Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)A Gyógypedagógiai Szemle tartalomjegyzéke - 2016.

 

2016/1

Szám: 1

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Stefanik Krisztina – Vásárhelyi Nóra: Ha már csinálom, akkor tudom is? – Autizmusspecifikus terápiák ismerete autizmusellátásban dolgozó szakemberek körében

Bank Éva: Pszichés és viselkedési problémák megjelenése enyhén értelmi fogyatékos gyermekek körében

Láz Csabáné – Dékány Judit: A Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálat (DPV) és a Test Diagnostique des Compétences de Base en Mathéma (TEDI-MATH) gyógypedagógiai szempontú összehasonlítása (4. rész)

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Abonyi-Tóth Andor: Akadálymentes elektronikus tananyagok fejlesztésének módszertani és technikai kérdései

 

A GYÓGYPEDAGÓGIA TÖRTÉNETE

Rosta Katalin – Pál Dániel Levente: Egy tudományos lap nyolc éve – A Gyógypedagógiai Szemle története 2008 és 2016 között

Gereben Ferencné: MAGYE-tájékoztató

 

KÖNYVISMERTETÉS, ÚJDONSÁGOK

Csányi Yvonne: Gisela Batliner: Hallássérült gyermekek játékos fejlesztése

Rosta Katalin: Beke András: Gépi beszélődetektálás magyar nyelvű spontán társalgásokban

 

FIGYELŐ

Csocsán Emmy – Regényi Enikő Mária: A Gordosné dr. Szabó Anna Kutatószoba megnyitása

 

: A Gyógypedagógiai Szemle munkatársai 2015-ben

 

===================================================================

 

2016/2

Szám: 2

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Németh Tünde – Daritsné Rajzó Éva – Jánosiné Kakuk Sarolta – Prónay Beáta – Danis Ildikó: A szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció tevékenységének megjelenése és integratív szemlélete a pedagógiai szakszolgálat egyes területein – A lelki egészségvédelem lehetőségei a korai időszakban

Komjáthy Zsuzsanna: A kvótarendszer hatása a megváltozott munkaképességű, mozgáskorlátozott emberek integrált foglalkoztatására – Fókuszban: Nyugat-Dunántúl tíz legnagyobb vállalata

Lőrincz Borbála – Pajor Emese: Általános testalkati és kondicionális jellemzők a Vakok Általános Iskolájában és Speciális Szakiskolájában tanuló 10-17 éves látássérült diákok motoros képességeinek tükrében

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Horváth Zsuzsanna: Egy pszichodinamikus mozgás- és táncterápiás alkalom bemutatása halmozottan fogyatékos mozgáskorlátozott fiatalokkal

 

KÖNYVISMERTETÉS, ÚJDONSÁGOK

Farkasné Gönczi Rita: Fazekasné dr. Fenyvesi Margit: Orientációs képességek fejlesztésének módszertana fejlesztése

 

IN MEMORIAM

Prónay Beáta: Búcsú Pálhegyi Ferenctől

Lányiné Engelmayer Ágnes: Nekrológ (Dr. Pálhegyi Ferenc)

 

===================================================================

 

2016/3

Szám: 3

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Szekeresné Herbai Erika – Szekeres Ágota: Enyhén értelmi fogyatékos gyermekeket integráló "jó" és "rossz" közösségek összehasonlítása

Gőblné Lombos Hanna: Ötödik osztályos diszlexiás tanulók szociális beilleszkedésének vizsgálata a pedagógusok integrációval kapcsolatos attitűdjének tükrében

Pajor Emese: Súlyos fokú látássérülés és autizmus

Rohár Alexandra: Down-szindrómás személyek nyelvi képessége

Nagy Júlia: Új szakmai szerep: a gyógypedagógiai koordinátor – Egy terepi jelenlétet kívánó, gyakorlatcentrikus szakmai és képzési modell vázlata

Komjáthy Zsuzsanna: Fogyatékos személyek foglalkoztatását segítő hazai és nemzetközi törvények koherenciája

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Sztahó Dávid – Vicsi Klára: Prozódia Oktatóprogram (POP) a kiejtés oktatásának szolgálatában

 

IN MEMORIAM

Megemlékezés (Gereben Ferencné)

 

===================================================================

 

2016/4

Szám: 4

 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Macher Mónika: Szóaktiválási és szótanulási folyamatok működése tanulásban akadályozott gyermekeknél

Szabó Dóra Fanni: Tanulásban akadályozott és többségi tanulók induktív gondolkodása fejlettségének összevetése, a Rasch-modell felhasználásával

 

FIGYELŐ

Gereben Ferencné: A MAGYE életéből – A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete 44. Országos Szakmai Konferenciája

 

KÖNYVISMERTETŐ, ÚJDONSÁGOK

Gellért Imréné (szerk.): Emlékkönyv dr. Tóth Zoltán tiszteletére. Különleges tekintettel orgoványi közéleti tevékenységére (Csocsán Emmy)

Breier-Küppers, Petra – Bach, Rüdiger: Schüler mit Lernbeeinträchtigungen im inklusiven Unterricht – Praxistipps für Lehrkräfte / Tanulásban akadályozott tanulók az inkluzív oktatásban – Gyakorlati ötletek pedagógusoknak (Csányi Yvonne)

 

IN MEMORIAM

Ilosvai Ferenc (1947. október 10. – 2016. július 14.) (Szirkó Piroska)

Megemlékezés Lakatos Katalinról (BHRG Alapítvány munkatársai)

 

===================================================================