Várbíró Katalin munkásságának méltatása

Szabóné Vékony Andrea: "IV. Nyitott kapuk a logopédián"

Heiszer Katalin – Boncz Beáta – Pogányné Bojtor Zsuzsanna: Fészekhagyó Projekt

Csorba Viktória: Négylábú segítőkkel új világ nyílik

 

===================================================================

 

2015/3

Szám: 3

 

Mlinkó Renáta: Bevezetés

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Kullmann Lajos: A teammunkára felkészítés lehetőségei a gyógypedagógus-képzésben

Vámos Tibor – Berencsi Andrea – Imanaka Kuniyasu: Különbségi küszöb izometriás szorítóerő kifejtése esetén

Lénárt Zoltán – Szemenyei Eszter: A cerebrális paretikus gyermekek, fiatalok számára kifejlesztett FNO kategóriakészletek alkalmazhatósága

Mlinkó Renáta – Rózsa Sándor – Vámos Tibor: A Gyermek Tevékenységelemző Kérdőívvel (Child Occupation Self Assessment, COSA) szerzett első hazai tapasztalatok

Tóthné Kälbli Katalin – Fótiné Hoffmann Éva: A szomatopedagógus szerepe az inkluzív testnevelés-oktatásban

Márkus Eszter – Vörös Ferenc: A szomatopedagógia szakon/szakirányon végzett gyógypedagógusok iránti munkaerő-piaci kereslet alakulása (2014–2015)

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Lénárt Zoltán – Molnár Anett – Szemenyei Eszter – Tapa Gergely – Zahora Nóra: Közös útkeresés a spasztikus hemiparetikus tanulók felső végtagi mozgásainak vizsgálatában és nyomon követésében

Galambos Katalin – Révész Rita: A Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola, EGYMI és Kollégium fogadó intézményi szerepe a közösségi szolgálat folyamatában

 

KÖNYVISMERTETÉS, ÚJDONSÁGOK

Derera Mihály: Nádas Pál: KorKép – egy könyv, ami értünk (és nekünk is) szól

 

FIGYELŐ

Klómer Georgina: Szomatopedagógiai Szakmai Műhely

Mlinkó Renáta: "Elmélet és gyakorlat egysége a szomatopedagógiában" – szakmai konferencia

Heiszer Katalin – Boncz Beáta – Pogányné Bojtor Zsuzsanna: Fészekhagyó Projekt

 

IN MEMORIAM

Nádas Pál: Zsoldos János

 

===================================================================

 

2015/4

Szám: 4

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Nikolausz Kinga – Perlusz Andrea: Siket és cochleáris implantált fiatalok és felnőttek identitástudatának vizsgálata

Pongrácz Kornélia: Tanulók fogyatékossággal élő társakkal szembeni attitűdjének vizsgálata

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Lányiné Engelmayer Ágnes: Illyés Gyuláné dr. Kozmutza Flórára emlékezünk születésének 110. és halálának 20. évfordulója alkalmából

Baranyai Kamilla: Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola logopédiai tagozatának 10 éves jubileuma

 

KÖNYVISMERTETÉS, ÚJDONSÁGOK

Farkasné Gönczi Rita: Józsa Krisztián: A számolás fejlesztése 4–8 éves életkorban

Farkasné Gönczi Rita: Vargáné Dr. Molnár Márta – Höfflerné Pénzes Éva – Dr. Szenczi-Velkey Beáta: A kognitív képességek fejlesztésének módszertana

 

FIGYELŐ

Schiffer Csilla: Beszámoló a gyógypedagógia lisszaboni világkongresszusáról – ISEC 2015

Schiffer Csilla: A nevelés- és oktatáskutatók európai konferenciája Budapesten – ECER 2015

Rosta Katalin: Az Alapítóra emlékezünk

Gereben Ferencné (szerk.): A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete 43. Országos Szakmai Konferenciája

 

===================================================================