Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)A Gyógypedagógiai Szemle tartalomjegyzéke - 2018.

 

2018/1

Szám: 1

 

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK

Höfflerné Pénzes Éva – Szenczi-Velkey Beáta – Marton Klára: Enyhén értelmi fogyatékos tanulók idiómaértése – egy empirikus kutatás első eredményei

Sándor Anikó: „Az együttgondolkodásból fakadó többlettudás az értelme” – Az inkluzív kutatás módszertana egy fogyatékosságtudományi kutatás tapasztalatai tükrében

 

A GYÓGYPEDAGÓGIA TÖRTÉNETE

Csányi Yvonne: Egy szakmai életút hat évtizedes emlékei

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Gombás Judit – Baráth Erika Anita: Audionarráció a látássérült személyek akadálymentes kultúrafogyasztásáért: Egy jó gyakorlat bemutatása

Farkasné Gönczi Rita: A könnyen érthető kommunikáció fogalma és elhelyezése a köznyelvi és segítő kommunikációk hálójában a nemzetközi és hazai vázlatos történet és a célcsoport tükrében

 

KÖNYVISMERTETÉS, ÚJDONSÁGOK

Szekeres Pál: Az adaptált testkultúra és sport fogyatékosságspecifikus alapismeretei (Benczúr Miklósné)

Lakatos Boglárka: Fonetikai olvasókönyv (Bóna Judit)

Leposa Nikolett: Beszédfeldolgozási folyamatok változásai a fejlesztés függvényében (Szántó Anna)

Novák Géza Máté: „A hang lelke – a lélek hangja” Művészeti terápiák a gyógypedagógiában

 

: A Gyógypedagógiai Szemle munkatársai 2017-ben

 

===================================================================

 

2018/2

Szám: 2

 

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK

Dobó Dorottya: A konkrétsági hatás megjelenése autizmus spektrumzavarral élő gyerekek rövid távú verbális emlékezetében

Szöllősi Izabella – Marton Klára: Monitorozás és implicit tanulás afáziában

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Fekete Zsófia: A zene mindenkié?

 

KÖNYVISMERTETÉS, ÚJDONSÁGOK

Kereki Judit: Utak – A kora gyermekkori intervenció rendszerszintű megközelítése (Lányiné Engelmayer Ágnes)

Perlusz Andrea (szerk.): A pszichoszociális fogyatékossággal élő személyek társadalmi helyzetét feltáró országos kutatásról – kutatási beszámoló (Bódy Éva)

 

FIGYELŐ

Kertész-Farkas Boglárka: „Összhangzat” Magyar-belga zeneterápiás műhelykonferencia

 

===================================================================

 

2018/3

Szám: 3

 

BEVEZETŐ

Őszi Tamásné – Vargáné Molnár Márta: Tematikus szerkesztői bevezetés

 

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK

Vargáné Molnár Márta – Stefanik Krisztina: Autizmusspecifikus szociális készségfejlesztő csoporttréningek értékelésének szempontjai: a LEGO alapú támogatás áttekintése

Havasi Ágnes – Őszi Tamásné – Ábrahám András – Balázs Anna: Autizmussal élő gyermekek kiscsoportos szociokommunikációs fejlesztése – egy hazai fejlesztésű program eredményességének vizsgálata

Pongrácz Kornélia: Az Early Start Denver Model kutatási háttere

Ábrahám András – Stefanik Krisztina – Őszi Tamásné: Autizmus spektrum zavarral élő gyerekek és fiatalok együttnevelésének főbb kérdései

Szabó Anna Zsófia – Stefanik Krisztina: Autizmus és szexualitás – a feltáró kutatásoktól a szexuális nevelés felé

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Bertók Csilla: Koragyermekkori intervenció jó gyakorlata autizmus spektrum zavar esetén

Havasi Ágnes – Szivós Zsanett – Mészáros Anna – Fábián Anna – Rózsás-Solymosi Eszter: Úgy csináltam, ahogy a fiú a videón – videómodellálás a gyakorlatban

 

FIGYELŐ

Győri Miklós: Az autizmus-kutatás jelenlegi fő fókuszai az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán: három nagyléptékű projekt

 

===================================================================

 

2018/4

Szám: 4

 

Virányi Anita: Főszerkesztői előszó

 

FIGYELŐ

Gereben Ferencné (szerk.): A MAGYE életéből – A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete 46. Országos Szakmai Konferenciája – Elnöki köszöntő és a „Nulladik nap” programjának összefoglalója

Erik Weber: Quo vadis, gyógypedagógia? – egy tudományterület feladatai, kihívásai és lehetőségei feszültségek között

Mohai Katalin: A nyelvi képességre épülő tanulási nehézségek gyógypedagógiai megközelítésben

Tóthné Schiebelhut Lívia: „Integrációs hátizsák” – a Meixner EGYMI utazóhálózatának jó gyakorlata

Gereben Ferencné (szerk.): A MAGYE életéből – A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete 46. Országos Szakmai Konferenciája – A szakosztályok előadásainak összefoglalója

 

KÖNYVISMERTETÉSEK, ÚJDONSÁGOK

Csányi Yvonne: Hüther, Alexander M.: Mittendrin – oder nur dabei? Együtt lenni – vagy csak jelen lenni?

Csányi Yvonne: Hintermair, M., Cremer, I., Gutjahr, A., Strauss, Ch. H., Losch, A.: „Auf Augenhöhe” Beruflich erfolgreiche gehörlose und schwerhörige Menschen „Szemmagasságban” Pályájukon eredményes siket és nagyothalló felnőttek

Jászberényi Márta: Lányiné Engelmayer Ágnes: Intellektuális képességzavar és pszichés fejlődés

 

===================================================================