Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.

 

 
 
 


A Gyógypedagógiai Szemle tartalomjegyzéke - 2018.

 

2018/1

Szám: 1

 

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK

Höfflerné Pénzes Éva – Szenczi-Velkey Beáta – Marton Klára: Enyhén értelmi fogyatékos tanulók idiómaértése – egy empirikus kutatás első eredményei

Sándor Anikó: „Az együttgondolkodásból fakadó többlettudás az értelme” – Az inkluzív kutatás módszertana egy fogyatékosságtudományi kutatás tapasztalatai tükrében

 

A GYÓGYPEDAGÓGIA TÖRTÉNETE

Csányi Yvonne: Egy szakmai életút hat évtizedes emlékei

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Gombás Judit – Baráth Erika Anita: Audionarráció a látássérült személyek akadálymentes kultúrafogyasztásáért: Egy jó gyakorlat bemutatása

Farkasné Gönczi Rita: A könnyen érthető kommunikáció fogalma és elhelyezése a köznyelvi és segítő kommunikációk hálójában a nemzetközi és hazai vázlatos történet és a célcsoport tükrében

 

KÖNYVISMERTETÉS, ÚJDONSÁGOK

Szekeres Pál: Az adaptált testkultúra és sport fogyatékosságspecifikus alapismeretei (Benczúr Miklósné)

Lakatos Boglárka: Fonetikai olvasókönyv (Bóna Judit)

Leposa Nikolett: Beszédfeldolgozási folyamatok változásai a fejlesztés függvényében (Szántó Anna)

Novák Géza Máté: „A hang lelke – a lélek hangja” Művészeti terápiák a gyógypedagógiában

 

: A Gyógypedagógiai Szemle munkatársai 2017-ben

 

===================================================================

 

2018/2

Szám: 2

 

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK

Dobó Dorottya: A konkrétsági hatás megjelenése autizmus spektrumzavarral élő gyerekek rövid távú verbális emlékezetében

Szöllősi Izabella – Marton Klára: Monitorozás és implicit tanulás afáziában

 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Fekete Zsófia: A zene mindenkié?

 

KÖNYVISMERTETÉS, ÚJDONSÁGOK

Kereki Judit: Utak – A kora gyermekkori intervenció rendszerszintű megközelítése (Lányiné Engelmayer Ágnes)

Perlusz Andrea (szerk.): A pszichoszociális fogyatékossággal élő személyek társadalmi helyzetét feltáró országos kutatásról – kutatási beszámoló (Bódy Éva)

 

FIGYELŐ

Kertész-Farkas Boglárka: „Összhangzat” Magyar-belga zeneterápiás műhelykonferencia

 

===================================================================